วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พิพิธภัณฑ์กลางน้ำ โบราณคดี 6,000 ปีในเยอรมนี
พิพิธภัณฑ์กลางน้ำ  Pfahlbaumuseum (พ์ฟาห์ล เบา มูเซียม)
อยู่ในเมือง Unteruhldingen (อุนเท่อร์ อุลดิงเง่น) ริมทะเลสาบโบเด้นเซ (Bodensee)
ในรัฐบาเด้นวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) 

นักโบราณคดีค้นพบหมู่บ้านกลางน้ำนี้  ได้สร้างจำลองขึ้นมาให้เหมือนหมู่บ้านในสมัยยุคหิน
เมื่อ 6,000 ปีก่อน  และสมัยยุคบร๊อนซ์ เมื่อ 3,000 ปีก่อน 
เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1922  
มีนิสิตนักศึกษา นักเรียน และ ประชาชนทั่วไปเข้าชมปีละประมาณ 290,000 คน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์  เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์กลางน้ำนี้ด้วย


1. ก่อนจะถึงทางเข้าพิพิธภัณฑ์กลางน้ำ โบราณคดี 6,000 ปี
ก็ต้องเดินผ่านบริเวณวงเวียนนี้ก่อน


2. เป็นเมืองริมทะเลสาบ Bodensee (Lake Constance)
นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาว่ายน้ำที่นี่นิยมใช้รถจักรยาน  


3. ทางเข้าพิพิธภัณฑ์  มองไม่ออกเลยว่า  เมื่อเข้าไปแล้ว จะเป็นหมู่บ้านริมน้ำยุคหิน และ ยุคบร๊อนซ์


4. หมู่บ้านในยุคหินเมื่อ 6,000 ปีก่อน หรือ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล มีทางเดินเชื่อมต่อระหว่างบ้านและชายฝั่ง


5. ทุกบ้านจะมีเรือทำจากไม้ขุดจอดไว้ข้างบ้าน   ที่เห็นลอยอยู่ในน้ำเป็นเรือสมัยยุคหิน


6. สภาพหมู่บ้านริมน้ำในยุคหิน 6,000 ปีก่อน


7. การเลี้ยงสัตว์ไว้ริมฝั่งน้ำ   หมู่บ้านนี้มีประชากรประมาณ 20 คนในสมัยนั้น

8. บรรยากาศหมู่บ้านริมฝั่งน้ำ  บ้านทำด้วยไม้  และใช้ดินโคลนพอกฝาบ้าน
หลังคาทำด้วยหญ้า   หรือ ทำด้วยต้นอ้อ   ใช้เชือกทำจากผิวต้นไม้มัดเอาเพื่อต่อเติมส่วนต่างๆ


9. บริเวณนี้ก่อกองไฟไว้ให้ความอบอุ่นและหุงหาอาหาร

10. ทำสะพานทางเดินเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านริมน้ำ


11. บรรยากาศหมู่บ้านริมฝั่งน้ำ 

12. ที่หมู่บ้านริมน้ำ  ภายในบ้านเป็นโรงทำเครื่องปั้นดินเผาสมัยบร๊อนซ์
ราวๆ 3,000 ปีก่อน   มีเครื่องปั้นดินเผาและเตาเผาให้ชม 
เนื่องจากมีป้ายห้ามถ่ายรูป  ไม่ทันมอง  จึงถ่ายภาพมาได้  แต่ก็โดนดุเอา   
แล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปภายในบ้านอีก  ก็เลยมีภาพภายในบ้านมาให้ชมเพียงภาพเดียว

13. ประตูบ้าน  ที่จับประตูทำด้วยไม้

14. หลังคาบ้านทำด้วยต้นอ้อ   โครงบ้าน  พื้นบ้าน ผนังบ้านทำด้วยไม้ ใช้ดินโคลนพอกผนังบ้าน


15. เรือทำด้วยต้นไม้ขุด   จอดไว้ข้างบ้าน


16. ต้นอ้อริมฝั่งน้ำ   ใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง  ทั้งใช้มุงหลังคาบ้าน ใช้ทำภาชนะจักสาน 
ใช้เป็นเชื้อไฟ ฯลฯ

17. สะพานไม้ ทำให้ยึดแน่นแข็งแรงด้วยการตอกล่ิมไม้ แทนการใช้ตะปู


18. บ้านหลังนี้ หลังคาทำด้วยหญ้า มีเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์และนักโบราณคดีใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นครั้งคราว
เลียนแบบ Uhldi (อุลดี้) มนุษย์ในยุคหินเมื่อ 6,000 ปีก่อน เพื่อเป็นการทดลองและไว้สังเกตการณ์ในระยะยาว
ทั้งการแต่งกายใช้เสื้อผ้าทำด้วยหนังสัตว์  หมวกทำด้วยหญ้า ฟาง ก่อไฟด้วยการเสียดสีวัตถุให้ร้อน ฯลฯ


19. บ้านที่เห็นนี้ เป็นยุคบร๊อนซ์ 3,000 ปีก่อน หรือ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล
มีการทำเครื่องปั้นดินเผาและภาชนะทำด้วยดินและเครื่องจักสานทำจากต้นอ้อ ต้นกก


20. นี่คือ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Pfahlbaumuseum ในเยอรมนี 
ไม่ใช่รีสอร์ทในเมืองไทยอย่างที่หลายๆคนเดาไว้นะครับ

21. จินตนาการว่าตัวเองอยู่ในยุคหิน มองแสงอาทิตย์ตกกระทบกับผิวน้ำ 
ส่งประกายระยิบระยับสวยงามราวกับประกายเพชร


22. ทัศนียภาพสวยงามของทะเลสาบโบเด้นเซ หรือ Lake Constance


23. บ้านที่เห็นนี้ ภายในจัดบรรยากาศชีวิตแบบยุคบร๊อนซ์ 3,000 ปีก่อน
มีการเลี้ยงหมู เลี้ยงแพะ กั้นไว้เป็นคอกอยู่ในบ้าน


24. ชอบมองความงามของธรรมชาติมากๆเลยครับ   
แสงอาทิตย์ตกกระทบผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับ ยืนมองอยู่นานทีเดียว
ธรรมชาติ  ทำให้ใจสงบ  และ มีความสุข   ชอบดื่มด่ำกับความงามของธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งเลย25. บ้านที่เห็นซ้ายมือนี้ เป็นยุคบร๊อนซ์ 3,000 ปีก่อน หรือ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล 
มีการทำเครื่องปั้นดินเผาและภาชนะทำด้วยดิน ทำเครื่องจักสานจากต้นอ้อ ต้นกก


26. บ้านที่เห็นนี้ ภายในมีเครื่องปั้นดินเผา อุปกรณ์ต่างๆจัดแสดงไว้ให้ชม
เป็นวิถีชีวิตสมัยบร๊อนซ์


27. บ้านหลังนี้ ภายในจัดบรรยากาศแบบวิถีชีวิตสมัยยุคบร๊อนซ์
มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู แพะ ไว้ในบ้าน  มีหุ่นจำลองรูปคนในยุคบร๊อนซ์ในกิจกรรมต่างๆ
เช่น  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่   การทำเครื่องจักสาน การจัดที่สำหรับนอน ฯลฯ


28. หมู่บ้านที่เห็นนี้ หลังคาทำด้วยต้นอ้อริมน้ำ  ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ชีวิตชาวนา
ชาวประมง และพ่อค้า ในยุคบร๊อนซ์ 3,000 ปีก่อน
ได้เห็นทัศนียภาพริมทะเลสาบ Bodensee ในสมัยนั้น  ทั้งการสร้างบ้านด้วยไม้และดิน
การทำเกษตรกรรม  การเลี้ยงสัตว์ การจับปลา  มีอุปกรณ์ต่างๆในสมัยน้ันให้จับต้องได้ด้วย

29. นักท่องเที่ยวที่เข้าชมมักฟังคำบรรยายภายในบ้านอย่างตั้งอกตั้งใจ
น่าเสียดายที่ห้ามถ่ายรูปภายในบ้าน จึงไม่มีภาพมาให้ชม


30. ทะเลสาบบริเวณนี้ ยังคงรักษาสภาพพืชและป่าริมน้ำไว้เหมือนเมื่อสมัย 6,000 ปีก่อน


31. ทางเดินไปบ้านที่แสดงเครื่องปั้นดินเผา และ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น
มีด ขวาน  แห  เครื่องมือจับปลา  ไม้กวาด  ภาชนะต่างๆในสมัย 3,000 ปีก่อน


32. อากาศเย็นสบาย 26 องศาเซลเซียส  สายลมพัดมาอ่อนๆ  แสงแดดเจิดจ้า  
คงสภาพธรรมชาติไว้ได้เหมือนเมื่อสมัย 6,000 ปีก่อนนี้33. ใต้ร่มเงาจากหลังคาบ้าน  บนทางเดินข้างบ้าน34. ลานหน้าบ้าน ระหว่างบ้านสองหลัง มองเห็นการมัดท่อนไม้ทำหลังคาด้วยหญ้าและต้นอ้อ
พอกดินโคลนตามผนังบ้าน35. เรือใบที่เห็นนั้น   ไม่เกี่ยวกับยุคหินเมื่อ 6,000 ปีก่อนนะครับ
ไกลออกไปนั้น เป็นกีฬาทางน้ำ ที่คนนิยมมาแล่นเรือใบกันในทะเลสาบโบเด้นเซ36. บ้านหลังนี้  เลี้ยงสัตว์ และ แสดงวิถีชีวิตคนในสมัยบร๊อนซ์ เมื่อ 3,000 ปีก่อน
37. อีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านริมน้ำยุคหิน และ ยุคบร๊อนซ์38. ตอนปลายสมัยยุคบร๊อนซ์  มีการสร้างเตาอบจากหินและดิน
39. บรรยากาศหมู่บ้านยุคหินและยุคบร๊อนซ์  สวยงาม สงบ ร่มเย็น  เรียบง่าย40. เมืองนี้อยู่ริมทะเลสาบโบเด้นเซ  ปลูกพืชเมืองร้อนได้
ดอกพุทธรักษา ตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้า กับแสงแดดส่องกระทบกลีบดอกไม้ สวยดีครับ41. มีโรงแรม ที่พัก  ภัตตาคาร ร้านอาหาร สำหรับนักท่องเที่ยว
อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเอง42. ท่าเรือบริเวณไม่ห่างจากพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งมากนัก


43. รถพ่วงคันนี้สำหรับรับส่งนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์


44. ทิวทัศน์บริเวณใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑ์  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
มีหาดสำหรับคนที่จะไปว่ายน้ำ  และมีท่าเรือให้จอดเรือ  มีรถพ่วงรับส่งนักท่องเที่ยว


45. สำหรับท่านที่ชอบปั่นจักรยาน   มีเส้นทางปั่นจักรยานที่สวยงามและปลอดภัยรอบทะเลสาบโบเด้นเซ
เป็นระยะทางเพียง 273 กิโลเมตรเท่านั้น  ได้ชื่นชมความงามของธรรมชาติอย่างจุใจทีเดียว
มีทั้งทัศนียภาพที่สวยงาม    ป่าเขา ต้นไม้  ดอกไม้ ทะเลสาบ ลำธาร  และสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม
มีทั้งสระว่ายน้ำ  บ่อน้ำร้อน  ภัตตาคาร ร้านอาหาร  สวนสนุก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และ สวนสัตว์

นักปั่นจักรยานมักขนสัมภาระไว้ท้ายจักรยานด้วย มีเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวสำหรับกางเต๊นท์ค้างคืนริมทะเลสาบได้
ถ้าจะขี่จักรยานรอบทะเลสาบ  ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์46. เกษตรกรโบเด้นเซ  ปลูกองุ่นกันมาก  สองข้างทางที่ขับรถไป เห็นแปลงองุ่นมากมาย

47. เกษตรกรแถบโบเด้นเซ  นิยมปลูกองุ่นกันมาก


48. แถบโบเด้นเซ  ปลูกองุ่นไว้ทำไวน์กันมาก  สองข้างทางที่ขับรถผ่านไป เป็นแปลงองุ่นหลายแปลง
เอ็นทรี่นี้ใช้เวลา 3 วัน  กว่าจะโพสต์ภาพและเขียนคำบรรยายภาพเสร็จ
เน่ืองจากไม่มีเวลาต่อเนื่อง  และยังอยู่ในระหว่างพักร้อน  ทำให้ไม่มีเวลานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ

ดีใจเสมอที่เพื่อนๆแวะมาชมภาพแม้จะไม่ได้แสดงความคิดเห็นไว้ก็ตาม
แต่สำหรับท่านที่แสดงความคิดเห็นไว้ ผมจะคลิกตามไปอ่านบล๊อกของท่านด้วย
จะทยอยแวะไปเยี่ยมเพื่อนๆให้ครบทุกท่าน

ขอให้ทุกท่านมีความสุข เพลิดเพลินเจริญใจกับการชมภาพนะครับMusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com

โดย chedtha

 

กลับไปที่ www.oknation.net