วันที่ อังคาร กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวี : ผืนแผ่นดินแกร่งกล้าด้วยหญ้าแฝก คือกล้าแรกพระกรุณาจะหาไหน


ผืนแผ่นดิน แกร่งกล้า ด้วยหญ้าแฝก

คือกล้าแรก พระกรุณา จะหาไหน 

*****

ผืนแผ่นดิน แกร่งกล้า ด้วยหญ้าแฝก

คือกล้าแรก ทรงชี้ทาง สร้างวิถี

แผ่นดินไทย ใต้ร่ม พระบารมี

ร่มชีวี ปลูกแฝกเสริม เพิ่มพลัง

ปลูกบนที่ ลาดชัน เป็นคันขอบ

ปลูกไว้รอบ สระน้ำ ค้ำยันฝั่ง

ปลูกล้อมรอบ ต้นไม้ ใช้ประทัง

ใบแฝกยัง คลุมดิน เป็นอินทรีย์

*

แฝกหยั่งราก ลงเป็นแผง กำแพงกล้า

ช่วยรักษา หน้าดิน ทุกถิ่นที่

ช่วยอุ้มน้ำ เอาไว้ ให้พอดี

ประโยชน์แฝก มากมี ทวีคูณ

ยามใดน้ำ มามาก ไหลกรากเชี่ยว

แฝกยึดเหนี่ยว หน้าดิน ไม่สิ้นสูญ

ยามใดน้ำ มาน้อย คอยเกื้อกูล

ความสมบูรณ์ ชื้นชุ่ม แฝกอุ้มไว้

มหัศจรรย์ พระปรีชา เรื่อง “หญ้าแฝก”

คือกล้าแรก พระกรุณา จะหาไหน

ปลูกแฝกสร้าง พลังแผ่นดิน ทั่วถิ่นไทย

ร่วมเทิดไท้ พระเจ้าอยู่หัว ทั่วกันเทอญ...

***

ดร.อภิชาติ  ดำดี

๐๑-๐๙-๕๒

***

เมื่อค่ำวันที่ 31 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และประธานกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ และรับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ


ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสเรื่องหญ้าแฝก ความว่า หญ้าแฝกเมื่อปลูกในทางที่เหมาะสม ถูกต้อง และทำให้ที่เหล่านั้นไปทำประโยชน์ได้ และจะทำให้ที่เหล่านั้นมีความเจริญ มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเลือกที่ปลูกหญ้าแฝกให้เหมาะสม ทำให้ที่เหล่านั้นงอกงามอย่างมหัศจรรย์ หญ้าแฝกให้ประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายตื่นเต้นดีใจที่ได้ทำ ผู้ที่ทำนั้นมีความรู้การพัฒนาดิน แต่กระนั้นเป็นผู้สามารถปลูกอย่างอื่น และทดลองอย่างมีประสิทธิภาพได้ ที่สำคัญหญ้าแฝกในเมืองไทยมีหลายชนิด ทั้งบนภูเขา ที่ราบ ทะเลก็มี มีที่ที่ต้องศึกษามากมาย หญ้าแฝกชนิดต่างๆ ของเมืองไทยที่ได้มาเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมหลายแห่ง ซึ่งอย่างที่ว่ากันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ผู้ที่เป็นที่ได้ศึกษานี้ ทั้งผู้ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้น้อยที่ได้ทำประโยชน์ต่อเกษตรกรรมในประเทศ และนอกประเทศด้วย ฉะนั้น ขอให้ทราบว่าที่ได้ทำศึกษานี้มีประโยชน์ทั่วประเทศ และภูมิภาคของโลก

เกร็ดความรู้เรื่อง "หญ้าแฝก"

หญ้าแฝก มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Vetiver Grass และชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vetiveria Zizanioides Nash เป็นพืชขึ้นแน่นเป็นกอ และมีระบบรากหยั่งลึกและแผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ เหมือนกำแพง จึงเหมาะในการใช้ในการยึดดินป้องกันการพังทลายของดิน

อีกทั้งยังช่วยเก็บความชื้นของดินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถปลูกเป็นแนวป้องกันตะกอนดิน และกรองของเสียต่างๆ ที่ไหลลงในน้ำ รากของหญ้าแฝกมีความแข็งแรง สามารถหยั่งรากลงไปในเนื้อดินดาน ซึ่งเป็นดินที่มีความแข็งคล้ายหิน ทำให้ดินแตกร่วนซุย เป็นการเพิ่มความชื้นในดินได้อีกทางหนึ่ง 

การนำใบและต้นหญ้าแฝกมาเป็นอาหารสัตว์และทำปุ๋ยหมักคือ ผลพลอยได้ หรือ By Product ของหญ้ามหัศจรรย์ชนิดนี้ นอกจากนี้ยังนำมาใช้มุงหลังคา ทำสมุนไพร และทำน้ำหอมได้ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการตลาดได้ 

โดย Damdee

 

กลับไปที่ www.oknation.net