วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สายลมสีขาว


...ประทับใจหลาน "สายลมสีขาว" บุคลิกของเธอตรงกับชื่อบล็อก "เราร่วมแบ่งปันและชี้แนะ..ซึ่งกันและกันดีกว่า" เธอเปี่ยมไปด้วยจิตใจที่ดีงาม วิชาเรียนบังคับให้ต้องเขียนกลอน แม้นว่าถูกเพื่อนดูแคลน เรื่องเขียนไม่ดีหรือผิดฉันทลักษณ์ แต่กลับรู้สึกดี คิดว่า "คำติ" จะทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง ทำให้ประทับใจมากครับ ขอเป็นกำลังใจให้หลานรัก ด้วยบทกลอนนี้

๐ กาลก่อนเก่า เยาว์วัย นัยบังคับ
แย่สดับ ขับเจื่อน เพื่อนว่าอ่อน
ครูคนหนึ่ง พึงช่วย ด้วยชาญกลอน
ลบสะท้อน ตอนเยาว์ ไม่เข้าที

๐ มาถึงวัน บรรเจิด เกิดงานล้ำ
เพื่อนถอนคำ จำนน ยลกานท์ศรี
หลานกลับคอย รอยติ ตำหนิดี
แจ่มวิธี ที่เสริม เพิ่มสังวร

๐ จับปากกา คารม ชมกระดาษ
สายลมสาด วาดพจน์ บทอักษร
เพื่อนเคยเมิน เพลินอ่าน ผลงานกลอน
สวยปกรณ์ พรสาร งานประพันธ์

๐ กำลังใจ มอบให้ ยังหลานรัก
จงฟูมฟัก จักสาน กานท์สร้างสรรค์
เพื่อบอกกล่าว เล่าความ งามโจษจัน
ถ้อยคำนั้น กลั่นจาก ปากกาใจ

๐ ตัวอย่างกานท์ งานสวย ด้วยชั้นเทพ
เรียนรู้ศัพท์ จับเสพ สังเขปไว้
อาจารย์คำ ลานเทวา นำพาไป
กลอนถึงใจ ให้ชม ปราชญ์คมเย็น

๐ ฉันทลักษณ์ นักเรียน เพียรจำจด
กลบท รสคำ ทำให้เห็น
อาจารย์หยาด กวี มีประเด็น
อีกจำเป็น เข็นมา เพลงผ้าครู

๐ เริ่มเดินทาง ย่างแรก มิแตกฉาน
ด้วยผลงาน กานท์ด้อย พลอยขัดหู
ธนเดช จตุคาม ตามช่วยดู
ขอบคุณครู ผู้สร้าง ทางให้เรา

๐ หลายครูบา อาจารย์ ท่านลาลับ
๐ หลายครูบา อาจารย์ ท่านขานขับ

พึงสดับ รับเห็น เป็นหลักเสา
คงคำกลอน สอนสั่ง ยังพวกเรา
จดจำเอา เข้าเสริม เติมวิชา

 

ความผิดพลาดในบทกลอน(แยกตามสี)

ขอบพระคุณ คุณครูเพลงผ้าและปราชญ์คมเย็นที่แนะนำครับ 

ขอบพระคุณ คุณครู ป้าหมูและคุณครู ธนเดชที่แนะนำครับ

หลีกเลี่ยง คำที่เรียกว่าซ้ำสัมผัสนอก-กลอน
หลีกเลี่ยง คำซ้ำในจุดต้องห้าม-ใจ+ครู+เรา
หลีกเลี่ยง คำพ้องเสียงกลอน-ที-ธี

เพชรน้ำหนึ่ง

ส. เชื้อหอม.........ประพันธ์

๏...กลอนเก้าคำ จำไว้ ด้อยไพ"เราะ"
เขียนให้"เหมาะ" แปดคำ เพชรน้ำ"หนึ่ง"
แต่ละวรรค หนักแน่น ดุจแกน"กลึง"
กลอนจะ"ซึ้ง" ติดใจ และให้"คุณ"

...คำสุดท้าย วรรคแรก แยกพิ"เศษ"
สามัญ"เขต" หวงห้าม ตามเกื้อ"หนุน"
ท้ายวรรคสอง ต้องรูู้้อยู่เป็น"ทุน"
เอก-โท"จุน" จัต วาประ"พนธ์"

...ท้ายวรรคสาม วรรคสี่ นี้จำ"มั่น"
เสียงสา"มัญ" -ตรีใช้ ได้ทุก"หน"
สัมผัสซ้ำ จำจด งดปะ"ปน"
จงคิด"ค้น" ถ้อยคำ ที่จำ"เป็น"

..ไม้ไต่คู้ ใช้กับ ไม้ไต่"คู้"
เมื่อฟัง"ดู" เด่นด ีดั่งที่"เห็น"
เสียงสั้นยาว ก้าวก่าย หลายประ"เด็น"
อย่าบำ"เพ็ญ" พ้องกัน นิรัน"ดร"

..อย่าเขียนให้ ใจความ ตามเพ้อ"นึก"
จงตรอง"ตรึก" ตระหนัก เรื่องอัก"ษร"
คติธรรม นำใส่ ให้สัง"วร"
รวมสุน"ทร" ถ้อยไว้ ให้งด"งาม"

..จุดจบก็ ขอให้ กินใจ"หน่อย"
มิควร"ปล่อย" เปะปะ เหมือนสะ"หนาม"
จบให้เด่น เห็นชัด จำกัด"ความ"
ให้ตรง"ตาม" เค้าโครง เรื่องโยง"ใย"

..เขียนเสร็จสรรพ กลับมา ตรวจตรา"ผิด"
ตรวจช"นิด" เรียงตัว ทั่วกัน"ใหม่"
เมื่อเห็นเพราะ เหมาะดีจี้หัว"ใจ"
จึงเผย"ให้" ประชา ชนตรา"ตรึง"

..กลอนเก้าคำ จำไว้ ด้อยไพ"เราะ"
เขียนให้"เหมาะ" แปดคำ เพชรน้ำ"หนึ่ง"
แต่ละวรรค หนักแน่น ดุจแกน"กลึง"
ผู้อ่าน"จึง" จะชอบ ชมขอบ"คุณ"๚๛

สำนวนนี้เป็นสำนวนคำประพันธ์ของท่านอาจารย์ ส.เชื้อหอม
ท่านเคยเป็นอดีตนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย , นักกลอนพระราชทาน
สำนวนนี้ซ่อนเพชรไว้หลากหลาย ซึ่งผู้ที่อยู่ในแวดวงวรรณศิลป์จำนวนมาก
ได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง สำหรับทุกท่านที่สนใจและรักการเขียนกลอนแปด
ผมคิดว่า สำนวนนี้น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกท่าน ที่สนใจในการแต่งคำประพันธ์
เข้ามาศึกษาหาเพชรในสำนวนนี้กันครับ
จากใจจริง/ธนเดช จตุคามฯ
๗ มิถุนายน ๒๕๕๒

http://www.oknation.net/blog/thanadech/2009/06/07/entry-1

ความฝันที่เป็นจริงของ "เราร่วมแบ่งปันและชี้แนะ..ซึ่งกันและกันดีกว่า"
รู้ตัวว่าผิดพลาด เมื่อเริ่มเรียนรู้ ได้เพียง ๑๑ สำนวน นับว่าโชคดีมากครับ

กราบขอบพระคุณ คุณครูทุกท่านที่มาชี้แนะครับ

 ช่วยเป็นกำลังใจให้ สายลมสีขาว กวีน้อย ด้วยน่ะครับ

http://www.oknation.net/blog/zerory

การเรียนรู้วิชาการใดใด รู้กตัญญูบูชาครูแล้ว จะเจริญก้าวหน้า

ศึกษา เพิ่มเติมความรู้และความอัศจรรย์ การร้อยกรอง เพิ่มเติม
พระอาจารย์ หยาด กวี
กลอนวันนี้

"อ่าน เขียน เพียร คิด ไม่ยากเกินใจที่ใฝ่รู้
สำคัญสุด คือ เขียน ให้ได้ดังที่ใจปรารถนา
เขียนให้มาก อ่านให้มาก"

พระอาจารย์ คำ ลานเทวา ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

...

เพียงเพลิงผลาญ ไหม้มอด มิรอดพ้น
เผากมล คนหลง สิเน่ห์หวาน
เคลือบปิดทุกข์ มิดชิด มาเนิ่นนาน
หลงกามกานต์ มิคล้ามคล้าย กอดก้อนไฟ
คุณ อักษราภรณ์ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

...

ภาษาที่ดูเหมือนจะเล่นง่าย แต่ถ้าดูดีๆ มันกลับยากกว่าในสิ่งที่เห็น
สายลมสีขาว ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

...

ภาพจาก พระอาจารย์ คำ ลานเทวา 

กราบขอบพระคุณครับ

โดย กันตวีโร

 

กลับไปที่ www.oknation.net