วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทุนการศึกษาปริญญาโทภาษาเกาหลี


เรียนผู้สนใจเรียนรู้ภาษาเกาหลีทุกๆ ท่าน

ด้วยทางสถานีวิทยุศึกษาจัดรายการ "พูดจาภาษาเกาหลี" ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 07.30-08.00 และ 18.30-19.00 น. ทาง Fm.92 และ AM.1161 นั้น  พบว่ามีผู้ให้ความสนใจเรียนรู้ภาษาเกาหลีจำนวนมากขึ้น ทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ทำงานด้านมัคคุเทศก์ และผู้รักภาษาต่างประเทศต่างๆ

พอวันนี้ไปอ่านพบข่าวทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาโทภาษาเกาหลี จึงถือเป็นโอกาสที่จะนำข่าวดีๆ เหล่านี้มาฝากเพื่อนๆ ผู้สนใจอีกทางหนึ่งค่ะ

ทุนปริญญาโท หลักสูตร Master of Arts Programme in Korean Studies 2009

ASEAN University Network มอบทุนปริญญาโท หลักสูตร Master of Arts Programme in Korean Studies 2009 หมดเขตรับสมัคร 28 กันยายน 2552

Scholarship for Master of Arts Programme in Korean Studies 2009 Chulalongkorn University, Thailand

ด้วย ASEAN University Network ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร Master of Arts Programme in Korean Studies 2009 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 ปี

ทุนที่จะได้รับ
- ค่าเล่าเรียน
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 300 USD ( ประมาณ 10,600 บาท)
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ที่พักภายในจุฬาฯ
- ค่าหนังสือปีละ 250 USD ( ประมาณ 8,800 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ต้องเป็นพลเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียน และถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
- สนใจหลักสูตรเกาหลีศึกษา
- สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
- มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป
- มีความรู้ภาษาอังกฤษ ( โดยเฉพาะการเขียนและการพูด) เป็นอย่างดี
- มีประวัติด้านสุขภาพดี

เอกสารการสมัคร
- ใบสมัคร
- AUN Application Package
- จดหมายรับรอง (Recommendation letter) ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ฉบับ
- ใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
- ใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/ IELTS/ CU-TEP) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
- แผนการทำวิจัย
- ประวัติส่วนตัว (CV)
- ผลการตรวจสุขภาพฉบับภาษาอังกฤษ ( ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมตราประทับโรงพยาบาล)
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

DownloadAnnouncement, Application Form, Medical Questionnaire

ในการนี้ สำนักงานวิรัชกิจขอประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวให้นิสิตและผู้สนใจทราบทั่วกัน  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร (พร้อมสำเนา 1 ชุด) ที่สำนักงานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4 ภายในวันที่ 28 กันยายน 2552

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/Korean2009Sem2/Announcment.html

แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.igotgrants.com  
http://www.moe.go.th (กระทรวงศึกษาธิการ)

ถ้าชอบข่าวดีๆ แบบนี้  บอกให้ทราบด้วยนะคะ จะได้หามาฝากอีกบ่อยๆ ค่ะ...กระชุ

โดย กระชุ

 

กลับไปที่ www.oknation.net