วันที่ อังคาร กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ โครงการ ๙ ในดวงใจ ”


๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๒

เรื่อง  

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ ๙ ในดวงใจ” และขอความร่วมมือ และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “โครงการ ๙ ในดวงใจ”     

เรียน  สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

สิ่งที่แนบมาด้วย 

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ และกำหนดการจัดกิจกรรม “โครงการ ๙ ในดวงใจ”

“โครงการ ๙ ในดวงใจ”  ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปลุกจิตใต้สำนึกให้ประชาชน ตลอดจนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยโครงการฯ ต้องการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ตลอดจนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงพลังความรักชาติ และความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

โดยครั้งนี้ทางโครงการได้จัดกิจกรรม“โครงการ ๙ ในดวงใจ” กิจกรรมนัดรวมพลประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชาร่วมกัน โดยถือฤกษ์ดีในการรวมพลทำกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ ๙ เดือน ๙  ค.ศ. ๒๐๐๙ เวลา ๙.๐๙ น. ณ สวนลุมพินี ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไร และไม่มีการรวบรวมทุนเพื่อนำทูลเกล้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมของโครงการฯบรรลุวัตถุประสงค์ในการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน รักสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดทั้งเพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทย  ทางโครงการฯจึงใคร่ขอความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรม  โดยการช่วยประชาสัมพันธ์และกระจายข่าวสารข้อมูลของกิจกรรมดังกล่าว ไปตามสื่อฯต่างๆหรือตามช่องทางที่ท่านสามารถแพร่กระจายข่าวสารไปได้  เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และเชิญชวนทุกท่านมาร่วมรวมพลทำกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ ๙ เดือน ๙  ค.ศ.๒๐๐๙ เวลา ๙.๐๙ น. ณ สวนลุมพินี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์การสนับสนุน ตลอดทั้งเรียนเชิญร่วมงาน “โครงการ ๙ ในดวงใจ” มา ณ โอกาสนี้

 ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

( นายชัชชัย  สุขขาวดี )

ผู้ประสานงานโครงการ

ฝ่ายประสานงานโครงการฯ

โทร. ๐๘๙-๙๒๒-๙๓๘๒ นางสาววลีรัตน์ อนุตรวัฒนกุล / ๐๘๔-๑๑๑-๙๘๘๔ นางสาวปภัชญา พีรถาวร โทรสาร. ๐๒-๓๕๗-๑๖๘๘

ขอเชิญคนไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว โดยการร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ นี้

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ ๘๒ พรรษาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒  คณะผู้จัดงาน “โครงการ ๙ ในดวงใจ” จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาติ ด้วยการร่วมร้องเพลง“สรรเสริญพระบารมี”  เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

“โครงการ ๙ ในดวงใจ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของภาคประชาชนโดยแท้จริง ภายใต้แนวคิดในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย โดยเลือกช่วงเวลาสำคัญ ในวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ เวลา ๐๙.๐๙ สำหรับจัดกิจกรรมดังกล่าว

เนื่องจากเป็นวันเวลาที่ลงท้ายด้วยเลข ๙ ทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะแสดงถึงการเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยแล้ว ยังถือเป็นเลขมงคลที่แสดงถึงความเจริญก้าวตามความเชื่อของประชาชนไทยอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ นั้น ทางคณะผู้จัดงาน “โครงการ ๙ ในดวงใจ” ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจเอกชนจากหลากหลายสาขา กลุ่มศิลปินในประเทศไทย และมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยทั่วประเทศ  ที่มีความมุ่งมั่นที่จะแสดงถึงพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนไทย จะมารวมตัวกัน ณ บริเวณ สวนลุมพินี เพื่อจัดกิจกรรมการบรรเลงเพลง “สรรเสริญพระบารมี” โดยการนำของ อาจารย์บรูซ แกสตัน และอาจารย์สมเถา สุจริตกุล สองศิลปินรางวัลศิลปาธรกิตติคุณ ด้านดนตรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยประมาณ และหลังจากนั้น ในเวลา ๐๙.๐๙ คณะผู้จัดงานโครงการฯ ศิลปินดารานักแสดง นักร้องจะร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมกับประชาชนทั่วประเทศ

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใด หรือสถานที่ใดก็ตาม สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ แสดงพลังบริสุทธิ์ถวายความจงรักภักดีแด่พ่อแห่งแผ่นดิน ด้วยการร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ให้ดังกึกก้องไปทั่วประเทศโดยพร้อมเพรียง

สนใจ สามารถชมคลิปรายละเอียดของกิจกรรม หรือข้อมูลเพิ่มเติม โครงการ ๙ ในดวงใจ ได้ที่ www.9naiduangjai.com

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกำไร และไม่มีการรวบรวมทุนเพื่อนำทูลเกล้าแต่อย่างใด

ติดต่อประชาสัมพันธ์
ยุพาพร คุณานันท์  Sticky Rice Music 081-899-8616

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานโครงการ (We Love The King We Love Thailand) ***
    โทร. ๐๘๙-๙๒๒-๙๓๘๒ นางสาววลีรัตน์ อนุตรวัฒนกุล /
    ๐๘๔-๑๑๑-๙๘๘๔ นางสาวปภัชญา พีรถาวร / โทรสาร. ๐๒-๓๕๗-๑๖๘๘   

กำหนดการ “โครงการ ๙ ในดวงใจ”

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี

๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. 

ออกกำลังกายร่วมกัน และฟังเพลงจากวงดนตรี

๙.๐๙ – ๙.๒๐ น. 

อ.สมเถา สุจริตกุล พร้อมวงดุริยางค์สยามฟิลฮาร์โมนิก และ อ.บรูส แกสตันกับวงฟองน้ำ นำประชาชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ สดุดีมหาราชา

ประชาชนร่วมปฎิญาณตนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๙.๓๐ – ๑๑.๔๕ น.

อ.สมเถา สุจริตกุล พร้อมวงดุริยางค์สยามฟิลฮาร์โมนิก และ อ.บรูส แกสตันกับวงฟองน้ำ บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

การแสดงดนตรีจากหลากหลายศิลปิน อาทิ AF, โจ- ก้อง, วงดิโอฬาร,ภูสมิง หน่อสวรรค์,โก้ แซคแมน,โป่ง หิน เหล็ก ไฟ,หรั่ง ร๊อคเครสตร้า, เหมา ชาตรี, ประวิทย์ ฟรีเบิร์ด, ชัยรัตน์ เทียบเทียม, ติ๊ก ชีโร่, ศรราม เทพพิทักษ์, ขุนอินทร์ เป็นต้น

๑๒.๐๐ น.  จบกิจกรรม

หมายเหตุ : อาหารและเครื่องดื่มมีให้ตลอดกิจกรรม

โดย ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี

 

กลับไปที่ www.oknation.net