วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รัฐบาลยอมรับนำร่องโฉนดชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์


""

สรุปการพูดคุยระหว่างนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุวิทย์  คุณกิตติ กับผู้แทนจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เรื่องอนุฯป่าไม้ กรณีพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนใน 18 แห่ง จากทั้งหมด 30 แห่ง อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ จะผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยออกเป็นระเบียบสำนักนายกฯ ในกรณีพื้นที่อนุรักษ์ที่มีข้อพิพาท รัฐมนตรีสุวิทย์ และนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้นำพื้นที่มาดำเนินการตามแนวทาง “โฉนดชุมชน” ในส่วนของอนุฯป่าไม้ให้ดำเนินการต่อไปทั้งนี้ให้รัฐมนตรีสุวิทย์ปรับเปลี่ยนกรรมการและเลขานุการ เป็น นายปรีชา วังพิทักษ์เดช รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ในกรณีพื้นที่สวนป่าคอนสาร จ.ชัยภูมิ  ยืนยันไม่ใช้ความรุนแรง และเป็นการดูแลพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เท่านั้น โดยได้มีการยื่นหนังสือเพื่อให้ยกเลิกสวนป่าคอนสาร ต่อนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ้งแวดล้อม จากนั้นเสนอให้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะรัฐมนตรี เพื่อยกเลิกสวนป่า และนำพื้นที่มาดำเนินการในรูปแบบโฉนดชุมชน ต่อไป และในระหว่างนี้ให้ชาวบ้านทำประโยชน์ในระหว่างร่องและแถวต้นไม้ไปก่อน นอกจากนี้นายสุวิทย์ คุณกิตติ พร้อมด้วยผู้ตรวจสอบ สปน.จะลงไปตรวจสอบพื้นที่ ด้วย

เรื่องกองทุนธนาคารที่ดิน อนุฯนโยบายได้มีข้อเสนอเบื้องต้นในการจัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดิน 200 ล้านบาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยกับเรื่องนี้ ในการประชุมอนุฯนโยบายครั้งต่อไปจะมีการหารือเรื่องนี้ สำหรับเรื่องภาษีที่ดิน ที่จะมีการหักเปอร์เซ็นต์จากรายรับเงินภาษีเข้ามาสมทบเป็นกองทุนธนาคารที่ดิน ผู้ดูแลเรื่องนี้เห็นชอบแล้ว โดยจะเพิ่มมาตราว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีมาเข้ากองทุน ในส่วนของภาษีอัตราก้าวหน้า นายกรัฐมนตรีรับทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราภาษีที่ดินก้าวหน้าคือ เก็บจากขนาดการถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ในกรณีปัญหาที่ราชพัสดุ สหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง ให้รอจนกว่าจะมีระเบียบสำนักนายกฯออกมา ส่วนการแต่งตั้งอนุกรรมการช่วยเหลือด้านคดี ที่กระทรวงการคลังจะแต่งตั้งให้มีการเร่งรัดการแต่งตั้งต่อไป

"

"

โฉนดชุมชนในภาคอีสาน   จำนวน ๙ พื้นที่ ประกอบด้วย

บ้านลำนางรอง  ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์  

ในพื้นที่สัญญาเช่าสัมปทานปลูกป่า

"

"

"

""

บ้านห้วยระหงษ์ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง

"

         

                                           "

                                                                            

"

บ้านห้วยกลฑา ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง

บ้านกกสะทอน ตำบลโคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ที่สาธารณะดงกลาง

                                        """

บ้านทุ่งซำเสี้ยว ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ  

ที่สาธารณะทุ่งซำเสี้ยว

"

""

บ้านทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง

"

      

                                            ""

      

                                                   "

    

"

บ้านดอนฮังเกลือ ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

ที่สาธารณะดอนฮังเกลือ

"

"

"

บ้านเขวาโคก ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ที่สาธารณะดอนหนองโมง-หนองกลาง

"

        

โดย กู่

 

กลับไปที่ www.oknation.net