วันที่ เสาร์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หยิบรูปเก่ามาเล่าใหม่ Tiaraกับราชวงศ์ไทย


รวมรูปเจ้านายในราชวงศ์ไทยประดับ Tiara มาฝากค่ะ 

เจ้าจอม ม.ร.ว.สดับ  ลดาวัลย์

กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์

พระนางเธอลักษมีลาวัณย์

สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี

สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

พระเจ้าภคินีเธอ

เจ้าจอม ม.ร.ว.สดับ  ลดาวัลย์

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี

พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี

เพิ่มเติม

-  เทียร่า ภาษาไทยเรียกว่ารัดเกล้า

-  เทียร่าเริ่มเข้ามาในประเทศไทยในรัชสมัย รัชกาลที่ 5

-  เนื่องจากพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีทรงโปรดเครื่องเพชร ทายาทของท่านจึงมีมากกว่าในสายของพระนางเจ้าสว่างวัฒนา

-  กล่าวกันว่า เจ้านายฝ่ายในของไทย ในรัชกาลที่ 5  จะนิยมประดับเทียร่าเวลามีงานในพระบรมมหาราชวัง

โดย บ๊องบ๊อง

 

กลับไปที่ www.oknation.net