วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จากภูเขา-นา-ทะเล -เมือง สายใยแห่งทะเลสาบสงขลา (การแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องของใครคนหนึ่ง)


เครือข่ายชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาทะเลสาบสงขลา

ถ้าจะให้ไล่เรียงองค์กรหรือกลุ่มก้อนภาคประชาชน ที่ทำงานเกี่ยวกับ
ทะเลสาบสงขลา คงจะ นับกันไม่หวาดไม่ไหว เพราะปัญหาทะเลสาบ
สงขลาเป็นเรื่องที่ใหญ่ มีความซับซ้อนและเกี่ยวโยงกับหลากหลายพื้นที่
ตั้งแต่พื้นที่บนภูเขา พื้นราบ ท้องนา และทะเล

ที่สำคัญมีหน่วยงานภายนอกและในท้องถิ่นสนับสนุนการทำงาน
ด้านภาคประชาชนอยู่ในพื้นที่หลายสิบหลายร้อยองค์กรซึ่งแม้หลายองค์กร
จะมียุทธศาสตร์เหมือนกันบ้าง คล้ายคลึงกันบ้าง แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่า
ที่แตกต่างกันก็มีจำนวนไม่น้อย

ยังไม่ต้องพูดถึง ด้านยุทธวิธีการทำงาน ที่มักจะขึ้นอยู่กับอัตวิสัย หรือ 
“รัดดวง” ของบุคคล   หรือองค์กรสนับสนุนนั้นๆเป็นหลัก

การมีกลุ่มก้อนประชาชนมากมายอย่างที่ว่า จึงเป็นเรื่องที่มิอาจหลีกเลี่ยง

และในจำนวนมากมายอย่างว่า เครือข่ายชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ทะเลสาบสงขลาเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทะเลสาบสงขลา

โดยลักษณะของเครือข่าย  แบ่งออกเป็นโซน มีด้วยกันทั้งหมด 7 โซน ได้แก่

1. โซนนครฯ ป่าพรุควนเคร็ง ที่ดูแลจัดการป่าพรุควนเคร็ง ที่เป็นพื้นที่ซับน้ำ
จากภูเขาก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบ ที่ อ.ชะอวดและ อ.หัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช 

2. โซนทะเลน้อย เป็นพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง ดูแลจัดการฟื้นฟูทะเลน้อย
ที่เกิดการตื้นเขินและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

3. โซนทะเลสาบฝั่งตะวันตก (ทะเลสาบฝั่ง จ.พัทลุง)

4. โซนป่าต้นน้ำ เป็นพื้นที่ที่น้ำไหลลงสู่ทะเลสาบ ในพื้นที่เขาผาดำจังหวัดสงขลา
และเทือกเขาบรรทัดจังหวัดพัทลุง

5. โซนเมือง เป็นพื้นที่ครอบคลุมในเขตเมือง  ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก
การทิ้งน้ำเสียจาก   บ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม ลงสู่คลองอู่ตะเภา

6. โซนทะเลสาบตอนล่าง

7. โซนคาบสมุทรสทิงพระ

ซึ่งทั้ง 7 โซนพื้นที่นี้ได้เริ่มก่อตัวและร่วมมือกันเป็นเครือข่ายทำงานมาตั้งแต่ ปี 2546


โดยจะดำเนินกิจกรรมและการทำงานที่ต่างกันและมีอิสระต่อกัน เพราะจะมีปัญหา
ในรายละเอียดที่แตกต่างกัน การจัดการในการแก้ปัญหาจึงต่าง กัน ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมกลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ เป็นต้น

แต่กระนั้นก็จะมียุทธศาสตร์หลักร่วมกันในการแก้ปัญหาทะเลสาบสงขลาอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

จากการรวมตัวของเครือข่ายเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาทะเลสาบสงขลาและมียุทธศาสตร์    
เช่นนี้  จะเห็นได้ว่า แต่ละพื้นที่ไม่ได้มองแต่ปัญหาของตัวเองเพียงอย่างเดียว
แต่ยังมองภาพรวมใน   อันที่จะหาทางร่วมมือแก้ปัญหาทะเลสาบสงขลาอย่างครบทุกด้าน
ทุกพื้นที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับทะเลสาบสงขลาได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทะเลสาบ-
ทะเลที่เปรียบเสมือนมารดาแห่งชีวิตของผู้คนแถบถิ่นนี้
     

(ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต)

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net