วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภูมิหลังของวิชาหัตถศาสตร์


ภูมิหลังของวิชาหัตถศาสตร์

วิชาหัตถศาสตร์ เป็นวิชาโหราศาสตร์ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษ อินเดีย และจีน แล้วแพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งในประเทศจีนได้สูญหายไปแล้ว ยังคงมีแต่ประเทศอังกฤษ และอินเดีย ที่ยังมีการศึกษาค้นคว้าอยู่

       อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิชาหัตถศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างเร้นลับซับซ้อน ยากที่จะอธิบายและพิสูจน์ทดสอบให้เห็นจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ เช่นเดียวกับคำว่า “อจินไตย” (อจินไตย แปลว่า ไม่ควรคิด เพราะถ้าคิดไปก็คิดไม่ถึง) ในคัมภีร์ของพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู่ 4 ประการ คือ

1.       โลกอจินไตย

2.       พุทธอจินไตย

3.       กรรมอจินไตย

4.       ฌาณอจินไตย

 

จากการที่ศึกษาค้นคว้าลองผิดลองถูก หาเหตุและผล โดยมีอาจารย์ที่ดีมีเมตตาช่วยชี้แนะมา 20 ปี ทำให้ข้าพเจ้ามีข้อสังเกตดังนี้คือ

1.    มนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐเพียงชนิดเดียว ที่มีลายฝ่ามือ และทั้งสองฝ่ามือก็มีขนาดและลายเส้นไม่เหมือนกัน แต่ทำไมสัตว์ประเภทอื่น ๆ จึงไม่มีลายฝ่ามือ แม้กระทั่งลิง หมี ซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์ ก็ไม่มีลายฝ่ามือ

2.     มือของมนุษย์ทั้งสองข้าง ตั้งแต่กำไลข้อมือขึ้นไปจนถึงปลายนิ้วมือ เล็บ หน้ามือ หลังมือ ลายเส้นต่าง ๆ บนฝ่ามือและนิ้วมีประโยชน์ สามารถถอดรหัสชีวิตของมนุษย์เรา ทำให้รู้อุปนิสัยใจคอ สภาพการดำเนินชีวิตในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างน่าทึ่ง เปรียบเหมือนแผนที่ชีวิต (เพียงแต่อนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ขึ้นอยู่กับการกระทำในปัจจุบัน และ อนาคต) เพราะฝ่ามือของคนเราก็มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะข้างขวา

2.1 แอ่งกลางฝ่ามือ หรือเนินต่าง ๆ ของฝ่ามือก็มีการเปลี่ยนแปลง เช่น กลางฝ่ามือข้างขวาของข้าพเจ้าตื้นขึ้น เป็นแอ่งหลุมน้อยลง เนินอังคารสูงและเนินอังคารต่ำของข้าพเจ้าก็สูงขึ้น กว้างขึ้น หลังจากได้เรียนรู้และปฏิบัติการทำสมาธิจากวัดธรรมมงคล เป็นเวลาประมาณ 5 เดือนเท่านั้น ซึ่งก็ยังทำสมาธิได้แค่องค์ 4 ของปฐมฌาณ หรือฌาณหนึ่ง คือได้แก่ วิตก วิจารณ์ ปิติ สุข เท่านั้น ยังไม่บรรลุถึงเอกัคคตา 

2.2 เส้นสมองมือข้างขวาของข้าพเจ้า มีขนาดของเส้นเล็กลง แต่คมชัดขึ้น หลังจากปฏิบัติทำสมาธิได้ประมาณ 5 เดือน

2.3 เส้นบางเส้นในฝ่ามือมีการเปลี่ยนแปลง ยาวขึ้น สั้นลง เกิดใหม่ หายไป มีจุดแดง ดำ ขาว เกิดขึ้น หายไป เส้นบางเส้นที่เคยลากลง ก็กลายเป็นลากขึ้น หรือสองเส้นรวมเป็นเส้นเดียว หรือเส้นเดียวแตกเป็น 3-4 ท่อน บางเส้นก็ชนกัน แล้วบางเส้นก็แยกกัน

2.4 สีของฝ่ามือตามเนินต่าง ๆ และเส้นต่าง ๆ บางครั้งก็ไม่มีสี บางครั้งก็มีสีแดง สีดำบ้าง ไม่แน่นอน และอื่น ๆ เป็นต้น

                จากการสังเกตทั้ง 2 ข้อข้างต้น ทำให้ข้าพเจ้าเชื่อว่า ที่ฝ่ามือของคนเรามีการเปลี่ยนแปลง มีสาเหตุการเกิดมาจากกรรมเก่าในอดีตชาติ และกรรมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี กรรมชั่ว บาปบุญคุณโทษ ในอดีตชาติ และในปัจจุบันชาติ ยากแก่การพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงสมควรเป็นผลมาจากกรรมอจินไตย และตั้งแต่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิชาหัตถศาสตร์ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันด้วยการสอนตามเหตุผลทางด้านสถิติ และจากการตั้งสมมติฐานขึ้นมา และทดสอบลองผิดลองถูก จึงทำให้การเรียนการสอนวิชาหัตถศาสตร์นี้ จึงยากแก่การเรียนรู้แล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แม้แต่ข้าพเจ้าเอง ก็ต้องใช้เวลาหาประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 20 ปี ในการทดลองทดสอบหาข้อสรุปมาจนถึงทุกวันนี้ จึงกล้านำเสนอจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาหัตถศาสตร์นี้ขึ้นมา

* * * * * * * * * * * * * * * * *
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมสัมมนา
อ่านรายละเอียดหลักสูตรสัมมนาได้ > ที่นี่ <

 

โดย vanchaipalmistry

 

กลับไปที่ www.oknation.net