วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เขียนโลกด้วยมือเรา พาเด็กๆ เข้าป่าเขียนวรรณกรรม และ ร่วมยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น


“เขียนโลกด้วยมือเรา” ค่ายวรรณกรรมปีที่3
ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

1 - 2 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
นำเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆภายในจังหวัด ร่วม 100 ชีวิต
เข้าค่ายวรรณกรรม “เขียนโลกด้วยมือเรา” ณ อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า
จังหวัดพัทลุง โดยมี  ประมวล มณีโรจน์ สมคิด ทองสง อัตถากร บำรุง 
วิสุทธิ์ ขาวเนียม บ.ก.ฅนปากใต้ และจรูญ น้อยปาน ร่วมเป็นวิทยากร
ให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์    การอ่านการเขียน

กิจกรรมในค่ายนอกจากฝึกฝนให้เยาวชนเขียนงานวรรณกรรมแล้ว
บ.ก.ฅนปากใต้ ซึ่งเป็นผู้จัดการหลักสูตรค่ายตลอดทั้ง 2 วัน ยังสลับ
ด้วยการฝึกทำสมุดบันทึกทำมือแบบเย็บกี่ปกแข็งเป็นระยะๆ

ด้านงานเขียนของเยาวชน หลังเสร็จสิ้นจากการเข้าค่ายจะมีการคัดสรร
เพื่อพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ต่อไป

อนึ่ง การจัดค่ายวรรณกรรมในลักษณะนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
ได้จัดติดต่อกันมาแล้ว 3 ปี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ที่สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดอื่นๆควรเอาเป็นแบบอย่างเป็นอย่างยิ่ง

ประมวล มณีโรจน์

วิสุทธิ์ ขาวเนียม กำลังขับกล่อมเสียงเพลงให้น้องๆ ในค่าย

อัตถากร บำรุง


**********************

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อ.สาทร ดิษฐสุวรรณ จอมยุทธผมขาวจากคาบสมุทรสทิงพระ
ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และอ.ชูชาติ ชุ่มสนิท เจ้าของผลงานหนังสือ
วรรณกรรมแนวจารีตหลายต่อหลายเล่ม ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
จากกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งสองท่านถือเป็น “คนเล็กๆ” ในภาคใต้ที่สร้างผลงานด้านภาษามาอย่างยาวนาน
แม้ที่ผ่านมาจะได้รับรางวัลต่างๆอยู่บ้าง แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติสำคัญครั้งหนึ่ง
ในชีวิตของบุคคลทั้งสอง

นอกจาก “คนเล็กๆ”  2 คนดังกล่าวแล้ว ปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังประกาศมอบรางวัล
ด้านภาษาไทยให้  “คนใหญ่คนโต” ในภาคใต้อีกสองคน คือนายชวน หลีกภัย
และนายเอกชัย ศรีวิชัย ซึ่ง “ฅนปากใต้” ขออนุญาตไม่กล่าวถึงให้มากกว่านี้

(ขอบคุณภาพบางส่วนจากอินเตอร์เน็ต)

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net