วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ร่วมตักบาตรที่คลองโพหัก ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี


ช่วงเดือน สค.-พย.นี้ทางโพหักจะมีการจัดกิจกรรมที่อนุรักษ์วิถีชีวิตไทยแบบดั้ง

เดิมด้วยการตักบาตรที่คลองโพหักทุกวัน ในช่วงเวลา6.00น.(ยกเว้นวันพระ) ก็ขอ

เชิญผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โพหักหรือผู้ที่สนใจมาร่วมตักบาตรด้วยกัน...

ชาวโพหักมีความผูกพันธ์กับสายน้ำมาตั้งแต่อดีตโดยสังเกตได้จากการตั้งถิ่นฐาน

ของผู้คนที่มักจะเลือกตั้งถิ่นฐานตามสองฝั่งของลำคลองที่พาดผ่าน เพราะหากที่

ไหนมีลำคลองหรือสายน้ำพาดผ่านย่อมแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร

นานาชนิดทั้งพืชผักและสัตว์น้ำ  เนื่องจากพื้นที่โพหักมีคลองพาดผ่านถึง13คลอง

ดังนั้นชาวบ้านในอดีตจึงนิยมการเดินทางไปมาหาสู่หรือการทำธุรกิจกันโดยอาศัย

ทางน้ำเป็นหลัก

ในอดีตพอเช้ามาก็จะมีพระพายเรือออกมารับบิณบาตรจากชาวบ้าน พระบางรูปที่

พายไม่เก่งจนทำให้เรือร่มก็มีให้เห็นจนชินตา  พอสายหน่อยก็จะมีเรือพ่อค้า แม่

ค้าที่วิ่งจากดำเนินบ้าง บ้านแพ้วบ้าง มาขายสินค้าให้กับชาวบ้านมีทั้งเรือขายหมู

เรือขายก๋วยเตี๋ยว เรือขายไอศครีม ....พอบ่ายหน่อยก็จะมีเรือบรรทุกสินค้าจำพวก

โอ่งวิ่งผ่าน  ดูแล้วก็เพลิดเพลินดี....แต่พอมาปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก็เลือนหายไปจาก

ชุมชน  ดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตแบบดังเดิมให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และ

สัมผัสจึงได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น....

เรือที่พระใช้ก็คือเรือแบบเดียวกับที่ใช้ในอดีต..คือเรือบด

เป็นเรือขนาดเล็ก ที่พายได้ยากมาก เพราะหากทรงตัวไม่ดีเรือก็จะคว่ำทันที

เรือบดนี้พระสามารถนั่งได้แค่รูปเดียวเท่านั้น

เวลานั่งเข่าก็จะไปเกยอยู่ที่ขอบของเรือ ..ท่านก็คงเมื่อยน่าดูกว่าจะถึงวัด

หัวเรือและท้ายเรือจะเป็นปลายแหลม

ชาวบ้านในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมตักบาตร

สาเหตุที่ทำให้ทรงตัวได้ยาก อาจเป็นเพราะท้องเรือไม่ได้โค้งมนเหมือนเรือทั่วๆไป

ชาวบ้านที่อาศัยอยู๋สองริมฝั่งคลองร่วมตักบาตร

**********************************************************

***เรือบด ****

เป็นชื่อเรือต่อขนาดเล็กชนิดหนึ่งมี 2 แบบ คือ
แบบรูปเพรียว หัวท้ายเรียว มีแผ่นไม้ตัดเป็นรูปโค้งปีกกาปิดส่วนหนึ่งของด้านบนหัวและ ท้ายเรือ(เรียกตะปิ้ง) ทำให้เคลื่อนที่ได้โดยใช้พาย ที่ในบางครั้งก็ใช้พาย 2 ใบ (เพราะเป็นเรือขนาดเล็ก หัวและท้ายเรือเหมือนกัน สามารถกลับหัวเป็นท้านเรือได้ทันที) ต่อขึ้จากไม้สัหหรือไม้อื่น ๆ คงมีกำเนิดจากรูปแบบเรือบด ของตะวันตกที่เรียกว่าเรือคะยักให้เป็นเริอฉุกเฉินติดมากับเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ เรือบดแบบไทยนี้นิยมใช้ประจำบ้านเพื่อการเดินทางไปมาในลำน้ำที่ไม่ไหลเชี่ยว และมีระยะทางไม่ไกลมากนักหรือใช้สำหรับข้ามฟาก ลำคลอง พื้นที่ที่ พบเห็นมากคือในแถบภาคกลางประเทศไทยเกือบทุกจังหวัด
แบบหัวเรือเรียว ท้ายตัดอย่างเรือทหาร เรือแบบนี้เป็นเรือแบบตะวันตกอย่างแท้จริงบางครั้งเรียกว่าแรือกรรเชียง เพราะการใช้เรือกรรเชียงแทนพาย ต่อขึ้นจากไม้หรือเหล็ก ใช้ประโยชน์ในการโดยสารหรือกรรเชียงเพื่อความเพลิดเพลิน (ตกปลา ชมวิว ออกกำลังกาย) เรือแบบนี้พบเห็นไม่มากนัก

ข้อมูลจาก http://www.skn.ac.th/skl/project/boat1/img6.htm

                                                                             ภาพและเรื่องโดย..ภัทรภร อุ่นเกษม

โดย นกน้อยแห่งโพหัก

 

กลับไปที่ www.oknation.net