วันที่ ศุกร์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คาราวะฟ้า...ของข้าพระพุทธเจ้าFW: 8 ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกัน‏ จากฟากฟ้าตะวันตก


FW: 8 ชั่วโมงที่อยู่ด้วยกัน‏

***********

.

พระราชดำรัส จากเพื่อนที่ส่งเมล์มาให้ ยกความดีทั้งหมดให้

นายช่างกรมโยธา...นายช่างเอ๋ แห่ง ท่าสะอาด จังหวัดเลย

....

ข้าพเจ้า ภูมิใจนักที่ได้เกิด เป็นคนแผ่นดินไทย

และภูมิใจนักที่มาเติบโตอาศัยในแผ่นดิน ที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงประสูติ สหรัฐอเมริกา ....

ข้าพเจ้าโชคดีมาก ที่ได้เป็นคนอาศัยในสองแผ่นดินนี้

และก็มองความเคลื่อนไหว ของสองสังคมนี้ ด้วย ความเคารพ

เคารพในสิทธิ์ มนุษย์ ทั้งมวล

.......

.

.

.

กับเพื่อนร่วมงาน

ใช่คำว่า ทำงานร่วมกัน อยู่ร่วมกันไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง

ทุกวัน ไม่เพียงแต่พูดเรื่องงาน หากแต่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วย

แม้จะมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด สู่ปล่อยตามสบาย สบายไม่ได้

พบกันถือว่ามีวาสนาต่อกัน

อยู่ร่วมกันก็ยิ่งควรจะ เข้าใจกัน ให้อภัย และใส่ใจซึ่งกันและกัน

.

.

*

*

โดย ซันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net