วันที่ พุธ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หยิบรูปเก่ามาเล่าใหม่ พระราชโอรส พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย ประไพพรรณพิจิตร นริศรราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง นริศรวงศ์เทวราช วโรภโตชาตพิสุทธิ์ฯ ขัตติยราชกุมาร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประทับพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ (ประทับยืน) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ (ประทับนั่งขวา) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร (ประทับนั่งซบพระเพลา)


สมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ ที่มาของวลี ลูกพ่องามราวเทวดา จากพระราชบิดา

เดี๋ยวมีต่อค่ะ.....

โดย บ๊องบ๊อง

 

กลับไปที่ www.oknation.net