วันที่ พุธ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระบรมมหาราชวัง พระราชวังหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์


              หลายท่านคงเคยไปเที่ยวชมพระบรมมหาราชวัง รวมถึงสักการะพระแก้วมรกตกันมาแล้ว  เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามและสำคัญต่อชาวไทยเป็นอันมาก คือ ที่ประทับและจัดพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำประเทศของเราด้วย  แต่คึงมีน้อยคนที่จะรู้ถึงรายละเอียดเบื้องลึก ตลอดจนสถานที่สำคัญๆในพระบรมมหาราชวัง   จึงขอนำข้อมูลที่มีประโยชน์มานำเสนอแก่ทุกท่านที่สนใจค่ะ

               

                พระบรมมหาราชวังเป็นพระราชวังหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรี มายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา การก่อสร้างพระบรมมหาราชวังเริ่มขึ้นพร้อมกับการสร้างพระนครเมื่อ พ.ศ. 2325 การก่อสร้างพระราชวังหลวง สร้างในบริเวณที่เคยเป็นที่อยู่ของชาวจีน ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่คือที่สำเพ็ง  เริ่มดำเนินการในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2325 หลังพระราชพิธียกหลักเมือง 1วัน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2328  มีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่สำคัญดังนี้

ทิศเหนือ ท้องสนามหลวง 

ทิศตะวันออก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ทิศตะวันตก แม่น้ำเจ้าพระยา 

ทิศใต้ เป็นที่ตั้งเรือนหลวง เคหสถานของข้าราชการผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติราชการในพระบรมมหาราชวัง

                 พื้นที่ของพระบรมมหาราชวังในสมัยแรกสร้าง มีเนื้อที่ทั้งหมด 132 ไร่ ต่อมาในรัชกาลที่2 ทรงโปรดเกล้าฯ ขยายเขตพื้นที่ออกไปเป็น 152 ไร่ 2 งานจนถึงปัจจุบัน แผนผังของพระบรมมหาราชวังได้ยึดถือแบบของพระราชวังหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยา คือสร้างติดกับแม่น้ำ หันหน้าไปทางทิศเหนือโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ทางทิศตะวันตก ให้กำแพงเมืองด้านข้างแม่น้ำเป็นกำแพงพระบรมมหาราชวังชั้นนอก และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระอารามหลวงในพระราชวังตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ์ของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก

                  โดยธรรมเนียมแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงประทับในพระบรมมหาราชวัง จนถึงกลางรัชกาลที่5 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับส่วนพระองค์และเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นจึงไม่มีพระมหากษัตริย์ประทับเป็นการถาวรอีก แต่จะเป็นเพียงการประทับชั่วคราวเท่านั้น  แต่พระราชพิธีสำคัญยังคงจัดขึ้นเหมือนเดิม  จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  ทรงประทับในพระบรมมหาราชวัง คือ พระที่นั่งบรมพิมาน จนเกิดเหตุการณ์สวรรคตขึ้น    ส่วนบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกได้ใช้เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ เช่น สำนักพระราชวัง,สำนักราชเลขาธิการและราชบัณฑิตยสถาน และเขตพระราชฐานชั้นในก็มิได้เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้านายฝ่ายในอีกต่อไป แต่ยังคงเป็นที่ทำการและที่พำนักของข้าราชการสำนักพระราชวัง ฝ่ายพระราชฐานชั้นในบางส่วนซึ่งล้วนเป็นสตรีทั้งสิ้น

                    พระที่นั่ง หอ พระตำหนักและสถานที่สำคัญภายในพระบรมมหาราชวังในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

พระที่นั่งและหอในหมู่พระมหามณเฑียร 

พระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาท
พระที่นั่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
หมู่พระที่นั่งในสวนศิวาลัย
พระที่นั่งบนกำแพงพระบรมมหาราชวัง

สถานที่สำคัญในเขตพระราชฐานชั้นกลาง

พระตำหนักในเขตพระราชฐานชั้นใน

สถานที่สำคัญในเขตพระราชฐานชั้นนอก เช่น

**รายละเอียดของพระที่นั่ง ยึดตามที่หาหลักฐานที่คงเหลือ

            จากรายละเอียดพอจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการของพระบรมมหาราชวังกันหรือยังคะ  คราวหน้าจะเจาะรายละเอียดของแต่ละพระที่นั่ง พระตำหนัก  รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเท่าที่หาได้นะคะ

อ้างอิง: wikipedia.org  , สารคดีน่ารู้ ของ หม่อมเจ้าพูนพิศสมัย  ดิศกุล

โดย บ๊องบ๊อง

 

กลับไปที่ www.oknation.net