วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จ.สระแก้วสมมุติ 2 สถานการณ์ ซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่


นายชาญยุทธ รัตนพัลลภ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ชี้แจง กำหนดแนวทางการซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่แบบในที่บังคับการ (Command Post Exercises: CPX ) ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชุมสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว โดยการแบ่งกลุ่มซ้อมแผน 5 กลุ่ม เพื่อมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบตามกลุ่มงานและสถานการณ์การซ้อมแผนแบบในที่บังคับการ ต้องร่วมกันระดมสมองหาหนทางโต้ตอบและปฏิบัติการตามมาตรการแนวทางของยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 แล้วสรุปนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบ

ส่วนสถานการณ์สมมุติ 2 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ที่ 1 ประเทศไทยพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ใน 5 จังหวัดภาคกลาง และมีผู้ป่วยไข้หวัดนกในเขตติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว คือ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี แต่ยังไม่มีผู้ป่วยไข้หวัดนกในจังหวัดสระแก้ว ต่อมาในวันที่ 2 กันยายน 52 พบ ด.ญ.คนหนึ่งในอำเภอวังน้ำเย็น ป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัด ก่อนที่จะมีอาการป่วย ด.ญ.คนนี้ ชอบเล่นคลุกคลีกับไก่ที่บ้านซึ่งตายหมดแล้ว แพทย์จึงได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า ด.ญ.คนนี้ เป็นผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ประชาชนในจังหวัดสระแก้วจำนวนมากไม่กล้าบริโภคไก่และไข่ ต่อมาพบนกธรรมชาติตายผิดปกติเป็นจำนวนมากในหลายอำเภอ กำลังเจ้าหน้าที่ทำลายสัตว์ปีกมีไม่เพียงพอ เกษตรกรเริ่มเรียกร้องค่าชดเชยในการทำลายสัตว์ มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดนกเพิ่มอีก 10 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มี 2 ราย เป็นบุคลากรของหน่วยราชการในจังหวัดสระแก้ว มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการติดต่อจากคนสู่คน กระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศยืนยันเรื่องการติดต่อจากคนสู่คน ประชาชนที่ทราบข่าวจำนวนมาก ต้องงดการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดสระแก้ว จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสระแก้วแน่นมาก บุคลากรทางการแพทย์ระส่ำระสายและไม่เพียงพอ ยาต้านไวรัสในประเทศเริ่มขาดแคลน

สถานการณ์ที่ 2  กลางเดือนตุลาคม 2552 มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มากผิดปกติในจังหวัดระแก้วทหารในค่ายทหารป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ จำนวน 10 ราย ปอดบวม 3 ราย อาการทรุดหนักจนเสียชีวิต 2 ราย ใน 3 ราย ที่ปอดบวม ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเป็นผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และต่อมาทราบว่า เป็นการติดต่อจากคนสู่คน ส่วนทหารอีก 7 รายผลตรวจพบว่าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จำนวนเตียง เวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ป่วยไข้หวัดต่างมาขอรับการรักษาทำให้ประสบปัญหาในการแยกผู้ป่วย สื่อทุกแขนงลงข่าวผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่โรงพยาบาลค่ายทหาร ผู้สื่อข่าวทั้งไทยและต่างประเทศ ขอสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และผู้อำนวยการโรงพยาบาล เรื่องสาเหตุการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และการควบคุมโรค

โดย คุณอ๊อด

 

กลับไปที่ www.oknation.net