วันที่ พุธ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

*****เซียมซีธรรม ใบที่ ๓๖ พูดจริง ทำจริงในสิ่งที่มีประโยชน์*****


เซียมซีธรรม ใบที่ ๓๖

พูดจริง ทำจริงในสิ่งที่มีประโยชน์

คนเก่งพูดมาก พูดถ้อยคำที่มีประโยชน์

แต่ปฏิบัติตามถ้อยคำที่พูดไม่ได้

ถือว่ามีประโยชน์น้อย เหมือนเด็กเลี้ยงโค

นับโคให้ผู้อื่น แต่ไม่มีโอกาศดื่มน้ำนมโค

ส่วนคนพูดน้อย พูดถ้อยคำที่มีประโยชน์

และปฏิบัติตามถ้อยคำที่พูดนั้นได้

ถือว่ามีประโยชน์ต่อผู้พูดและผู้ฟัง

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงมีปกติตรัสอย่างไร ก็ทรงทำอย่างนั้น

ทรงมีปกติทำอย่างไร ก็ทรงตรัสอย่างนั้น

สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสและทรงทำทั้งหมด

เป็นไปเพื่อความเกื้อกูล เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลก

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ขอจงเป็นผู้พูดด้วยถ้อยคำ

ที่มีประโยชน์และปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ดั่งถ้อยคำที่พูดไว้

จงเป็นผู้พูดจริงทำจริงในสิ่งที่มีประโยชน์


(เซียมซีธรรมะ คติธรรมประจำวัน เรียบเรียงโดย อาจารย์ฉันทนา อุตสาหลักษณ์ กองทุนพิทักษ์ธรรม)


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra


โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net