วันที่ พุธ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Ice Breaking&Teambuilding Success Together สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)


Ice Breaking&Teambuilding Success Together สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ณ อิงธารรีสอร์ท นครนายก

กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)

ชาวพก.สนุกสนานกับกิจกรรมกันแบบมันส์หยด ติ๋งๆๆ

 

กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)

    เป็นกิจกรรมที่มีอะไรมากกว่าการทำลายความเขินอาย หรือความไม่คุ้นเคยต่อกัน และกันเท่านั้น การละลายพฤติกรรมยังเป็นวิธีการเรียนรู้จักกัน และกัน รู้จักชื่อเสียงเรียงนาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีเพื่อนมากขึ้น เป็นเกมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้หรือเป็นการแนะนำหัวข้อใหม่ของการเรียนร่วมกัน

วัตถุประสงค์หลัก กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
1.
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ...ลดอัตตา ( คือความรู้สึก เห็นแก่ตัว / ปกป้องตัวเอง / แปลกแยก / ไม่ร่วมมือต่างๆ )

2. เห็นความสำคัญของทีม...การทำงานเป็นทีม...ความสำเร็จของทีม ....การรับฟังความเห็นที่แตกต่าง

  

กิจกรรมการสร้างทีมงาน (Team Building)

    "การพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทำงานด้วยกัน เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมาย"

         

    การสร้างทีมงาน (Team Building) หมายถึง กระบวนการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทำงานด้วยกัน เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายของทั้งตนเอง ของกลุ่มหรือของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

องค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานของทีมงาน หรือการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

1.  T             Target  -   เป้าหมาย

2.  E             Empathy – ความเห็นอกเห็นใจ

3.  A            Application – การมีส่วนร่วม

4.  M            Moral  -   มีคุณธรรม

5.  W          Welfare – ความปลอดภัย

6.  O            Open Mind – เปิดใจกว้าง

7.  R            Responsibility – ความรับผิดชอบ

8.  K           Knowledge  - ความรู้เชิงวิชาการ

 

สนุกแบบมีสาระกับเรา Team To Work

โดย team2work

 

กลับไปที่ www.oknation.net