วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หน่อเนื้อเชื้อพระวงศ์แห่งจักรี ตอนที่ 3 เชื้อสายในรัชกาลที่ 2


ราชสกุล
ราชสกุล สาย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มี 20 สกุล ดังนี้

กปิตถา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์
กล้วยไม้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ กรมหมื่นสุนทรธิบดี
กุญชร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุญชร กรมพระพิทักษ์เทเวศร์
กุสุมา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุสุมา กรมหมื่นเทพสุนทร
ชุมแสง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา
เดชาติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามั่ง กรมพระยาเดชาดิศร
ทินกร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทินกร กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์
นิยมิศร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม
นิลรัตน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลรัตน กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา
ปราโมช พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปราโมช กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
พนมวัน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์
ไพฑูรย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไพฑูรย์ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์
มรกฎ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามรกฎ กรมขุนสถิตย์สถาพร
มหากุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโต กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์
มาลากุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
เรณุนันทน์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู
วัชรีวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากลาง กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
สนิทวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านวม กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
อรุณวงษ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวงษ์ กรมหลวงวรศักดาพิศาล
อาภรณ์กุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์

บวรราชสกุล
บวรราชสกุล สาย กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์(วังหน้า) มี 10 สกุล ดังนี้

บรรยงกะเสนา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประยงค์ กรมขุนธิเบศร์บวร
พยัคฆเสนา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสือ
ภุมรินทร พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภุมริน
ยุคันธร พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายุคันธร กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์
รองทรง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารองทรง กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
รังสิเสนา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใย
รัชนิกร พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนิกร
สหาวุธ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง
สีสังข์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสีสังข์
อิศรเสนา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช

ราชินิกุล
ราชินิกุล สาย สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ บรมราชินี (ในรัชกาลที่ 1) ราชินิกุลก๊กใหญ่ คือ สกุลบุนนาค

ชูโต
แสง-ชูโต
สวัสดิ์-ชูโต
บุนนาค เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา
ณ บางช้าง 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านวม กรมหลวงวงศาธิราชสนิท

ต้นราชสกุล สนิทวงศ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา

ต้นราชสกุล ชุมแสง

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์

ต้นราชสกุล มาลากุล

โดย บ๊องบ๊อง

 

กลับไปที่ www.oknation.net