วันที่ อังคาร สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มหัศจรรย์แห่งบอนสี


บอนสี ( Caladium ) เป็นไม้ใบที่มีสีสันและลายใบสวยงาม ตลอดจนขนาดรูปใบแตกต่างมากจนได้รับการขนานนามว่า “ ราชินีแห่งไม้ใบ ” “Queen of the Leafy Plant”

             เป็นพืชในวงศ์ Araceae สกุล Caladium มีถิ่นกำเนิดแถบทวีปอเมริกาใต้และประเทศในเขตร้อนทั่วไป บอนสีเป็นไม้ประเภทล้มลุกที่มีหัวสะสมอาหารอยู่ใต้ดินคล้ายหัวเผือกหรือมัน มีรากเป็นเส้นฝอยเล็กๆ แทงออกมาระหว่างหัวกับลำต้นและพักตัวในฤดูหนาวโดยจะทิ้งใบจนหมดและเริ่มผลิใบเจริญเติบโตอีกครั้งในฤดูฝน

               บอนสี หรือที่เรียกกันแต่เดิมว่า "บอนฝรั่ง" (Caladium Bicolor) จากชื่อทำให้คาดเดาได้ว่าเป็นพืชที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย จากหลักฐานพอสรุปได้ว่าบอนสีปลูกเลี้ยงกันในต่างประเทศมานานกว่า 300 ปีแล้ว มีการสันนิษฐานว่า บอนสีบางต้นมีผู้นำเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีการติดต่อค้าขายกับชาวจีน ชวา เปอร์เซีย และมีความสัมพันธุ์กับชาวยุโรปเป็นอย่างดี จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงเสด็จนิวัตพระนครหลังเสด็จประภาสยุโรป ราวปี พศ. 2444 ทรงนำพันธุ์ไม้หลายชนิดจากยุโรปเข้ามาปลูกในประเทศไทย ในจำนวนพันธุ์ไม้เหล่านี้มีบอนฝรั่งหรือบอนสีรวมอยู่ด้วย ในช่วงแรกปลูกเลี้ยงกันเฉพาะในกลุ่มของเจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และมักปิดบังวิธีการปลูกเลี้ยงและการผสมพันธุ์บอน  จนกระทั่งความนิยมปลูกเลี้ยงบอนสีเสื่อมลง บอนสีพันธุ์ต่างๆ จึงได้แพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไป

                 โดยส่วนตัวแล้วเจ้าของบ้านหลงไหลในความงามของความหลากหลายของลักษณะใบบอนมาก ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง ขนาด สีสัน หรือแม้กระทั่งกระดูกและเส้นของใบบอน ถ้าลองศึกษาลึกๆ จะพบว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากๆ แต่ถ้ามองเพียงภายนอกก็จะเห็นความงามจากสีของใบ และเม็ดสีต่างๆ บนพื้นใบ อย่างที่นำรูปภาพมาให้ชมกัน

                           

                   อัปสรสวรรค์  (บอนป้าย)                                   พระยาจักรี

                           

                             กวนอิม                                                 ปิ่นรัตน์                            

                     

                        นพเก้า (บอนป้าย)                                        กันตนา

                      

                           เอลซาวาดอร์                                สงขลา             อิเหนา     

                      

                             มิ่งมเหสี                                             ไม่ทราบชื่อ

                     

                               ไกรทอง                                          ไม่ทราบชื่อ

                     

                              ดั่งดวงหฤทัย                                         ลูกไม้

                    

                                ปิ่นรัตน์                                       สงขลา (ตับจังหวัด)     

                    

                               เจ้าหญิง                                             ฝนหลวง

                    

                  มัฆวานรังสรรค์ (บอนป้าย)                               เหลืองสดุดี

                     

                          เกษตรศาสตร์                                    ทองประกายแสด

                     

                        พระเพื่อนพระแพง                                         อรุณรุ่ง 

                    

                             ลายไทย                                        เสือพราน (ต.ช.ด.)

                          

                      เรือนแก้ว (บอนกาบ)                               รุ้งตะวัน (บอนกาบ)

                          

                            พระยามนต์                                      จำชื่อไม่ได้ (เศร้า)

                          

                   หลวงปู่ใหญ่ (บอนกาบ)                                  คุณนายทองม้วน

                     

                               นพเก้า                                               ไก่ตัวงาม

                     

         สาวน้อยประแป้ง บางก็เรียกพริกกะเกลือ  คุณหญิงและดอกที่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

                    

               ลูกไม้ (ใบเกือบจะเป็นสีดำแล้ว)                            วิมลสาคร

                    

   โคบุตรและฝักที่ติดผล (ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก)     ขุนไกร (บอนป้าย) ตับขุนแผน 

                     

  ยวงที่หลุดออกจากฝัก(1 ยวงมีเมล็ด 2-20 เมล็ด)             เมืองชล (ตับจังหวัด)

โดย saraaim

 

กลับไปที่ www.oknation.net