วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ส.เชื้อหอม ฉันทลักษณ์ (ฉบับครู)


ส.เชื้อหอม

ประวัติ ส. เชื้อหอม
     ชื่อเต็มคือ สมจิตร เชื้อหอม เกิดที่บ้านวังหัวคู้ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี บิดาชื่อ นายล้อม มารดาชื่อนางชั้น มีอาชีพทำนา ส. เชื้อหอม เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 5 คนด้วยความรักภาษาไทยเป็นชีวิตจิตใจจึงทำงานเพื่อภาษาไทยมากกว่า 40 ปี ชี้แนะ และต่อสู้ด้วยความอดทนให้ผู้ผลิตสินค้าที่เขียนผิดหลักภาษาไทย ยอมแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น อายิโนะโมะโต๊ะ เป๊บซี่ แฟ้บ ไฮเป๊กซ์ แท็ตทู แม็กนั่ม ฯลฯ และยังทำให้ผู้ที่ไม่ซึ้งถึงค่าภาษาไทย คิดแก้ไขภาษาไทยให้ถูกต้องอีกด้วย

    ส.เชื้อหอม ได้รับรางวัลจากการประกวดบทร้อยกรองนับร้อยรางวัล
รางวัลที่สำคัญคือรางวัลพระราชทาน 6 รางวัล รางวัลประทาน 3 รางวัลดังนี้

1.รางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระนามเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2.ถ้วยรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
3.รางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
4.ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.รางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในงาน"สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ"2ปีซ้อน
6.ถ้วยรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ
7.รางวัลจากพระหัตถ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 2 ครั้ง

  นอกจากนี้ยังได้รับโล่และถ้วยรางวัลจากศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ หม่อมหลวงบัว กิติยากร พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ นายชวน หลีกภัย พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก พลตรีจำลอง ศรีเมือง จนได้รับสมญา นามว่า "นักกลอนพระราชทาน" มีผลงานเผยแพร่ทั่วราชอาณาจักร ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองมากกว่า 1000 บท

    ในอดีต เคยเป็นนักจัดรายการกลอน ชื่อ "เสียงฝัน" สถานีวิทยุยานเกราะ 890 ปชส.8 "เพื่อนนักกลอน" สถานีวิทยุเสียงสามยอด "ปัญหาประจำวัน" ในนามคุณทวน สีแดง สถานีวิทยุ ททท. นอกจากนั้นยังเป็นกรรมการต่างๆ อีกมากมาย เช่นกรรมการตัดสินประกวดร้องเพลง(ด้านคำร้อง)เสาอากาศทองคำพระราชทาน สถานีวิทยุเสียงสามยอด กรรมการด้านคำร้องเพลง"ชุมทางคนเก่ง" สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 และ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 กรรมการด้านคำร้องเพลง "ลูกทุ่งสิบทิศ" สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 กรรมการด้านคำร้องเพลงกรมการศึกษา นอกโรงเรียน อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากลุ่มนักกลอนปราจีนบุรีศรีวรรณศิลป์ ฯลฯ

     ปัจจุบัน เป็นประธานชมรมผู้อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นเป็นคุณประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประธานฝ่ายคำร้องเพลง "พระพิฆเนศทองพระราชทาน" สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ผลงานประพันธ์รวมเล่มมีหลายเรื่องคือ "ภาษาพาที" "ภาษาไทยคือ ไทย" "อ้ายเปีย" "ชีวิตในวัยเด็ก" ของพระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทะ) "วลีลีลา" "พุทธประวัติ" "ภาษาภาษิต" "ภาษาปาก" "วัจนามนี"(ร้อยกรอง) "ภาษาสื่อมวลชนมีกี่คนที่ทนรับได้" "ผ่าเพลง" ฯลฯ

ขอขอบคุณข้อมูล
http://www.ru.ac.th/province/prachinburi/goodper/sor/sor.htm


เพชรน้ำหนึ่ง


กลอนเก้าคำจำไว้ด้อยไพ"เราะ"
เขียนให้เหมาะแปดคำเพชรน้ำหนึ่ง
แต่ละวรรคหนักแน่นดุจแกน"กลึง"
กลอนจะ"ซึ้ง"ติดใจและให้คุณ

คำสุดท้ายวรรคแรกแยกพิ"เศษ"
สามัญ"เขต"หวงห้ามตามเกื้อหนุน
ท้ายวรรคสองต้องรู้อยู่เป็น"ทุน"
เอก-โท"จุน"จัตวาประ"พนธ์"

ท้ายวรรคสามวรรคสี่นี้จำ"มั่น"
เสียงสามัญ-ตรีใช้ได้ทุก"หน"
สัมผัสซ้ำจำจดงดปะ"ปน"
จงคิด"ค้น"ถ้อยคำที่จำ"เป็น"

ไม้ไต่คู้ใช้กับไม้ไต่"คู้"
เมื่อฟังดูเด่นดีทั่งที่"เห็น"
เสียงสั้นยาวก้าวก่ายหลายประ"เด็น"
อย่าบำ"เพ็ญ"พ้องกันนิรัน"ดร

อย่าเขียนให้ใจความตามเพ้อ"นึก"
จงตรองตรึกตระหนักเรื่อง"อักษร
คติธรรมนำใส่ให้สัง"วร"
รวมสุน"ทร"ถ้อยไว้ให้งด"งาม"

จุดจบก็ขอให้กินใจหน่อย
มิควร"ปล่อย"เปะปะเหมือนสะ"หนาม"
จบให้เด่นเห็นชัดจำกัด"ความ"
ให้ตรง"ตาม"เค้าโครงเรื่องโยง"ใย"

เขียนเสร็จสรรพกลับมาตรวจตราผิด"
ตรวจชนิดเรียงตัวทั่วกันใหม่
เมื่อเห็นเพราะเหมาะดีจี้หัว"ใจ"
จึงเผย"ให้"ประชาชนตรา"ตรึง"

กลอนเก้าคำจำไว้ด้อยไพเราะ
เขียนให้เหมาะแปดคำเพชรน้ำ"หนึ่ง
แต่ละวรรคหนักแน่นดุจแกน"กลึง"
ผู้อ่าน"จึง"จะชอบชมขอบคุณ

ส.เชื้อหอม...นักกลอนรางวัลพระราชทาน

ฉันทลักษณ์ อัปลักษณ์ หรือ?

โคลงฉันท์กาพย์กลอนร่ายหลายหลากรส
ล้วนมีกฏเกณฑ์กลมนต์อาถรรพ์
ส่วนร้อยแก้วแน่วแน่แต่ปางบรรพ์
กฏเกณฑ์พรรณาว่าไม่มี

เขียนได้ตามความเห็นเป็นอิสระ
ขาดฉันทลักษณ์เช่นเร้นศักดิ์ศรี
ไม่ต้องคล้องสัมผัสจัดวลี
ไม่พิถีพิถันกันจริงจัง

ส่วนร้อยกรองต้องเคร่งเพลงสัมผัส
ข้อความจัดจะแจ้งแฝงมนต์ขลัง
เสียงสั้นยาวก้าวก่ายให้ระวัง
จักถูกชังกระฉ่อนกลอนลิเก

สมัยเก่าเบาราณท่านมิเคร่ง
ปล่อยตามเพลงพาไปเหมือนไฉเฉ
เสียงสั้นยาวก้าวก่ายหมายคะเน
จักหันเหอย่างไรไม่พะวง

สมัยนี้มีแปลกแหวกแนวหนัก
ฉันทลักษณ์เลื่อลอยปล่อยลืมหลง
บ้างเอาอย่างต่างชาติคาดคั้นลง
แล้วทะนงว่าแบบใหม่แสบทรวง

โบราณว่า"รู้มากยากนาน"แน่
เฉกคนแก่เรียนรู้เหมือนอยู่สรวง
แต่ใจต่ำทำว่าข้าเด่นดวง
เหมือนกับพวงมะเดื่อเน่าเนื้อใน

ส.เชื้อหอม...นักกลอนรางวัลพระราชทาน

ภาษาวิบัติ

ฟังเขาอ่านกลอนกันทุกวันนี้
แล้วอยากหนีไปนอนตายก่อนเพื่อน
อักขระวิบัติสัมผัสเลือน
ดูเสมือนไร้ความรู้ตามกัน

ฉันอ่าน"ชั้น" สรรหาเอามาอ่าน
คำว่าท่านก็เหวี่ยงเป็นเสียง"ทั่น"
ไหมอ่าน"มั๊ย" ไม่คิดจิตผูกพัน
อารมณ์ผันฟุ้งเพลินจนเกินความ

ไม้อ่าน"ม้าย" กลายกลับเปลี่ยนศัพท์แสง
ได้ก็แผลงเป็น"ด้าย" คล้ายหยาบหยาม
ใต้อ่าน"ต้าย" กลายหมดไม่งดงาม
น้ำอ่าน"น้าม" น่าคิดเสียงผิดไป

เจ้าอ่าน"จ้าว" ร้าวฉานสถานหนัก
เขาก็ยักอ่าน"เค้า" เศร้าไฉน
เช้าอ่าน"ช้าว" ร้าวรวดปวดหัวใจ
เท้าก็ไพล่เป็น"ท้าว" ก้าวตามมา

เก้าอ่าน"ก้าว" ยาวออกไปนอกเสียง
เปล่าก็เบื่ยงเป็น"ปล่าว" ใช่กล่าวหา
เล้าอ่าน"ล้าว" ยาวข้ามไปสามวา
เหลาท่านว่า"หลาว" เลยเชยกันจริง

เต้าอ่าน"ต้าว" ราวกับศัพท์วิตถาร
ร้องให้อ่าน"ร้องห้าย" ทั้งชายหญิง
หรืออ่าน"รึ" ครึคระไม่ปรัวิง
ปล่อยใจดิ่งดักดานจึงทานทัด

ทั้งร้อยกรองร้อยแก้วต้องแน่วแน่
อย่าเอาแต่ตามใจให้วิบัติ
ขอวอนวานอ่านกันให้มันชัด
เพื่อช่ายพัฒนาภาษาไทย

ส.เชื้อหอม....นักกลอนรางวัลพระราชทาน

วังหัวคู้ บ้านสร้าง ปราจีนบุรี

“วังหัวคู้”อยู่ด้านหลัง “บ้านสร้าง”
แหล่งหล่อร่างเลือดเนื้อ ส. เชื้อหอม
กลางกลิ่นข้าวคาวโคลนปนพยอม
สะแกกล่อมเกรียวกราวคราวลมแรง

จาก “บ้านสร้าง” อย่างผู้รู้สำนึก
เลือดรำลึกล้ำค่ากว่าทุกแห่ง
แผ่นดินแม่แลพ่อก่อสำแดง
เลือดรักแหล่งเรือนเกิดอย่างเทิดทูน

“เลือดบ้านสร้าง” จางได้ที่ไหนหนอ
ศักดิ์ศรีพ่อแม่ไม่ยอมให้สูญ
“เลือดบ้านสร้าง” สร้างไทยเพิ่มไพบูลย์
ทวีคูณคนกล้าเกียรติปราจีน

“เลือดบ้านสร้าง” สร้างชื่อให้ลือหล้า
พร้อมความสามัคคีธรรมมีศีล
ความชั่วชาติขลาดขามตามติดตีน
เขี่ยมันปีนป่ายออกนอกเส้นทาง

กอดคอกันมั่นคงธำรงชาติ
เชิดชูศาสตร์กษัตริย์ตัดช่องว่าง
เหมือนพี่น้องครองนามตามสายกลาง
เพื่อ “บ้านสร้าง” สำบูรณ์พูนลำเนา

บ้านสร้าง “บางปะกง” บ่งสายเลือด
มิแห้งเหือดหาญกล้ายิ่งกว่าเก่า
แม้จากไกลใจมั่นมิบรรเทา
มิลืมเงาหัวให้ใครประณาม

ส.เชื้อหอม....นักกลอนรางวัลพระราชทาน

ขอขอบคุณ คุณครู สุกรวดี (ป้าหมู)

ขอสดุดีทหารกล้า รูสะมิแล

ขอให้พี่หยอดสู่สุขคติครับ

 ๐ สละแล้ว แก้วตา รักษาชาติ
หยอดองอาจ ชาติชาย นายทหาร
นักรบเยี่ยม เปี่ยมปริ ปฏิภาณ
เพื่อต่อต้าน มารชน จนสิ้นแรง

๐ วันที่หก สิงหา มาเป็นข่าว
เขาหินขาว ชาวบ้าน เห็นม่านแสง
เสียงสนั่น หวั่นไหว ควันไฟแดง
ฮ.ตะแคง คุดคู้ อยู่เบตง

น.อ.กมล จัลวรรณา (พี่หยอด)
เสนาธิการกองกำลังเฉพาะกิจที่ ๙ กองทัพอากาศ

น้องอิฐคงเจอกับพี่หยอดแล้วน่ะครับ

พ.ต.พันธ์ศักดิ์ ทองสุข (น้องอิฐ)
รอง ผบ.ฉก.ยะลา ๑๔

"ผูกพันธ์ มั่นเกลียว ร่วมสายเลือดเดียวสงขลานครินทร์"

รำลึก พี่หยอด

ทำบุญครบ ๑ ปีที่ ศาลาธนาคารทหารไทย ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒
วัดพระศรีฯ บางเขน เวลา ๑๐.๓๐ น.
ถ้าท่านใดสะดวกเชิญครับ

ศึกษา เพิ่มเติมความรู้และความอัศจรรย์ การร้อยกรอง เพิ่มเติม
พระอาจารย์ หยาด กวี
กลอนวันนี้

...

อ่าน เขียน เพียร คิด ไม่ยากเกินใจที่ใฝ่รู้
สำคัญสุด คือ เขียน ให้ได้ดังที่ใจปรารถนา
เขียนให้มาก อ่านให้มาก"

พระอาจารย์ คำ ลานเทวา ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

...

เพียงเพลิงผลาญ ไหม้มอด มิรอดพ้น
เผากมล คนหลง สิเน่ห์หวาน
เคลือบปิดทุกข์ มิดชิด มาเนิ่นนาน
หลงกามกานต์ มิคล้ามคล้าย กอดก้อนไฟ

คุณ อักษราภรณ์ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

...

กราบขอบคุณภาพจาก พระอาจารย์ คำ ลานเทวา

โดย กันตวีโร

 

กลับไปที่ www.oknation.net