วันที่ พุธ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สตรี...ผู้เป็นของเย็นและของร้อน


     สตรี...ได้ยินคำนี้ท่านผู้ชายทั้งหลายคงหูผึ่งเป็นแน่ บางคนอาจถึงขั้นจินตนาการไปถึงผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีไทยสมัยก่อน ประมาณว่ารูปร่างอรชรอ้อนแอ้น บอบบาง อ่อนหวานแต่ไม่อ่อนแอ เรียบร้อย น่าทะนุถนอม และอาจจะน่าทะนุบำรุง อย่างหลังนี่คงไม่เกี่ยวข้องนัก

     ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็แค่อารัมภบทเล็กๆน้อยๆพอเรียกน้ำย่อยเท่านั้น มิได้มีจุดประสงค์หรือมีนัยแอบแฝงแต่อย่างใด แค่จะดึงให้มาสนใจถึงผู้หญิงไทยสมัยก่อนเท่านั้น พอเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้

     หลายท่านอาจเริ่มสงสัยแล้วว่า ผู้หญิงนั้นเป็นของเย็นและของร้อนอย่างไร เรื่องนี้จะกล่าวถึงผู้หญิงในสมัยก่อน เพราะเราจะเห็นว่าในอดีตนั้นผู้หญิงจะมีบทบาทค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีศึกสงคราม และบางช่วงที่บ้านเมืองสงบ

     ตามประวัติศาสตร์ของจีน ในช่วงสมัยของพระนางซูสีไทเฮานั้น จะเห็นได้ว่าพระนางมีบทบาทต่อประเทศจีนมากและได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสตรีเพศที่มีต่อบุรุษเพศไว้ว่า “เพียงแค่ได้สัมผัสปลายเส้นผมของสตรีก็ทำให้บุรุษหวั่นไหวได้แล้ว” 

     สตรี...ที่ว่าเป็นของเย็นนั้น มิได้หมายถึงผู้หญิงที่มีผิวหนังหรือเนื้อตัวเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่อย่างใด แต่หมายถึงผู้หญิงที่บทบาทต่อบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเป็นผู้เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเมืองสองเมือง อาจเพื่อผลประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง

     ดังเช่นพระนางสุพรรณกัลยา พระพี่นางในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ พระนางทรงยอมเป็นพระชายาของพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ของพม่า เพื่อที่จะรักษาความเป็นเอกราชของกรุงศรีอยุธยาไว้ และเพื่อที่จะได้ส่งข่าวให้แก่สมเด็จพระนเรศวรได้กอบกู้บ้านเมือง

     สตรี...ที่ว่าเป็นของร้อนนั้น ก็มิได้หมายถึงผู้หญิงที่มีผิวหนังหรือเนื้อตัวร้อนเหมือนไฟแต่อย่างใด แต่หมายถึงผู้หญิงที่เป็นที่หมายปองของชายหนุ่ม จนถึงขั้นที่ว่าฝ่ายชายต้องการแย่งชิงมาเป็นของตน ไม่ว่าจะด้วยยาของขุนแผนนั้นก็เป็นที่หมายปองของขุนช้างเช่นกักำลัง เล่ห์กล หรือไสยศาสตร์ก็ตาม โดยไม่ใส่ใจว่าคู่แข่งจะได้รับผลกระทบอย่างไร จนบางครั้งกลายเป็นเรื่องใหญ่โตถึงขั้นเอาชีวิตเข้าแลก

      นางวันทองหรือนางพิมพิลาไลยผู้ที่เป็นภรรยาของขุนแผน ขุนศึกผู้กล้าหาญแห่งกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน นางวันทองถือเป็นของร้อนเพราะในขณะที่เป็นภรรยาของขุนแผน นางก็เป็นที่หมายปองของขุนช้างเช่นกัน

      ชีวิตของนางวันทองนั้นมิได้มีความสุขแต่อย่างใด เพราะขุนช้างได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้นางวันทองมาถึงขั้นโกหกว่าขุนแผนตายในศึกจนได้นางมาสมใจ แต่สุดท้ายขุนแผนก็แอบย่องมาเอาคืน ชีวิตของนางเป็นอย่างนี้มาตลอดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

     จะเห็นได้ว่าสตรีมีบทบาทเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตกาล แม้แต่ในวรรณกรรมหลายๆเรื่องยังได้กล่าวถึงอิทธิพลของสตรี อย่างเช่น รามเกียรติ์ สามก๊ก เป็นต้น และบทบาทของบางประเทศ นางอองซานซูจีของพม่า ควีนอลิซาเบธของอังกฤษ และพระนางซูสีไทเฮาของจีน

     สตรีนั้นก็เหมือนดาบสองคม ด้านหนึ่งคงความอ่อนหวาน ส่วนอีกด้านก็เหมือนไฟที่ร้อนรุ่ม บุรุษเพศเอ๊ยอย่าได้มัวแต่ลุ่มหลงในเสน่ห์แห่งอิสตรี และในขณะเดียวกันก็อย่าได้มองข้ามความสำคัญของอิสตรีเช่นกัน 

โดย เด็กนับดาว20

 

กลับไปที่ www.oknation.net