วันที่ ศุกร์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เราเป็นเพื่อนกันน๊า....นิทานจากแดนอาทิตย์อุทัย


พลังของหนังสือภาพ

              มูลนิธิสิกขาเอเชีย  คลองเตย วันที่  ๓-๕  กันยายน  ๒๕๕๒   มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “กิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริม  พัฒนาการเด็กวัยแรกเกิดถึงปฐมวัย”  โดยมูลนิธิสิกขาเอเชีย  (Sikkha  Asia  Foundation )  ร่วมกับ คณะโอซาก้า  ไม่เป็นไร  Osaka  Maipenrai  จากประเทศญี่ปุ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  และพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงาน(ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก  พี่เลี้ยง พยาบาล  ผู้ดูแลเด็ก   ครู  ผู้เขียน  ผู้ ผลิตหนังสือเด็ก)

            คณะโอซาก้า  ไม่เป็นไรเป็นวิทยากรตลอดการอบรม  โดยมีเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิฯร่วมมือ  ร่วมใจอย่างกระตือรือร้นสร้างบรรยากาศให้ ๓ วันในการเข้าอบรมเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น สนุกสนาน ประทับใจ 

และที่สำคัญทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างพกหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักพร้อมจะเข้าใจความรู้สึกของเด็กเพิ่มขึ้น  และเห็นความสำคัญของการเล่นกับเด็ก  เข้าใจพลังจากหนังสือที่นิทานภาพที่มีต่อเด็ก ๆ  พกเอาความรู้สึกดี ๆ ที่จะหันกลับไปมองลึกในหัวใจเด็ก ๆ กลับบ้านด้วย

            โอซาก้า  ไม่เป็นไร  นำโดย คุณคาซูโอะ  มากุดะ ผู้ประสานงาน, คุณสุมิโยะ  มัทสุโอะ  ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเด็ก, คุณเคอิโกะ  คาโต้ ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือภาพ, คุณมิเนโกะ  ฮิโรตะ  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก,  คุณวาคาบิคาว่า  วิทยากรจากศูนย์เด็ก วาคากุซ่า  WAKAKUSA  และดร.เรอิ  มุรานากะ  ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย ยามากุจิ  ด้านจิตวิทยาเด็ก  ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือภาพ  ใช้หนังสือภาพบำบัดจิตใจให้เด็กป่วยในโรงพยาบาล  และคุณคุมิ  ล่ามผู้น่ารัก

            หัวข้อในการอบรมเน้นถึงความสำคัญของช่วงพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย, การอ่านและการพัฒนาเด็ก,พลังของหนังสือภาพสำหรับเด็ก,  วิธีการเล่นกับเด็ก,  การผลิตสื่อการเล่นจากวัสดุเหลือใช้   มีการบรรยายพร้อมยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงประกอบการเล่านิทาน  การฉายวีดีโอในวันแรก  วันต่อมาเป็นการสาธิต และลงมือการประดิษฐ์ของเล่น  สลับการเล่านิทานจากหนังสือภาพ

            ไม่น่าแปลกใจเลยที่คณะโอซาก้าไม่เป็นไรได้เดินทางไปเป็นวิทยากรมาแล้วหลายประเทศ  ความชำนาญ  ตลอดจนเทคนิควิธีการ  ผสานกับพลังแห่งความตั้งใจจริง ของทุกคนที่ทุ่มลงให้กับกิจกรรมทั้งกายและใจ  เผยแพร่พลังแห่งรักและปรารถนาดีต่อเด็กในโลกให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เกิดอารมณ์ร่วม  สนุกสนาน  และเต็มใจปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเต็มที่  สมกับที่วิทยากรท่านบอกว่า  “ต่อไปนี้ให้ทุกท่านทำใจให้เป็นเด็กสามขวบนะ”

            แล้วเราก็ร่วมเล่นเกมแข่งขัน  ร่วมร้องเพลง เปล่งเสียงตามตัวละครในนิทานไปกับเสียงเล่าภาษาญี่ปุ่นกระหนุงกรุ๋งกริ๋ง ฟังสดใสราวกับระฆังเงินของท่านวิทยากรได้อย่างเพลิดเพลินเทคนิควิธีการของแต่ละท่านบางครั้งเราเข้าใจได้ก่อนคุณคุมิจะแปลออกมาเป็นภาษาไทยเสียอีก

บางเรื่องเราเพียงดูภาพในมือ  ดูสีหน้าท่าทางของผู้เล่าแล้วใส่จินตนาการของเราเอง  เป็นเรื่องเป็นราวที่อาจคล้าย  แต่ไม่เหมือนเรื่องที่ท่านเล่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนั่นเลยก็ได้

            นั่นคือพลังแห่งหนังสือภาพอีกอย่างหนึ่ง  หนังสือบางเล่มไม่มีตัวหนังสือที่เป็นเนื้อเรื่องเลยแม้แต่ตัวเดียว  แต่ก็สามารถอ่านได้เป็นเรื่องเป็นราว

          เป็นเรื่องเป็นราวจากจินตนาการของผู้อ่านที่สานต่อจากพลังแห่งหนังสือภาพนั้น

          จึงไม่น่าแปลกเลย   ที่ตัวอย่างหนังสือหลายเล่มในวีดีโอ   เป็นผลงานของเด็กอายุไม่ถึง ๕ ขวบ

  อย่างเช่นเรื่องนี้  

  ก็ผลงานของเด็กค่ะ

มาเป็นเพื่อนกันน๊า....

ดาวน้อยกึมบาจัง  บินล่องลอยอยู่เดียวดาย

บินไปเรื่อย ๆ....

 ไปพบดวงอาทิตย์เธอก็อยากใหญ่เท่าดวงอาทิตย์

ไปพบดวงจันทร์เธอก็อยากใหญ่เท่าดวงจันทร์

จะทำอย่างไรดีน๊า...ตัวถึงจะโตใหญ่เท่านั้นได้

กินอะไรดีน๊...  หรือทำกิจกรรมอะไรดีน๊า...

คิดไปพลางก็บินล่องลอยไป

ไปพบดาวสีส้ม   จึงทักทายว่า  เรามาเป็นเพื่อนกันน๊า...

ตกลงเป็นเพื่อนกัน  ไปด้วยกัน

ไปพบดาวสีเหลือง  ก็...เรามาเป็นเพื่อนกันน๊า...

ตกลงเป็นเพื่อนกัน  ไปด้วยกัน

ไปพบดาวสีน้ำเงิน  ก็...เรามาเป็นเพื่อนกันน๊า...

ตกลง  ตกลง

เป็นเพื่อนกัน  ร่วมใจกันเราเลยใหญ่เท่าดวงอาทิตย์เลย

๐๐๐๐๐๐

อ่านเพิ่มเติมเรื่องได้ที่ http://:www.thongthailand.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย เอื้อยนาง

 

กลับไปที่ www.oknation.net