วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หน่อเนื้อเชื้อพระวงศ์แห่งจักรี ตอนที่ 4 เชื้อสายแห่งรัชกาลที่ 3


ราชสกุล
ราชสกุล สาย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 13 สกุล ดังนี้

โกเมน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์

คเนจร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคเนจร กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์

งอนรถ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ

ชมพูนุท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์

ชุมสาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม

ปิยากร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก
ลดาวัลย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี

ลำยอง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำยอง

ศิริวงศ์ สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์

สิงหรา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ

สุบรรณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
อรณพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรรณพ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี

อุไรพงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุไร กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ

บวรราชสกุล

บวรราชสกุล สาย กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพย์(วังหน้า) มี 5 สกุล ดังนี้

กำภู พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากำภู

เกสรา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกสรา กรมหมื่นอานุภาพพิศาลศักดิ
อิศรศักดิ์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์
อนุชะศักดิ์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านุช
นันทิศักดิ์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเริงคนอง
ราชินิกุล
ราชินิกุล สาย สมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ทรงเป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่ ๒ มิใช่พระอัครมเหสี)

ศิริสัมพันธ์   ณ พัทลุง 

โดย บ๊องบ๊อง

 

กลับไปที่ www.oknation.net