วันที่ จันทร์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภูมิปัญญาจะไม่สูญหาย ถ้าขยายเป็นหลักสูตร


ภูมิปัญญาจะไม่สูญหาย ถ้าขยายเป็นหลักสูตร

                 

เมื่อกลางเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ทางคณะทำงาน เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ชุมชน  ร่วมกับ อาจารย์ฟ้ารุ่ง  บรรเรืองทอง ตัวแทนอาจารย์โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ ได้ร่วมกันทดลองภาคปฏิบัติในการเรียนรู้  ทักษะศิลปะงานฝีมือเกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ เช่น การทำผ้ามัดย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ การทำสมุดทำมือ และ การทำศิลปะประยุกต์  คือการแกะลายกระจกเงา  ที่สำนักงานเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ภาคอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอน วิธีการ พร้อมกับถ่ายภาพประกอบกระบวนการโดยละเอียด ในทุกขั้นตอน เพื่อจะเก็บทำเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชน โดยผ่านช่องทางสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งการสอนในระบบ - นอกระบบ ,หนังสือองค์ความรู้ และผ่านสื่ออีเล็กทอนิก  E – Book เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดสู่ผู้สนใจทั่วไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือหลักสูตรที่จัดทำขึ้นมาในครั้งนี้ จะเป็นหลักสูตรที่ง่ายสำหรับการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือ นำไปจัดกระบวนการขยายผลต่อ สู่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจศึกษาเรื่องดังกล่าวได้อย่างแท้จริง 

 

 

 

 ...................................................

 

 

 

 

โดย คิดแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net