วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปัญหาเดิมยังไม่แก้...กฟผ.คิดจะสร้างโรงไฟฟ้าแห่งที่สอง ที่จะนะอีก!!!??


สร้างโรงไฟฟ้าจะนะ 2 ส่อเค้ามีปัญหา

จากตลอดที่ผ่านมาทางการไฟฟ้าฝ่าผลิต(กฟผ.)และโรงไฟฟ้าจะนะ
โหมการประชาสัมพันธ์ถึงความภาคภูมิใจว่าโรงไฟฟ้าจะนะเป็น
โรงไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่มากที่สุดเพราะ
ไม่มีกระแสคัดค้านในพื้นที่ แต่ในวันนี้การดำเนินโครงการขยาย
กำลังผลิตโรงไฟฟ้าที่สองคงไม่ง่ายนัก หลังจากเริ่มดำเนินการจัด
รับฟังความคิดเห็นมาหลายครั้งเริ่มมีกระแสไม่ยอมรับจากชุมชน
มากขึ้น เช่น ที่บ้านป่าชิงพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า เนื่องจากการดำเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าจะนะที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับชุมชนทั้งเรื่อง
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ปรากฎการณ์คัดค้านมากขึ้นในเวทีรับฟังความคิดเห็นการศึกษาผล
กระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าจะนะ โรงที่สอง จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมาตามกำหนดการจะจัดขึ้นที่ลานประดู่
บ้านควนมีด ต้องเลื่อนไปใช้ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
ต.คลองเปียะ  อ.จะนะ  จ.สงขลา จัดตั้งแต่เวลา 13.00 น. มีผู้เข้า
ร่วมประมาณ ๑๐๐คน โดยมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.)
จำนวนมากเข้าร่วมเวที และมีตัวแทนทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง
แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและเป็นหนึ่งในทีม
ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และอาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน อาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
และคณะซึ่งเป็นทีมศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าร่วมในการจัด
เวทีรับฟังความคิดเห็น

ข้อสรุปจากเวทีดังกล่าว 100 เปอร์เซ็นต์ของประชาชนในพื้นที่ตำบล
คลองเปียะที่เข้าร่วมไม่เห็นด้วยกับการมีโครงการโรงไฟฟ้า2 ซึ่งเป็น
สิ่งที่การไฟฟ้าหนักใจ เพราะตำบลคลองเปียะคือพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า
โรงแรกและโรงที่สอง

เวทีเริ่มจาก แก้วตา อัมรานนท์ จากทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์
แมเนจเมนท์ จำกัด รายงานความเป็นมาโครงการ จากนั้นอาจารย์
สนั่น เพ็งเหมือน ซึ่งเป็นทีมจัดการรับฟังความคิดเห็นกล่าวเชิญ
นายนคร  ศรีวิเชียรสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะขึ้นพูดแต่ชาวบ้าน
คัดค้านว่าควรให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นก่อน

นายเฉลิม  ทองพรม นายกอบต.คลองเปียะลุกขึ้นอภิปรายอย่างไม่พอใจว่า
วันนี้ตนมาพูดในสองฐาน คือประชาชนในพื้นที่และมาในฐานองค์กรบริหาร
ส่วนตำบล ในเวลานี้ยังไม่เห็นข้อดีของการสร้างโรงไฟฟ้าที่สอง แต่การดำเนิน
โรงไฟฟ้าจะนะที่ผ่านมา หนึ่งส่งผลให้น้ำในคลองโพมาแห้งขอด ซึ่งบอกว่า
จะสูบเพียงสามเดือนแต่ที่ผ่านมาอาจมีการแอบสูบอย่างต่อเนื่อง  สองการสร้าง
โรงไฟฟ้าโรงที่สองกำลังการผลิตมากกว่าโรงแรกร้อยเท่าจะสร้างความมั่นใจ
ให้ชาวบ้านอย่างไร เพราะชาวบ้านรู้ว่าต้องมีการใช้น้ำมากกว่าเดิม การที่
โรงไฟฟ้าสูบน้ำเข้าไปใช้มากก็ต้องปล่อยน้ำออกมามากแล้วน้ำในคลองนาทับ
จะเป็นอย่างไร ที่ผ่านมาไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้  เพราะตนเป็นนาย
กอบต.ขับรถของอบต.มีโลโก้อบต.ยามยังไม่ยอมให้เข้าไล่ออกเลย  

การดำเนินการเวลานี้ของกฟผ.สร้างความแตกแยกในชุมชนอย่างมากล่าสุดกฟผ.
ให้คนในคลองเปียะจัดหาชาวบ้านเพื่อเข้าไปเยี่ยมโรงไฟฟ้าตามโครงการเปิดบ้าน
โรงไฟฟ้า ปรากฎว่าชาวบ้านที่เป็นคนขับรถพาคนเข้าไปโรงไฟฟ้าจะนะกลับมา
ทะเลาะกันเพราะได้เงินไม่เท่ากัน  ที่สำคัญเท่าที่รู้เวลามีทีมเข้าไปเยี่ยมโรงไฟฟ้า
กฟผ.จะทำการหยุดเดินเครื่อง แล้วบอกให้ชาวบ้านเอามือลองจุ่มดูจริงว่าระดับน้ำ
ความลึกศอกมือหนึ่งอาจไม่ร้อน แต่ความลึกกว่านั้นจะร้อนแสดงว่ามีการแอบปล่อย
น้ำร้อนจากด้านล่างจริงไหม แม้แต่ปัญหาเสียงดังซึ่งนายนคร ยอมรับเองว่าดังจริง
และกำลังติดตั้งเครื่องควบคุมโรงเดียวยังดังขนาดนี้แล้วสองโรงจะดังขนาดไหน
ซึ่งผู้ที่นั่งฟังฮาทั้งห้อง  ส่วนเรื่องการปล่อยควันนั้น ที่ผ่านมาทางกฟผ.อ้างว่าเป็นไอน้ำ
ซึ่งความคิดของตัวเองเห็นว่าหากเป็นไอน้ำจริงจะพุ่งขึ้นแล้วตกกระทบลงมาแต่นี่ลอยขึ้น
เป็นปล่องและลอยขึ้นไปในอากาศ และประกาศขอเอาตำแหน่งนายกเป็นประกันว่านั่น
คือควัน  พร้อมทั้งกล่าวว่าตอนสร้างโรงไฟฟ้าโรงแรกไม่คัดค้านเพราะคิดว่าเป็นประโยชน์
และเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะว่าที่นั่นใช้ถ่านหินที่นี้ใช้ก๊าซธรรมชาติ น่าจะไม่
เหมือนกันและดูมาตรการที่กฟผ.นำเสนอน่าจะป้องกันได้ระดับหนึ่ง แต่วันนี้เริ่มเห็น
ผลกระทบแล้ว  ซึ่งระหว่างที่นายกอบต.กำลังพูดอยู่เครื่องขยายเสียงดับลงชาวบ้าน
ตะโกนแซวว่าขนาดมีโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้บ้านไฟฟ้ายังดับอีก

นายจำลอง บุญวรรณ รองนายกอบต.คลองเปียะ กล่าวว่าการจัดเวทีวันนี้ถูกบังคับด้วย
กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะต้องจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นก่อน ซึ่งโรงไฟฟ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องจัดเวที ที่ผ่านมาการเขียน
ในโครงการสวยหรู แต่จะทำได้จริงหรือไม่ไม่รู้  มองว่าที่ผ่านมากฟผ.ไม่จริงใจใน 2 คือ
กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เป็นกองทุนที่ไม่ชอบธรรมและเข้าถึงยาก ตำบลคลองเปียะ
ได้รับผลกระทบมากที่สุดแต่ไม่ได้รับการดูแลที่แตกต่างจากตำบลอื่นๆ ที่สำคัญตำบล
รอบนอกรัศมี 5 กิโลเมตรได้รับความดูแลมากกว่าด้วยซ้ำ สองการจ่ายภาษีโรงเรือน
ทางกฟผ.ไม่ยอมจ่ายภาษีตามที่อบต.ประเมิน  จนมีการยื่นต่อครม.และกระทรวงพลั
งงานซึ่งเป็นพวกดูแลเรื่องพลังและมีการส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ซึ่งผลการ
ตรวจสอบกระทรวงการคลังระบุว่า หลักคิดภาษีของอบต.คลองเปียะถูกต้อง แต่คิดรายได้
สูงเกิน เสนอให้ลดจำนวนเงินลงและเสนอว่าที่กฟผ.ขอลดภาษีนั้นมากเกินไป จึงสั่งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจัดการเจรจา ซึ่งมีการเจรจาไปเมื่อวันที่ 9 กันยาที่ผ่านมาแต่
ไม่สามารถตกลงกันได้ ทั้งที่อบตงคลองเปียะยอมตามคำเสนอแนะนำของกระทรวงการคลัง
แต่ทางกฟผ.กลับยืนยันตามภาษีเดิมที่ขอลดหย่อนคือ 4.5 ล้านบาท

ในประเด็นนี้นายนคร ขอชี้แจงว่าภาษีโรงเรือนของโรงไฟฟ้าที่กฟผ.จ่ายนั้นเข้าสู่รัฐบาล
รวมทั้งผลกำไรเข้าสู่รัฐ มีกำไรบางส่วนที่นำมาขยายโรงไฟฟ้าโรงที่2 หากจ่ายภาษีจำนวน
มากให้กับอบต.คลองเปียะเท่กับ “แทนที่จะจ่ายให้รัฐใหญ่ ต้องมาส่งให้รัฐเล็ก”

นางเพ็ญ  ด้วงปาน ชาวบ้านคลองเปียะ ลุกขึ้นแสดงความเห็นว่า การสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ
ทำให้โลกร้อนขึ้น เวลานี้ตำบลคลองเปียะร้อนขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านต้องใช้เครื่องไฟฟ้า
มากขึ้น ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วยและที่สำคัญเวลานี้ส่งผลกระทบต่อสวนยางพารา
น้ำยางไม่ออก น้ำยางไหลแล้วหยุดเวลานี้ทำให้ได้ปริมาณน้ำยางน้อยเพราะอากาศ
คลองเปียะร้อนขึ้นตั้งแต่โรงไฟฟ้ามาตั้ง
 
นายร่อเหม หมะสะมะ ชาวบ้านตำบลตลิ่งชัน  กล่าวว่าบ้านผมอยู่ป่างามตำบลตลิ่งชัน
เป็นชุมชนรัศมี 5 กิโลเมตรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า บ้านอยู่หลังโรงไฟฟ้าไม่ถึง
หนึ่งกิโลเมตร ล่าสุดรู้ว่าทางโรงไฟฟ้าจะนะพาคณะกรรมาธิการวุฒิสภาไปดูคลองที่ปล่อย
น้ำเสียจากโรงงานอื่นบริเวณบ้านนนท์ ต.ตลิ่งชัน เพื่อยืนยันว่าน้ำเสียไม่ใช่เกิดจากโรงไฟฟ้าจะนะ
แต่ตนเห็นกับตาว่าน้ำสีไฟฟ้าปล่อยจากโรงไฟฟ้าทำให้ปลาตาย หากเป็นน้ำเสียจากโรงงาน
อื่นน้ำจะมีสีดำ และที่โรงไฟฟ้าอ้างกับคณะกรรมาธิการว่าที่น้ำสีฟ้าเป็นเพราะความลึกของระดับ
น้ำตนยืนยันว่าไม่จริง โรงไฟฟ้าขี้โกหก” เพราะมีภาพถ่ายที่น้ำสีไหลไหลมาจากโรงไฟฟ้า
เวลาเดินไปด้านหลังโรงไฟฟ้าจะแสบจมูก แสบตา ที่กฟผ.บอกว่าไม่มีผลกระทบผมไม่เชื่อ
แค่นี้กฟผ.ยังไม่รับผิดชอบแล้วจะมาสร้างโรงไฟฟ้าใหม่อีก

นายสามแท่น แซ่แจ้น เป็นชาวบ้านอาวุธโสตำบลคลองเปียะ กล่าวกับกฟผ.ว่าการมารับฟัง
ความคิดเห็นในวันนี้ไม่ควรถือว่าเป็นการประชาพิจารณ์ผ่านแล้ว ขอให้เป็นเวทีแสดงความ
คิดเห็นอย่าเพิ่งไปรีบสรุป ซึ่งนายสามแท่นได้ย้ำประเด็นนี้เป็นครั้งที่สอง ซึ่งเป็นชาวบ้าน
คนแรกที่ลุกขึ้นพูดในประเด็นนี้ตั้งแต่เริ่มประชุม และกล่าวว่าจากการติดตามทำให้ทราบว่า
เวลานี้ชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านควนมีด และหมู่ที่ 11 บ้านใหม่ผาสุก .o เป็นโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นมาก
เป็นหวัดคัดจมูกอดีตใช้ยาสมุนไพรก็หายแต่เวลานี้ต้องไปหาหมอโรงพยาบาลและต.คลองเปียะ
ต้องใช้ยาพ่น และน้ำโรงไฟฟ้ามีปัญหา สำรับตัวเองเคยขอเข้าไปในโรงไฟฟ้า ผมแต่งชุดแบบนี้
แหละไป บอกว่าเป็นคนคลองเปียะ เจ้าหน้าที่บอกว่า “เข้าไม่ได้ ออกไป  ออกไป” ผมเสียใจ
ทำไมไม่ให้เข้าผมไม่ได้พกระเบิดสักหน่อย เพราะเห็นตั้งแต่สมัยโรงไฟฟ้าเข้ามาถมดินเคยถาม
เขาเรื่องน้ำท่วมเขาตอบแบบไม่พอใจ

จากการสอบถามกับนายสนั่น เพ็งเหมือน ทีมจัดรับฟังความคิดเห็นว่าจะมีการจัดประชาพิจารณ์
โครงการนี้หรือไม่ ทางนายสนั่น บอกว่าจะไม่มีการจัดประชาพิจารณ์ เพราะการจัดประชาพิจารณ์
ก็มาตีกันจากประสบการณ์ของการประชาพิจารณ์โครงการโรงแยกก๊าซจะนะ ทำให้รัฐปรับเปลี่ยน
ให้จัดรับฟังความคิดเห็นแทนได้  โดยจะจัดเวทีอีกครั้งในวันที่ 24 นี้ ในตำบลคลองเนาทับ และ
ในวันที่ 28 จัดสำหรับนักวิชาการและสื่อมวลชนเข้าฟังการบรรยายและศึกษากระบวนการผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะและแสดงความคิดเห็น จัดขึ้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ

ข้อสังเกตจากผู้ร่วมเวทีกล่าวว่าทางการไฟฟ้ามารับฟังความคิดเห็นโครงการ แต่ไม่ให้รายละเอียด
ของโครงการเท่าที่ควร เพียงบอกขนาดของโรงไฟฟ้าที่จะขยาย แต่ไม่บอกความจำเป็นของการสร้าง
และการนำไปใช้ประโยชน์ ที่สำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่าสนมาโรงไฟฟ้าไม่เคยบอกความจริงว่าโครงการ
โดยรวมและแผนทั้งหมดของการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร เพราะตอนสร้างโรงไฟฟ้าโรงแรกก็ไม่บอกว่า
จะต้องสร้างสองโรง จะจบแค่โรงที่สองหรือจะมีโรงที่สาม เพราะมีกระแสว่าจะมีโรงที่สามอีก สุดท้าย
การสร้างโรงไฟฟ้ามหาศาลนำไปสู่อะไร หรือเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่


โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net