วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เรื่องดีๆ ของเมล็ดพันธุ์การพัฒนา เยาวชนต้นกล้าอันดามัน


‘เยาวชนต้นกล้าอันดามัน’
เมล็ดพันธุ์แห่งการพัฒนา

กลุ่มเยาวชนต้นกล้าอันดามัน มาจากการรวมตัวของเยาวชน
ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เป็นเยาวชนที่อยู่
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา

กลุ่มเยาวชนต้นกล้าอันดามันรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อน เมื่อประมาณ 4
ปีที่แล้ว ตอนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ จัดค่ายรักษ์บ้านเกิด
จากค่ายนี้จึงเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้น โดยมีที่ปรึกษาจากเครือข่ายความร่วมมือ
ฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน (SAN) และการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
หาดสำราญ เป็นที่ปรึกษา

มีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 30 กว่าคน ซึ่งทุกคนก็เป็นเด็กในตำบลเดียวกัน
ร่วมกันทำกิจกรรมที่ออกไปตามชุมชน หมู่บ้าน และเป็นกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เรื่องของยาเสพติด เรื่องของขยะโดยรณรงค์ให้ใช้ถุงดำ
ตอนแรกๆ ผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นัก ช่วงหลังเมื่อเขาเห็นว่า
กลุ่มทำกิจกรรม และไปขอความช่วยเหลือ เขาก็จะให้ความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี เรียกว่าเป็นแรงสนับสนุนที่ดีเลย

กิจกรรมที่เด่นๆ ของกลุ่มเยาวชนต้นกล้าอันดามัน ก็คือ การปลูกข้าวที่เรียกกันว่าการ
“ซอแรงทำนา” กิจกรรมนี้ เกิดจากช่วงที่ข้าวราคาแพง และบวกกับมีที่นาที่รกร้าง
ไม่ได้ทำอะไร ทางกลุ่มเลย คิดว่าน่าจะทำนา ซึ่งทุกขั้นตอนในการทำนาตั้งแต่
เตรียมที่นา เตรียมต้นกล้า ปักดำ และขั้นตอนสุดท้าย คือ การเกี่ยวข้าวล้วนแล้ว
แต่เป็นฝีมือของทุกๆ คนในกลุ่ม ที่ขาดไม่ได้เลย คือ ความเมตตาจากผู้ใหญ่ที่เป็น
ที่ปรึกษา และเป็นคุณครูแห่งท้องทุ่งในการสอนให้ทุกคนรู้จักทำนา และทำนาเป็น

ตอนนี้ทางกลุ่มกำลังคิดและวางแผนงานว่า จะร่วมกัน “ซอแรงทำนา” ต่ออีกในปีนี้
ที่จะเริ่มทำกันประมาณปลายปี และมีแผนที่จะทำการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากร
ชายฝั่ง และจะดำเนินการรณรงค์เรื่องยาเสพติด และเรื่องขยะต่อไปอีกด้วย
คงต้องเป็นแรงใจให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ ได้ทำกิจกรรมที่ดีๆ อย่างนี้ต่อไปค่ะ


โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net