วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

M&M สีน้ำเงิน รักษาอาการบาดเจ็บไขสันหลัง


M&M สีน้ำเงิน ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บไขสันหลัง

 ‘Brillian Blue G’ หรือ ‘BBG’ เป็นสารที่พบใน สีน้ำเงินของ M&M

สามารถช่วยป้องกันสารเคมีที่จะเข้ามาทำลายเซลล์ไขสันหลังส่วนดีที่อยู่    

รอบๆ ไขสันหลังที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งการทำลายของสารเคมีดังกล่าวนี้บ่อยครั้ง ส่งผลรุนแรงกว่า อาการบาดเจ็บที่แท้จริงเสียอีก

ผลการทดลองจากหนู แสดงให้เห็นว่า ‘BBG’ ไม่เพียงแต่จะลดขนาดของ

‘รอยโรค’ (lesion) หรือเนื้อเยื้อที่ผิดปกติ แต่ยังช่วยฟี้นฟูทักษะการเคลื่อนไหว

ด้วย 

 

หนูทดลองที่ได้รับการรักษาจาก BBG สามารถเดินได้ในเวลาต่อมา ถึงแม้จะ   

ไม่สมบูรณ์นัก ส่วนหนูทดลองที่ไม่เคยได้รับ BBG เลย ไม่มีพัฒนาการด้านการ

เดินเกิดขึ้น

แต่ในทางตรงกันข้าม การรักษาด้วยวิธีนี้จำทำให้ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสี

น้ำเงินอ่อนๆ ชั่วคราว และจำเป็นต้องฉีด BBG ทันทีที่ประสบอุบัติเหตุ จากการ

ได้ทำการฉีดภายใน 15 นาที

การค้นพบใหม่โดย โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Rochester Medical Centre

จาก New York ได้ทำการวิจัยเรื่องมาเป็นเวลาห้าปีมาแล้ว

ไขสันหลังถูกทำลาย เนื่องจากสาร adenosine triphosphate หรือ ATP     

(สารประกอบที่มีพลังงานสูงและเป็นสารที่พร้อมจะแตกตัวเพื่อปล่อยพลังงาน

ออกมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เซลล์ต้องการ – พจนานุกรม สสวท.) จะถูก    ปล่อยออกมาปกคลุมบริเวณรอบไขสันหลังที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว         การหลั่งของสารนี้จะไปทำลายเซลล์ประสาทส่วนดีเนื่องจากการเผาผลาญที่ไม่สมบูรณ์ส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บขั้นทุติยภูมิ (Secondary Injury)

วิธีแก้คือการฉีด ‘Oxidized ATP’ ไปยังบริเวณที่ไขสันหลังที่ได้รับบาด

เจ็บจะช่วยหยุดสภาวะดังกล่าวได้

แต่ ศาสตราจารย์ Maiken Nedergaard แพทย์ศัลยกรรมประสาท ผู้นำการวิจัย

กล่าวว่า “ไม่มีใครอยากจะใช้เข็มฉีดลงบนไขสันหลังที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บอย่าง

รุนแรง วิธีนี้จึงไม่ใช้ทางออกที่ดี”

วิธีการใหม่ที่ใช้ BBG คือทางออกของปัญหานี้ เพราะมันสามารถแทรกซึม       เข้าไปในเส้นเลือดได้อย่างดี

อย่างไรก็ดี ยังต้องทำการทดลองให้แน่ใจเสียก่อนว่าการใช้ BBG มีปลอดภัย

ก่อนที่จะนำไปกับมนุษย์

แต่นักวิจัยค่อนข้างมั่นใจว่าการรักษาด้วย BBG สำหรับอาการบาดเจ็บอย่าง  

ฉับพลันของไขสันหลัง สามารถนำมาใช้ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ขอบคุณแหล่งที่มา  -http://www.telegraph.co.uk/science/sciencenews/5921266/Blue-MandMs-mend-spinal-injuries.html

 

 

 

โดย R.E.M

 

กลับไปที่ www.oknation.net