วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หน่อเนื้อเชื้อพระวงศ์ ตอนที่ 1 สายพระเจ้ากรุงธนบุรี


                พ.. 2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตราพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น โดยทรงบัญญัติว่าผู้ที่สืบเชื้อสายทางบิดามาจากบรรพบุรุษคนเดียวกันให้ใช้นามสกุลเดียวกัน ทำให้คนทราบถึงที่มาของต้นตอวงศ์ตระกูล ใครเป็นพี่น้องหรือสืบเชื้อสายมาจากผู้ใด   อนึ่ง ทรงกล่าวถึงการสืบเชื้อสายจากเจ้านายเชื้อพระวงศ์ในราชวงศ์จักรี โดยแบ่งแยกไว้ดังนี้

ราชสกุล

หมายถึง สกุลของผู้ที่สืบเชื้อสายโดยตรงจากพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งราชวงศ์จักรีนั้นราชสกุล ตั้งแต่ รัชกาลที่ 1 จนถึงปัจจุบัน (โดยมักจะเป็นพระนามของพระราชโอรส) และราชสกุลในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอีก 18 ราชสกุล

ราชนิกุล หมายถึง สกุลที่เป็นพระญาติของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน นับทางฝ่ายสมเด็จพระบรมชนกนาถ (พระบิดา) โดยมากแล้วจะเป็นเชื้อเจ้า เพราะสืบสายลงมาจากเจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ในพระราชวงศ์ร่วมสกุลอันเดียวกัน ดั่งใช้นามสกุลว่า ณ อยุธยา อยู่ในปัจจุบันนี้

ราชินิกุล หมายถึง สกุลที่เป็นพระญาติของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน นับทางฝ่ายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พระมารดา)

ราชตระกูล

บวรราชสกุล


หมายถึง สกุลที่มิได้สืบเชื้อสายโดยตรงจาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นการสืบสายจาก สมเด็จพระเชษฐภคินี พระอนุชา และพระขนิษฐา ผู้เป็นพระโอรสและพระธิดาในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก(พี่น้องร่วมบิดาเดียวกับรัชกาลที่ 1) บางครั้งเรียกว่า ราชตระกูลสายพระปฐมวงศ์ หรือ พระปฐมบรมราชวงศ์ หมายถึง สกุลของผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และ กรมพระราชวังบวรสถาน-พิมุข (วังหลัง)..................................................................................................................................................................................................................

ราชสกุล สายพระเจ้าตากสินมหาราช มีทั้งสิ้น 18 ราชสกุล ดังนี้
ราชสกุล สินสุข (สินศุข)
ราชสกุล จาตุรงคกุล

ราชสกุล รุ่งไพโรจน์
ราชสกุล ศิลานนท์
ราชสกุล โกมารกุล ณ นคร
ราชสกุล ณ นคร
ราชสกุล อินทรโยธิน
ราชสกุล คชวงศ์ (คชวงษ์)
ราชสกุล มหาณรงค์

ราชสกุล อินทรกำแหง
ราชสกุล อินทโสฬส
ราชสกุล อินทนุชิต
ราชสกุล เชิญธงไชย
ราชสกุล เนียมสุริยะ
ราชสกุล นิลนานนท์ (นินนานนท์)
ราชสกุล พงษ์สิน

ราชสกุล ศิริพร
ราชสกุล ชูกริส (ชูกฤส)

สกุล สาย เจ้าเมือง , ผู้ครองนคร , ผู้สำเร็จราชการ ณ ประเทศราชแห่งสยาม

 กาฬสินธุ์ พระไชยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์
 จัมปาศักดิ์ เจ้ายุติธรรมธร เจ้านครจัมปาศักดิ์
 เชียงใหม่ พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่  และ สายเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 
 เชียงตุง เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง พระเจ้าผู้ครองนครเชียงตุงองค์สุดท้าย
 ตะกั่วทุ่ง พระยาโลหะภูมิพิสัย ผู้สำเร็จราชการเมืองตะกั่วทุ่ง
 ถลาง พระยาถลาง
 นคร สมเด็จพระเจ้าบรมราชาธิบดีศรีธรรมราชาโศกราช องค์พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรศรีวิชัย
 น่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช (สุริย) พระเจ้าผู้ครองนครน่าน
 ป้อมเพชร พระยาเพชร์ชฎ ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรปราการ (เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่ป้อมเพชร กรุงศรีอยุธยา)
 พัทลุง พระยาพัทลุง ผู้สำเร็จราชการเมืองพัทลุง สมัยกรุงธนบุรี
 พิศณุโลก หม่อมคัทริน พระชายาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
(
ภายหลังในรัชกาลที่  พระราชทานนามสกุลเป็น จักรพงศ์
)
 มโนรม ผู้ว่าราชการเมืองมโนรม
 มหาไชย พระยานรนารถภักดี (ถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ตำบลมหาไชย)
 ราชสีมา เจ้าพระยากำแหงสงคราม ผู้สำเร็จราชการเมืองนครราชสีมา
 ร้อยเอ็จ เพี้ยพระนคร เจ้าเมืองร้อยเอ็จ
 ระนอง พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี ผู้สำเร็จราชการเมืองระนอง
 ลำปาง พระเจ้าคำโสม พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 
 ลำพูน เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่  และ สายเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 
 วิเชียร ผู้ว่าราชการเมืองวิเชียรบุรี
 สงขลา เจ้าพระยาสงขลา เจ้าเมืองสงขลา สมัยกรุงธนบุรี
 หนองคาย พระประทุมเทวาภิบาล เจ้าเมืองหนองคาย
 อุบล พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรกโดย บ๊องบ๊อง

 

กลับไปที่ www.oknation.net