วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โกลาหล คนพันธุ์กากี !


       

  ม่เพียงปัญหาการแต่งตั้งรักษาการ ผบ.ตร.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ที่ดูซับซ้อนซ่อนเงื่อน ในแวดวงคนเสื้อสีกากี จนกระทั่งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการคนหนี่ง กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเหมือนรัฐบาลนี้ไม่มีงานใดที่จะสลักสำคัญไปกว่าเรื่องนี้เท่านั้น

         หากการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่จะเสนอชื่อ พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ จเรตำรวจแห่งชาติ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ผลักดัน พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย รอง ผบ.ตร.นั้น ก็ยังเป็นเรื่องราวอันสำคัญยิ่งของสังคมไทย คล้ายนี่จะเป็นวาระแห่งชาติ ที่คนไทยทุกคนสมควรติดตามใกล้ชิดด้วย

         จริงอยู่ ตำแหน่ง ผบ.ตร. ก็เปรียบได้ดั่งผู้บัญชาการกองทัพที่ ๔ เพราะความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชิงอำนาจและผลประโยชน์ที่ผู้นำรัฐบาล และ ผบ.ตร.มีต่อกัน ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมในระดับหนึ่ง

         พัฒนาการของตำรวจตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย จนยกฐานะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ภายใต้คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) อันมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก็มีความเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวอยู่กับอำนาจการเมืองมาตลอด ตั้งแต่ยุครัฐตำรวจ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ที่มีความพยายามสถาปนากรมตำรวจ เป็นกองทัพที่ ๔ นอกเหนือจาก ๓ เหล่าทัพ มาจนถึงยุคเปลี่ยนโครงสร้างตำรวจ นับแต่ ผบ.ตร.คนแรก พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก

          ไม่ว่าจะเป็น พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ หรือ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น ผบ.ตร.คนใหม่ ก็หาได้มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใดไม่ การเลือก พล.ต.อ.ปทีป หรือพล.ต.อ.จุมพล ยืนยันได้เพียงประการเดียวว่า ระบบอุปถัมภ์ยังคงมีอิทธิพลสูงยิ่งในสังคมไทย ซึ่งมิได้แปลว่า เป็นสิ่งที่เลวร้าย เพราะการเลือกคนที่ทำงานด้วยกันได้ มีความคิดอ่านไปในทางเดียวกัน ก็จะทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

           ว่าที่ ผบ.ตร.ทุกคน ก็ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีมาแล้ว นายอภิสิทธิ์ ก็ย่อมสามารถใช้ดุลพินิจเลือก และเสนอเหตุผลต่อที่ประชุม ก.ต.ช.เพื่อโน้มน้าวให้เสียงส่วนใหญ่คล้อยตามได้   

           การพิจารณาแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่ เป็นการงานปกติเรื่องหนึ่งในการบริหารราชการ เมื่อมีบุคคลอยู่ในข่ายการพิจารณามากกว่า ๑ คน และบุคคลเหล่านั้นก็มีสิทธิตามกฎหมายและประเพณีปฏิบัติที่จะได้รับการพิจารณา ก็ย่อมเป็นธรรมชาติของการเลิอกสรรคนที่ดีที่สุด หรือเลวร้ายน้อยที่สุด โดยคนที่มีอำนาจตามกฏหมาย ซึ่งกระบวนการนี้อาจเรียกว่าเป็นความขัดแย้งก็ได้ หรือการต่อสู้กันทางความคิดเพื่อให้โอกาสคนที่เหมาะสมที่สุดมาทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดนี้ก็ได้

            การแต่งตั้ง ผบ.ตร.ไม่ควรเป็นเรื่องราวสำคัญของประเทศนี้ จนเหลือพื้นที่การรับรู้เรื่องประเด็นสาธารณะและประโยชน์สาธารณะของประชาชนบนพื้นที่สื่อน้อยกว่าเรื่องของคนที่ช่วงชิงอำนาจและการนำเพียงไม่กี่คน

โดย jk

 

กลับไปที่ www.oknation.net