วันที่ จันทร์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อนุสรณ์สถานแห่งการทำลายล้าง.....ที่บางตาวา


ตุ๊กตาญี่ปุ่นที่ชายฝั่ง‘บางตาวา’
อนุสรณ์สถานแห่งการทำลายล้าง


    
แท่งซีเมนต์ ที่วางเรียงอยู่ชายฝั่งทะเล ซึ่งชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบางตาวา
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เรียกว่า “ตุ๊กตาญี่ปุ่น” กลายเป็นปราการ
สำคัญในการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง
    
ยูโซะ หะยียูโซะ ชาวบ้านบางตาวาเล่าถึงประวัติของหมู่บ้านให้ฟังว่า
เป็นหมู่บ้านชายทะเล ที่มีน้ำจืดริมฝั่งตลอดปี ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า
“ควาลออาเยรตาวา” แปลว่า “ปากบางน้ำจืด” ต่อมาได้เปลี่ยนคำหลังเป็น
“ตาวา” แปลว่า “น้ำจืด”
    
ยูโซะ หะยียูโซะ ยกตัวอย่างคลองตุหยง ซึ่งเป็นคลองที่ใช้ลำเลียงข้าว
จากโรงสีขนาดใหญ่ นำไปส่งเรือสินค้าที่มาจอดรออยู่ที่ปากคลอง นอกจาก
จะมารอรับสินค้าแล้ว เรือสินค้าเหล่านั้น ยังมาจอดเติมน้ำจืด เติมเสบียง
ที่ปากคลอง ตรงบ้านบางตาวา
    
“เมื่อก่อน สามารถตักน้ำในทะเลมาดื่มได้เลย เพราะน้ำจืดจากคลองหลายสาย
ไหลมาลงสู่ทะเลที่นี่ แต่เดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ตักน้ำในทะเลมาดื่มเลย ขนาดใน
หมู่บ้านน้ำเค็มยังซึมไปทั่ว”
    
ยูโซะ หะยียูโซะ ชี้นิ้วออกไปยังทะเลเบื้องหน้า เพื่อให้เห็นแนวเขตแผ่นดินดั้งเดิม
ซึ่งตอนนี้ถูกน้ำทะเลกัดเซาะเข้ามาแล้วกว่า 3 กิโลเมตร
   
“เมื่อก่อนบริเวณชายฝั่งมีแต่สวนมะพร้าวของชาวจีน ทั้งที่คนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นมุสลิม
แต่พวกเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เวลามีงานมีการ เจ้าของสวนมะพร้าวก็แบ่ง
มะพร้าวให้”
    
ตอมะพร้าวยังหลงเหลือโผล่พ้นเหนือน้ำให้เห็นอยู่บ้าง ไม้ถูกปักเป็นแนวเขตกันคลื่น
กลายเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำอยู่ถัดออกไปหลังแนวเขตตุ๊กตาญี่ปุ่น
    
จากการสันนิษฐานของชาวบ้าน ความเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่ง น่าจะเกิดจากการขุด
แม่น้ำปัตตานี เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ในสมัยของสุลต่านสุไลมาน ส่งผลให้คลองหลายสาย
หายไป รวมถึงการสร้างเขื่อนบางลาง ที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทำให้ต้นน้ำ
ของคลองหลายสายถูกปิดกั้น
   
“พอไม่มีน้ำจากลำคลองไหลลงทะเล ทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเข้ามา”
เป็นข้อสันนิษฐานของยูโซะ หะยียูโซะ
    
เป็นเหตุผลที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง กับหลายหน่วยงาน ที่ระบุถึงสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งว่า
เกิดจากภาวะโลกร้อน

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net