วันที่ พุธ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องหมายต่าง ๆ


สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องหมายต่าง ๆ

เครื่องหมายบังคับ

เครื่องหมายบังคับ  สวมถุงมือนิรภัย

เป็นเครื่องหมายบังคับให้บุคลากรหรือบุคคลที่อยู่ใกล้พื้นนั้นสวมถุงมือนิรภัย  เพื่อป้องกันจากไอระเหย ก๊าซ ฝุ่น ฟูม และอนุภาคของสารเคมี ด้วยเหตุนี้บุคลากรที่ทำงานในพื้นที่จึงต้องสวมใส่ถุงมือนิรภัยทุกครั้งที่เข้าไปใกล้พื้นที่นั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกัน หรือแยกคนจากอันตรายทางเคมี และเป็นการป้องกันผู้สวมใส่จากการบาดเจ็บ หรือการได้รับอันตราย

เครื่องหมายห้าม 

เครื่องหมายห้ามแตะต้องขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน
เป็นเครื่องหมายห้ามที่ไม่ให้บุคคล ที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นแตะต้องขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน

เครื่องหมายเตือน

เครื่องหมายเตือน ระวังอันตรายจากสารแอมโมเนีย
เป็นเครื่องหมายเตือนให้บุคคลที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นระวังอันตรายจากสารแอมโมเนีย

เครื่องหมายบอกกล้าว

เครื่องหมายบอกกล้าว น้ำใช้สำหรับดืม

เป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบว่า จุดนี้เป็นจุดบริการสำหรับน้ำดืม

โดย mangstap

 

กลับไปที่ www.oknation.net