วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กำหนดการ วัน ๙ ในดวงใจ


                                             

กำหนดการ ถวายความจงรักภักดี
 งานวัน  “๙ ในดวงใจ”
วันพุธที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙  (วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒)
ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา “ข่วงนคร” เทศบาลนครลำปาง

๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น.  -สถานีวิทยุ “R  RADIO  NETWORK” 
                           
วิทยาลัยสารพัดช่าง ลำปาง ความถี่ ๑๐๓.๐๐ MHz
                           
เปิดสถานี จัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ
                           
“พ่อของแผ่นดิน” นำเสนอบทความ และเสียงจาก
                           ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ฯ

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  -สถานีวิทยุ “R  RADIO  NETWORK” เริ่มการถ่ายทอดสด
                           เสียงจากเวที  สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
                          -พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทุกหมู่เหล่า
                           ลงทะเบียน (เป็นกลุ่ม-องค์กร) และเข้าที่ตั้ง ตามที่จัดไว้
                         
-ชมการแสดงจากนักเรียน และการขับร้องเพลง
                           โดย “น้องผึ้ง ตีสิบ”
                          -ชมนิทรรศการ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และโครงการตาม
                           พระราชดำริ ในบริเวณงาน

๐๘.๔๕ น.            -ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง)
                            มาถึงบริเวณงาน

๐๙.๐๐ น.             -ประธานโครงการ We love The King we love Thailand.
                            ลำปาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดงาน

๐๙.๐๙ น.             -ประธานในพิธี พร้อมผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ ๓๒
                            และ นายกเทศมนตรีนครลำปาง  รับมอบธงชาติ  ธงตรา
                            สัญลักษณ์ ภปร. และธงตราสัญลักษณ์ สก.
                            จากผู้จัดงาน ๓ ท่าน นำไปปักบนเวที
                         - ประธานในพิธี นำประชาชน กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ปก
                           ป้องสถาบันสำคัญของชาติ
                         - ร้องเพลง สดุดีมหาราชา        (๒ จบ)
                         - ร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี (๑ จบ)
                            (วงดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ บรรเลง)
  


เสร็จพิธี

โดย ดอยสูง

 

กลับไปที่ www.oknation.net