วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คนไทย..เท่านั้น..ที่ทำให้ เมืองไทย..น่าอยู่..


แม่ค้า  พ่อค้า ลูกค้า เห็นไหมว่า คนไทยรักกัน เหมือน  ครอบครัว

คนไทย เรื่องกิน เรื่องใหญ่ เรื่องให้อภัย เรื่องเล็ก 

"น้ำใจ"เติมอะไรก็ อร่อย

"คนไทย"เท่านั้นที่ทำให้เมืองไทย น่าอยู่  มีน้ำใจ ให้อภัย รักสงบ

ข้อความเหล่านี้ห้อยอยู่บนเพดาน บริเวณชั้น 1 ของห้างสรรพสินค้าเสรีเซ็นเตอร์

 
 "รัฐศิริ" เดินผ่านไปเห็นก็สดุดตาเป็นอย่างยิ่งว่าโปสเตอร์ ข้อความ เหล่านี้เป็นของใคร


 ใจก็คิดว่าเป็นแผนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล
 ที่พยายามให้คนไทยรักกัน สามัคคีกัน ในภาวะที่บ้านเมืองแยกฝั่งแยกฝ่าย


 "รัฐศิริ"พยายามเดินโดยรอบพบข้อความนี้ห้อยอยู่หลายๆจุด


 อดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุผลมาติดเพื่อวัตถุประสงค์ประการใด


 เดินไปเดินมาหาต้นตอของข้อความนี้ที่สุดก็เจอตอ ต้นตอ จนได้นะครับ


 พบเห็นบู๊ทขายสินค้าเล็กๆตั้งอยู่ในห้าง ด้านหน้ามีเสื้อ ร่ม หมวก วางขายอยู่


 ด้วยความสงสัยเดินไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ว่าโปสเตอร์ที่มาติดมีเป้าหมายอะไร


 ที่สุดก็หมดข้อสงสัย ถึงบางอ้อ....


 นี่เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการของ"มูลนิธิยุวพัฒน์"


 เสื้อ หมวก เข็มกลัด  ร่ม จะเขียนข้อความเหล่านี้ให้คนไทยรักกัน


 ภาพความขัดแย้งของบ้านเมือง ผู้คนแบ่งฝักแบ่งฝ่าย


 จึงพยายามหล่อมรวมความคิด ความสามัคคีของคนในชาติ


 ส่วนเงินที่ได้จะนำไปช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ ขาดการศึกษา


 สำหรับเวบไซต์ของมูลนิธิยุวพัฒน์ http://www.yuvabadhanafoundation.org/
 หรือ http://www.thainayoo.com


 นี่คือข้อความ วัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งของโครงการนี้


 เราอยากให้ คนไทย หันมาบอกซึ่งกันและกัน
 ว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขคือ
 วิถีชีวิตของ “คนไทย” ที่เรามีร่วมกัน
 การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรักสงบ และการรู้จักให้อภัย
 และที่สำคัญคือให้ทุกคนได้ตระหนักว่า
 เรา "คนไทย" ทุกคน
 มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกับปัญหาที่เกิด


 ...จากการละเลยส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมและชาติ
 ทั้งหมดนี้เพื่อให้ “คนไทย” ได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข
 เหมือนที่เคยเป็นมา
 โดยให้เรามาบอกคนไทยซึ่งกันและกันว่า
 ให้เราได้กลับมาเห็นและส่งเสริมคุณค่าและความรับผิดชอบของ
 ความเป็น "คนไทย"


 
 "คนไทย"ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างปรากฏการณ์พลิกผัน
 เมื่องไทยให้กลับมาเป้นประเทศที่น่าอยู่โดยเร็ว
 และวิธีการที่สำคัญคือ

การที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการกระจายข้อความนี้
 ผ่านสื่อชิ้นงานและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจ รัฐ องค์กรสาธารณะ สถาบันการศึกษา
 องค์กรศาสนา สมาคม พรรคการเมือง แหล่งชุมชน และชมรมต่างๆเป็นต้น
 แนวทางดังกล่าวทำให้โครงการนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

 นอกเสียจากเรา "คนไทย" ทุกๆคน
 และเพื่อให้ทุกคนนำไปเผยแพร่ได้ทันที โดยสื่อทั้งหมดนี้ไม่มีลิขสิทธิ์
 และต้องการให้ทำซ้ำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 และที่ทำได้มากกว่านั้นคือ ร่วมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
 รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ
 เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการต่อไป


 
 "รัฐศิริ"เองคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดี โครงการที่ช่วยกระตุ้นให้คนไทยมารักสามัคคกันเช่มเดิม
 อย่าแตกแยก เผาบ้านเผาเมืองตัวเองกันอีกเลย
 แล้วลูกหลานจะอยู่กันอย่างไรในอนาคต

โดย รัฐศิริ

 

กลับไปที่ www.oknation.net