วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

**สักยันต์** บทที่4 (มีต่อจนกว่าครบ 3 อาจารย์ดัง)


*อาจารย์หนู กันภัย*

...สุดยอดปรมาจารย์การสักยันต์...

อาจารย์หนูท่านกล่าวถึงที่มาที่ไปก่อนสักเล็กน้อย

ว่าในสมัยก่อนการสักยันต์เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชาย

ที่ต้องออกรบเป็นประจำพระที่เก่งๆจะทำการสัก

ยันต์ ลงคาถาอาคมเพื่อให้แคล้วคลาดจาก

อันตรายและที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อเป็นขวัญกำลัง

ใจในการออกรบที่มีแต่อันตรายรอบด้านเพื่อให้

...............ได้ชัยชนะกลับมา...............

การสักยันต์เมื่อสักไปแล้วไม่ใช่จะปฏิบัติอย่างไร

ก็ได้ แต่มีข้อห้ามให้ถือปฏิบัติเช่นกัน โดยห้ามไป

ผิดลูกเมียเขาและห้ามผิดศีลธรรม ในปัจจุบัน

เรื่องของการสัก ความรู้สึกของวัยรุ่นมองว่าเป็น

ความเท่ ความมีเสน่ห์ซึ่งมีการให้บริการสักแทบ

ทุกที่ในย่านเมืองกรุงแต่การสักในร้านต่างๆที่เป็น

ลายประดับมักมีการตักเตือนเรื่องของความ

ปลอดภัยปลอดเชื้อโรคใครอยากสักก็ได้ แต่ขอ

ให้คำนึงถึงความปลอดภัย การรักษาความสะอาด

ของอุปกรณ์ที่ทางร้านนำมาใช้เพราะปัจจุบันโรค

เอดส์หรือเชื้อเอชไอวี(HIV)สามารถติดต่อทาง

การสักลายบนตัวได้ส่วนเรื่องความสวยงามนั้น

หากเกิดอาการเบื่อลายสักก็เป็นเรื่องยากที่จะลบ

รอยสักออกไป

**ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติของศิษยานุศิษย์**

1.ไม่เป็นชู้กับเมียใคร

2.ไม่ด่าว่าพ่อ-แม่ใครโดยเด็ดขาด

3.ไม่ทำลายพระพุทธศาสนา

4.ไม่ลบหลู่บิดา-มารดาเวลาท่านว่า

5.ไม่เสพสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกประเภท

ทั้งหมดนี้ถ้าลูกศิษย์ของอาจารย์ปฏิบัติตามได้ดัง

ข้างต้นท่านอาจารย์หนูขอรับรองว่าไม่มีอะไรจะ

ทำร้ายลูกศิษย์ของอาจารย์ได้แต่ต้องหมั่นสวด

มนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำทุกๆวัน หลังจากสวด

มนต์เสร็จแล้วก็ขอให้นั่งสมาธิฝึกจิตวันหนึ่งได้

ประมาณสัก 15-20 นาทีก็ยังดีแล้วแผ่เมตตาให้

กับบิดา-มารดาและเจ้ากรรมนายเวรไปใน

อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

สำหรับศิษย์ที่จะยึดมั่นในคุณงามความดีจึงจะ

เรียกได้ว่า"ศิษย์ดีมีครูบาอาจารย์"

โดย นักฆ่าตาหวาน

 

กลับไปที่ www.oknation.net