วันที่ จันทร์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การสัมมนาเรื่อง ทำวารสารสัมพันธ์ให้ถูกใจผู้ให้ (โดนใจผู้รับ)


มีเพื่อนฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาค่ะ  เห็นว่าน่าสนใจดี จึงนำมาฝากต่อค่ะ

ขอเชิญสัมมนาเรื่อง ทำวารสารสัมพันธ์ให้ถูกใจผู้ให้ (โดนใจผู้รับ)


หากท่านคือผู้สร้างสรรค์วารสารสัมพันธ์ขององค์กร!!!  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ภูมิใจนำเสนอ หลักสูตร "ทำวารสารสัมพันธ์ให้ถูกใจผู้ให้ (โดนใจผู้รับ)  เทคนิคสุดยอด !!! ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวารสารของคุณ
วิทยากรโดย:คุณกรกนก จึงภักดี  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, The Content Management Corporation Co.,Ltd.  

ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 เวลา 10.00-16.30 น.
ณ SE-ED Learning Center ชั้น 2 จัตุรัสจามจุรี   
สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งได้ที่  คุณชยุต จึงภักดี โทร 089-691-8438  หรือ www.se-ed.com  email: chayut@se-ed.com 

หมายเหตุ    รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 10 ท่านเท่านั้น  

แนวคิดหลัก
วารสารสัมพันธ์เป็นสื่อที่มีศักยภาพอีกตัวหนึ่งที่แสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็น “กระบอกเสียง” สำคัญในการสื่อสาร Content & Activities ขององค์กรไปสู่ผู้รับสารเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ในขณะที่องค์กรหรือ “ผู้ให้” ก็อยากนำเสนอ Content & Activities ขององค์กรมาก ๆ แต่ “ผู้รับ” ก็อยากได้ Content & Activities ที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อตนเองมาก ๆ เช่นกัน แล้วจะทำอย่างไรให้ความต้องการที่สวนทางกันนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้ลงตัวและพึงพอใจทั้งสองฝ่าย
   
ถึงเวลาแล้ว !!! ที่ผู้รับผิดชอบการทำวารสารสัมพันธ์ควรปรับรูปแบบการทำวารสารสัมพันธ์ของตนเอง ให้น่าอ่านและน่าเก็บรักษาไว้ เหมือนดั่งวารสารชั้นนำทั่วไป

หัวข้อการอบรม
ภาคทฤษฎี
• บทบาทของวารสารสัมพันธ์ต่อองค์กร
• วารสารสัมพันธ์ประเภทไหนเหมาะสมกับองค์กร
• การหาคอลัมน์และเนื้อหาให้สอดคล้องกับองค์กร
• การจัดคอลัมน์ของวารสารสัมพันธ์
• การสัมภาษณ์ผู้บริหารและบทสัมภาษณ์
• การหาข่าวและเขียนข่าวในวารสารสัมพันธ์
• โฆษณาและบทความ Advertorials
• การถ่ายภาพและหาภาพประกอบให้เหมาะสมกับเนื้อหา
• การวาง Lay Out และ Design รูปเล่มให้น่าสนใจ
• การเขียนบทบรรณาธิการ
• ขั้นตอนการผลิตวารสารสัมพันธ์
• การคิดราคาค่าผลิตวารสารสัมพันธ์
• การกระจายวารสารสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย
• การใช้วารสารสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด
ภาคปฎิบัติ
• การจัดคอลัมน์ และวิธีการหาแหล่งที่มาของข้อมูลในคอลัมน์
• การคิดราคาค่าผลิตวารสารสัมพันธ์
• การตั้งราคาค่าโฆษณาสำหรับวารสารสัมพันธ์

ประโยชน์ที่ได้รับหลังเข้าอบรม
• รับรู้ถึงความสำคัญ ประโยชน์ และบทบาทของวารสารสัมพันธ์ต่อการสื่อสารองค์กร
• สามารถจัดทำวารสารสัมพันธ์ได้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ขององค์กรทั้งในด้านเนื้อหาข้อมูลและการออกแบบรูปเล่ม
• เข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการผลิตวารสารสัมพันธ์ทั้ งระบบ
• สามารถประมาณการต้นทุนการผลิตวารสารสัมพันธ์ และมีแนวทางการหาค่าสนับสนุนการผลิต
• สามารถนำวารสารสัมพันธ์มาใช้เป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการตลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 
• เจ้าของผลิตภัณฑ์  ผู้ประกอบการ SMEs
• ผู้จัดการฝ่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การตลาด และการสื่อสารองค์กร
• และผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการใช้วารสารในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

หากท่านใดสนใจ ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดจาก เบอร์โทร.ข้างต้นได้เลยนะคะ

โดย กระชุ

 

กลับไปที่ www.oknation.net