วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิทรรศการ 'ศิลปะทวาราวดี ต้นกำเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย'


นิทรรศการ 'ศิลปะทวาราวดี ต้นกำเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย'

เมื่อนักโบราณคดีขุดพบเหรียญเงินที่จารึกข้อความภาษาสันสกฤตว่า “ศรีทวาราวดีศวรปุณยะ”(บุญประเสิรฐแห่งเจ้าอาณาจักรศรี ทวาราวดี) นั่นคือจุดเริ่มการย้อนไขปริศนาสู่อาณาจักรทวาราวดีอันยิ่งใหญ่ในอดีต

อาณาจักรทวาราวดีซึ่งเป็นดินแดนพุทธศาสน์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเต็มไปด้วยปริศนามากมาย สันนิษฐานว่าอาณาจักรนี้ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำตอนกลางของประเทศไทย ซึ่งศูนย์กลางอาจอยู่บริเวณจังหวัดนครปฐม อู่ทองหรือบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบัน ยังขาดหลักฐานที่ระบุศูนย์กลางอาณาจักรที่แน่ชัดได้

นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดนิทรรศการรวมผลงานศิลปะทางศาสนาพุทธตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ถึงศตวรรษที่ 13 โดยได้รับความร่วมมือจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วประเทศ

อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ความคืบหน้าของโครงการร่วมระหว่างนักโบราณคดีไทยและนานาชาติในการไขปริศนาแห่งอดีตพร้อมทั้งการศึกษาเอกสารโบราณที่ค้นพบในภาคกลางของไทยด้วย

นิทรรศการ 'ศิลปะทวาราวดี ต้นกำเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย' ภัณฑารักษ์Pierre Baptiste ภัณฑรักษ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำพิพิธภัณฑ์กีเมต์และ Thierry Zephir ผู้เชี่ยวชาญประจำพิพิธภัณฑ์กีเมต์

จัดแสดงวันนี้ – 9 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคาร)

สถานที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ค่าเข้าชม : 200 บาท (40 บาทสำหรับชาวไทย) นักเรียน นักศึกษา และนักบวชประจำศาสนาต่างๆ เข้าชมฟรี

โดย thip_q

 

กลับไปที่ www.oknation.net