วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

**สักยันต์**บทที่ 4/1 ตอนตำนาน-ความเชื่อ


**ตำนาน-ความเชื่อ**

ความเชื่อถือศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจดล

บันดาลความสุขความสมหวัง คุ้มครองป้องกันภัย

และให้โชคลาภความเป็นสิริมงคลแก่คนเราที่มี

ความเชื่อถือในสิ่งเหล่านี้นั้น ย่อมมีกันต่างๆนานา

ตามสภาวะแวดล้อม ลัทธิ ศาสนา และเผ่าพันธุ์

บ้างเชื่อในผีสางนางไม้ บ้างเชื่อในสิ่งประหลาด

มหัศจรรย์ บ้างเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า บ้างก็เชื่อใน

พระเวทมนตร์ คาถาอาคม วัตถุธาตุ วัตถุมงคล

นักบวช และสิ่งเสกเป่าในหมู่คน

ตำนานการสักยันต์จึงมีการสืบทอดทางมรดก

ของชาวไทยมาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัย

แม้แต่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เห็น

ได้จากกลุ่มชาวบ้านบางระจัน มีหลวงพ่อธรรม....

โชติ.. เป็นแกนนำของชาวบ้านในการต่อสู้ปก.....

ป้องชาติบ้านเมืองจากข้าศึกพม่า ท่านได้เป่าเสก

เลขยันต์พร้อมทั้งลงอาคมให้กับบรรดาชาวบ้าน

บางระจัน ซึ่งหาดูได้จากอนุสรณ์ รูปปั้น มีผ้า.....

ประเจียด เสื้อยันต์ ตะกรุด ประดับอยู่ ตามคำร่ำ

ลือ ที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษไทย

กล่าวว่าผู้คนในสมัยนั้นคนที่.............*****

*******************************

 "สักยันต์"ลงเลข"เล่นของ"

0tgxHo8omujvp^jp'8'ditryo

จะเป็นคนที่อยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้า

จะจริงหรือไม่จริงไม่อาจรู้ได้ แม้แต่ในปัจจุบันคน

ที่ลงเลข"สักยันต์"ตามส่วนต่างๆของร่างกายก็ยัง

มีให้เห็นกันเกร่อ และผู้ที่สักยันต์แบบอยู่ยงคง

กระพันก็ยังมีให้เห็นแม้จะมีเพียงไม่กี่คนแต่ก็พอ

จะเป็นบทพิสูจน์ให้คนในปัจจุบันได้รู้ว่าสิ่งเหลือ

เชื่อเหล่านี้มีจริง คนที่จะทำพิธีสักหรือครูจะต้อง

เป็นคนที่มีวิชาคาถาอาคมจริงๆใช่ว่าอยู่ๆก็จะ

ปวารณาตัวเองขึ้นมาเป็นอาจารย์หรือครูสักยันต์

เอาเสียเองโดยไม่ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคม

จากบูรพาจารย์ผู้เก่งกล้ามาก่อนเลย ในยุคสมัย

ของกรุงรัตนโกสินทร์ พระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อ

เสียงอันเกรียงไกรอย่าง**หลวงปู่ศุข** วัดปาก

คลองมะขามเฒ่า ท่านก็เป็นอาจารย์สักยันต์ แต่

ท่านจะสักให้กับศิษย์ที่ใกล้ชิดของท่านเท่านั้นเท่า

ที่ทราบท่านได้สักให้ศิษย์เอกของท่านที่เรียนวิชา

คาถาอาคมจากท่านคือ...............................

 **กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์**

หรือเสด็จเตี่ย"บิดาแห่งกองทัพเรือไทย"พระราช

โอรสองค์หนึ่งของรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นตำนานที่

ถูกเล่าขานไม่รู้จบเพราะพระองค์ท่านฝักใฝ่

ศึกษาในวิชาไสยศาสตร์ พระองค์มักนิยม

วิทยาคมของโบราณ ทั้งยังได้ทดสอบด้วย

พระองค์เองว่าวิชาเหล่านี้มีจริงทั่ววรกายพระองค์

เต็มไปด้วยรอยสัก อักขระเลขยันต์ เพราะพระ

องค์ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศุข วัดปากคลอง

มะขามเฒ่า หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จังหวัด

พิจิตร หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ จังหวัดพระ

นครศรีอยุธยา หลวงปู่พริ้ง วัดบางปะกอก ฯลฯ

โดย นักฆ่าตาหวาน

 

กลับไปที่ www.oknation.net