วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

.....ประวัติผ้าผูกคอพระราชทาน..ลูกเสือชาวบ้าน..(ความจริงที่หลาย ๆ ท่านยังไม่ทราบ).....


.

.

ได้อ่านเรื่องราวที่ "เณรรูณ"  เขียนถึงการฝึกลูกเสือชาวบ้านที่ปัตตานี

http://www.oknation.net/blog/singslatan/2009/07/31/entry-1

เป็นแรงบันดาลใจให้ผมมีความประสงค์จะบันทึกบางสิ่งบางอย่างไว้เพื่อประดับสติปัญญาแก่ผู้ใฝ่รู้

.

.

เมื่อวันที่ 19  มีนาคม  ปีพุทธศักราช 2515

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน

ณ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนเขต 4  ค่ายเสนีย์รณยุทธ  จังหวัดอุดรธานี

ในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

พร้อมทั้งพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงาน

.

.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงรับสั่งเกี่ยวกับลูกเสือชาวบ้านไว้ว่า

ลูกเสือชาวบ้านคือชาวบ้าน  ไม่สมควรมีเครื่องแบบผิดแปลกไปจากประชาชนธรรมดาทั่วไป 

ควรมีเพียงเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของประชาชน  ผู้ที่ได้ผ่านการอบรมวิธีการของลูกเสือชาวบ้าน

แสดงถึงการเป็นประชาชนที่ดี  เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อครอบครัว  ต่อสังคม ต่อชาติบ้านเมือง

เครื่องหมายดังกล่าวประกอบด้วย

ผ้าผูกคอ

ปลอกรัดผ้าผูกคอ

และ ตราหน้าเสือ

พระองค์ท่านจะพระราชทานแก่ประชาชนที่สำเร็จการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือชาวบ้านทุกคน

.

.

.

สำหรับสีของผ้าผูกคอพระราชทานนั้น

สืบเนื่องมาจาก  พล.ต.ต.สมควร  หริกุล  ผู้ริเริ่มกิจการลูกเสือชาวบ้าน

ท่านเป็นข้าราชการตำรวจ  จึงได้นำ "สีของกรมตำรวจ" มาใช้

.

.

สีเลือดหมู

เปรียบเหมือนสีเลือด  หมายถึงชาติไทยที่เป็นอิสระจนถึงทุกวันนี้ 

เพราะบรรพบุรุษของเรา ได้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อมาแล้วนับสิบ ๆ ล้านชีวิต

เพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทยผืนนี้  ให้พวกเราได้มีแผ่นดินถิ่นฐานเป็นที่อยู่อาศัย

.

สีดำ

หมายถึงสีแห่งความทุกข์ 

เพื่อเตือนให้พวกเราคนไทยระลึกถึงความทุกข์  ความลำบากยากเข็ญแสนสาหัสของบรรพบุรุษ

ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน  สมัครสมานสามัคคีกัน เพื่อรักษาแผ่นดินไทยแห่งนี้ไว้

พวกเราคนไทยในปัจจุบันนี้พึงเอาเยี่ยงอย่างบรรพบุรุษเหล่านั้น

จงสมัครสมานสามัคคีกันเพื่อรักษาชาติไทยให้คงความเป็นเอกราชสืบต่อไปชั่วกาลนาน

ทั้งต้องพยายาม ดำรงรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ

ไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป

.

สีเหลือง

ปรากฏอยู่บนปกผ้าผูกคอ  หมายถึงศานา

ศาสนาทุก ๆ ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี  มีสติยั้งคิด  ประพฤติตนเป็นคนดี  ละเว้นความชั่ว

กิจกรรมของลูกเสือชาวบ้าน  ไม่มีข้อห้าม ข้อบังคับในเรื่องศาสนาแต่อย่างไร

.

.

ลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรก ๆ

จะได้รับผ้าผูกคอพระราชทานที่มีตราบนปกเป็นรูป "พระแก้วมรกต"

(ผมหาตัวอย่างมาประกอบไม่ได้ ท่านผู้ใดมีอยู่โปรดมอบภาพให้เป็นวิทยาทานด้วยเถิด)

.

.

แต่พี่น้องไทยซึ่งนับถือศาสนาอื่น  เช่นมุสลิม 

ไม่สามารถใช้ตราสัญลักษณ์นั้นได้

จึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปสัญลักษณ์เป็น "แผนที่ประเทศไทย"

มีอักษรกำกับว่า "ไทย"

คนไทยทุก ๆ คนจึงประดับผ้าพันคอนี้ได้อย่างไม่มีข้อแม้แต่ย่างใด

จนถึงปัจจุบันนี้

.

.

กิจการลูกเสือชาวบ้านของไทยเสื่อมลง

เพราะมีผู้ไม่เชื่อฟังในพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พระองค์ทรงมีพระราโชบายไว้ในข้อที่ 1 ว่า

"ห้ามมิให้นำกิจการลูกเสือชาวบ้านไปเกี่ยวข้องกับการเมือง"

.

นักการเมืองเป็นลูกเสือชาวบ้าน  ไม่มีข้อห้าม

แต่ลูกเสือชาวบ้าน  ผูกผ้าผูกคอพระราชทานไปเล่นการเมืองนี่ซี

"เสื่อม" ทันตาเห็นครับ

.

โดย มะอึก

 

กลับไปที่ www.oknation.net