วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิรุณหิศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรกของไทย


 

         เจ้าฟ้าชายมหาวชิรุณหิศ  ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ ที่ 20  ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์แรกในพระนางเจ้าสว่างวัฒนา  ประสูติเมื่อปีขาล วันพฤหัสบดี ตรงกับวันที่  21  มิถุนายน พ.ศ. 2421 เมื่อประสูติกาลทรงเป็นที่ชื่นชมโสมนัสของพระบรมราชบิดาและพระบรมวงศานุวงศ์ยิ่งนัก  เมื่อพระชันษาได้ 6 ขวบ  กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทิวงคต   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ  สถาปนาเป็น  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ พ.ศ. 2429  ขณะนั้นพระชันษาได้ 8 ชันษา เป็นพระราชโอรสในพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร 
        

           เมื่อทรงพระเยาว์ทรงคล่องแคล่วว่องไวอย่างเด็กผู้ชายซนๆ  และเมื่อทรงย่างเข้าสู่วัยหนุ่ม ก็ทรงมีพระรูปโฉมสง่างามผึ่งผาย    และด้วยพระรูปลักษณ์และพระอัจฉริยภาพของพระองค์นั้นคล้ายคลึงพระราชบิดาเมื่องทรงพระเยาว์ยิ่งนัก    จึงเป็นที่ทรงโปรดปรานในพระราชบิดาและทรงมีพระราชประสงค์เต็มเปี่ยมที่จะให้สืบราชสมบัติสนองพระองค์   อีกทั้งยังทรงตั้งพระราชหฤทัยจะพระราชทานอบรมสั่งสอนวิชาความรู้สำหรับขัตติยะด้วยพระองค์เอง  จึงไม่โปรดให้เสด็จไปทรงเล่าเรียนต่างประเทศ  โปรดฯให้รับทรงรับฎีกาแทนพระองค์ตั้งแต่พระชนมายุได้เพียง 5-6 พรรษา   และโปรดฯให้รับราชการใกล้เบื้องพระยุคลบาทชิดติดเหมือนคราวที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้พระองค์ร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน  แต่ก็ทรงสวรรคตด้วยอาการประชวรเสียก่อนเมื่อวันที่ศุกร์  4 มกราคม  พ.ศ. 2437  พระชนมายุได้ 16  พรรษา 6  เดือน 7 วัน   ด้วยพระโรคไข้รากสาดน้อย นำมาซึ่งความเศร้าโสกเสียใจของเหล่าพสกนิกร และพระราชบิดา-พระราชมารดายิ่ง (ก่อนหน้านั้น พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ทรงเศร้าโศกในการสูญเสีย เจ้าฟ้าหญิงพาหุรัดมณีมัย และ เจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพชรรัตน์  อยู่ก่อนแล้ว และทรงกอดเจ้าฟ้าวชิ-รุณหิศพลางกรรแสง และตรัสว่า  ‘เหลือเจ้าคนเดียวแล้ว’  ด้วยพระธิดาทั้ง 2 พระองค์เกิดร่วมปีเดียวกับพระองค์)   

 

โดย บ๊องบ๊อง

 

กลับไปที่ www.oknation.net