วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

'Anywhere Anytime Anyhow' นิทรรศการศิลปะ โดย ปัญญา วิจินธนสาร และแอนดรูว์ สตาห์ล (2)


จากจุดเริ่มในฐานะนักศึกษาร่วมสถาบัน 'Slade School of Fine Art' สถาบันศิลปะเก่าแก่ของอังกฤษซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ.1871 สานต่อให้เกิดมิตรภาพและสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องระหว่างศิลปิน 2 ประเทศ ปัญญา วิจินธนสาร และ แอนดรูว์ สตาล ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนเป็นศิลปินในพำนัก (Artist in resident) ระหว่างปัญญาที่กลับไปเยี่ยมเยือน Slade ในฐานะศิลปินจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และการเยือนศิลปากรของแอนดรูว์ ในฐานะศิลปินจาก Slade

ที่ผ่านมาศิลปินต่างภาษาทั้งสองเคยมีนิทรรศการแสดงผลงานร่วมกันมาแล้วสองครั้งที่กรุงเทพฯ และลอนดอน และในเดือนสิงหาคมนี้ ปัญญา วิจินธนสาร และ แอนดรูว์ สตาล จะแสดงผลงานร่วมกันอีกครั้งในนิทรรศการ 'Anywhere Anytime Anyhow'

ชื่อของ ปัญญา วิจินธนสาร เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะร่วมสมัยทั้งไทยและสากล เขาเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินร่วมสมัยจากประเทศไทยที่ร่วมเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีป วัดไทยในกรุงลอนดอน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคแรกๆ ของการฝากผลงานจิตรกรรมไทยไว้ในต่างประเทศ

เขายังเป็นที่ยอมรับในฐานะศิลปินร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณีและต่อยอดไปถึงการใช้รากฐานศิลปะไทยมาสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยได้อย่างงดงาม รวมไปถึงบทบาทของอาจารย์สอนศิลปะในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัญญา ยังได้ฝากผลงานการชิ้นสำคัญคือการออกแบบและตกแต่งภายในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะผลงานจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ สูง 4 เมตร ยาว 35 เมตร บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นไทยในดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นผลงานที่กล่าวกันว่าหากประเมิน 'มูลค่า' คงเป็นเงินนับพันล้านบาท

ผลงานของปัญญาที่นำมาจัดแสดงใน นิทรรศการ 'Anywhere Anytime Anyhow' ครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการ 'กลั่น' ประสบการณ์การสร้างสรรค์ทางศิลปะที่ยาวนาน นับย้อนไปได้ตั้งแต่วันเวลาของการเป็นนักเรียนศิลปะจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยแนวทางจิตรกรรมเทคนิคสีฝุ่น สีอะครีลิคบนผ้าใบ สีน้ำมันบนผ้าใบ ศิลปกรรมแก้ว และการประสานวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ให้กลายมาเป็นผลงานศิลปะแบบร่วมสมัย

ในช่วงสิบปีหลังนี้ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของปัญญามักเน้นหนักไปที่ประเด็นของการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้กลายเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตของศิลปินมาโดยตลอด จากความเชื่อที่ว่า สิ่งสำคัญในชีวิตคนเรามิใช่การคงอยู่ของตัวเราในปัจจุบัน หากแต่เป็นสภาวะแห่งจิตวิญญาณที่แฝงอยู่ในกาย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการกล่อมเกลาให้ละเอียดอ่อน รู้ผิดรู้ชอบ และรู้ตื่นจากมายาในโลกีย์สภาพทั้งปวง

ผลงานของปัญญาในนิทรรศการ 'Anywhere Anytime Anyhow' จึงคล้ายกับเป็นการทบทวนแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านมา อย่างมีความหลากหลายของแนวทางในการทำงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อทบทวนถึงรูปแบบทางศิลปะในอดีตก่อนจะพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานชุดใหม่ๆ ในอนาคต

ส่วน แอนดรูว์ สตาล ศิลปินชาวอังกฤษที่มีบทบาทในวงการศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ เส้นทางศิลปะของแอนดรูว์ สตาล นั้นก็ใกล้เคียงกับปัญญา คือได้รับการยอมรับทั้งในฐานะศิลปิน และอาจารย์สอนศิลปะในสถาบันระดับโลก

ผลงานของแอนดรูว์ สตาล ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นการสร้างสรรค์ที่สืบเนื่องมาจากแนวความคิดเกี่ยวกับการซ้อนเหลื่อมทางวัฒนธรรม ภาษา และจินตภาพที่มีต่อรูปแบบวิถีของสังคมสมัยใหม่ในจิตวิญญาณดั้งเดิม

การสร้างสรรค์ผลงานหลายชิ้นของแอนดรูว์ สตาล บอกเล่าถึงแก่นแกนของวัฒนธรรมตะวันออกอันเป็นรากเหง้าของพัฒนาการทางสังคม โดยอาศัย 'ภาพ' ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมาจากภรรยาชาวญี่ปุ่นของเขาเป็นสื่อนำเสนอ โดยผสมผสานเรื่องราวเหล่านั้นเข้ากับกลิ่นอายความเป็นตะวันตก

แอนดรูว์ สตาล กล่าวว่า ประเด็นหลักในเนื้องานของเขา คือการสร้างผลงานที่หลอมรวมจากประสบการณ์ส่วนตัว ด้วยรูปแบบที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงระหว่างความคิดภายในจิตใจกับวัสดุทางศิลปะที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า

ในฐานะศิลปิน เขาจึงสร้างความแตกต่างให้กับวัตถุจนกลายเป็น 'สาส์น' ที่บอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาแก่ผู้ชม และความสำคัญของเนื้อสีที่แน่นหนักเป็นมวลปริมาตรอยู่ในภาพก็จะเปล่งเสียงดึงดูดผู้ชมให้เข้าไปค้นหาและซึมซับกับสุนทรียะที่แฝงอยู่ภายใน

นิทรรศการ 'Anywhere Anytime Anyhow' โดย ปัญญา วิจินธนสาร และ แอนดรูว์ สตาล จะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 18.30 น. และจัดแสดง ณ ARDEL’s Third Place Gallery (สุขุมวิท 55 ทองหล่อซอย 10) จนถึง 30 กันยายน 2552 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.0-2422-2092 (ยกเว้นวันจันทร์)

โดย thip_q

 

กลับไปที่ www.oknation.net