วันที่ เสาร์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พาเพลินเสริมความรู้ ...พระนครคีรี


พาเพลินเสริมความรู้...พระนครคีรี

วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นวันดีจริงๆ

ชุมนุมธรรมหรรษา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ได้มีโอกาสศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นพระนครคีรี

โดยการนำของครูวีระพร  วงษ์พานิชและสมาชิกจำนวน ๒๖ คน

วิทยากรบรรยาย คือ คุณวุฒิโชติ  ทองวิจิตร (คุณอ้น)

ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เริ่มต้นเรียนรู้เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ซึ่งเป็นวันที่ดีจริงๆ

พระนครคีรีเป็นที่ประทับในฤดูร้อนเมื่อเสด็จประพาสเพชรบุรี โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค ต่อมาคือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์) เป็นแม่กองก่อสร้าง และ

โปรดเกล้าฯ ให้เรียกสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ บนเขาทั้ง 3 ยอดนี้ว่า พระนครคีรี นอกจากนั้นยังโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดสมณะแล้วพระราชทานนามว่าวัดมหาสมณาราม พระนครคีรีประกอบด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ คือ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา พระตำหนักสันถาคารสถาน หอพิมานเพชรมเหศวร หอจตุเวทปริตพงษ์ และหอชัชวาลเวียงชัย

ใน พ.ศ. 2403 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เสด็จมาดูความก้าวหน้าของการก่อสร้าง จากนั้นใน พ.ศ. 2404 พระองค์จึงเสด็จมาประทับที่พระนครคีรีอย่างเป็นทางการ และเสด็จมาประทับแรมอีกหลายครั้ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับที่พระนครคีรีเป็นครั้งคราว แต่หลังจากรัชสมัยของพระองค์เป็นต้นมา พระนครคีรีไม่ได้ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์อีก ในรัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมพระราชวังแห่งนี้ และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระนครคีรี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม

 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki

เมื่อเริ่มแรกมารู้จักกับคำว่า ถนนคีรีรัฐยา 

คุณอ้นกล่าวว่าต้องเขียนว่า คีรีรัถยา

เพราะแปลว่า ถนนระหว่างเขาวังกับเขาหลวง 

และรัชกาลที่ ๔ ทรงรับร้องเรื่องทุกข์จากประชาชนเพชรบุรี ณ ศาลานักขัตกฤษ์

ซึ่งอยู่ตรงทางขึ้นพระนครคีรี

ส่วนดอกลั่นธมที่มีมากที่นี่มากที่สุดในประเทศไทย

เพราะรัชกาลที่ ๕ ทรงนำมาปลูก

กล่าวกันว่า...

ไม้นี้นำเข้ามาปลูกในไทย เมื่อคราวไปตีนครธม ได้ชัยชนะ

นำต้นไม้นี้เข้ามาปลูก และเรียกชื่อเป็นที่ระลึกว่า "ลั่นธม"

"ลั่น" แปลว่าตี เช่น ลั่นฆ้อง ลั่นกลอง

"ธม" หมายถึง "นครธม"

ภายหลัง "ลั่นธม" เพี้ยนเป็น "ลั่นทม"

ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นไม้มงคลที่มีชื่อเสียงและความสามารถอันยิ่งใหญ่เชียวล่ะ

เมื่อเดินขึ้นมาถึงวัดเขาวัง

ซึ่งเป็นวัดที่รัชกาลที่ ๔ ทรงเสด็จมาฟังธรรม

มีประชาชนลาวโซ่งและไทยกำลังทำพิธียกช่อฟ้า

ที่นำลงมาซ่อมแซมด้วยว่า

ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จะทรงเสด็จมาทอดพระกฐินหลวง

ก็เลยได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ

เมื่อมีการยกช่อฟ้าขึ้นสู่ยอดอุโบสถมีการรับด้ายสายสิญจน์

และคุณอ้นสายตาเร็วว่ามีพวงมาลัยหล่นลงมาจากช่อฟ้าและให้เด็กๆไปเก็บ

เด็กๆไม่กล้า ครูกุ้งก็ทำหน้าที่แทนไปเก็บเองก็ได้..

เมื่อกลับมาถึงที่ยืนจึงทราบว่า  เป็นของสิริมงคล

ก็เลยแบ่งปันกันคนละเล็กละน้อย

ครูกุ้งได้ดอกดาวเรืองและดอกรักกลับมา

เด็กๆก็ได้รับการแบ่งปันถ้วนหน้า  สาธุ...

หลังเสร็จพิธีกรรมจึงได้ขึ้นสู่พระนครคีรีเพื่อเรียนรู้ต่อไป

เด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔ )

อย่างทั่วถ้วน...

ซึมซับรับความรู้จนเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ที่ทำให้เรามีแผ่นดินอยู่

ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของยุโรปและเป็นเอกราชมาจนทุกวันนี้

ดังนั้น..เมื่อท่านมาเยือนพระนครคีรี 

อย่าเพลินชื่นชมความอลังการและธรรมชาติที่สวยงาม

ศึกษาความเป็นมาแล้วท่านจะกล่าวว่า ..

โฮ้โห...พระบารมีแผ่ไพศาลคุณค่าเหลือคณานับ

ขอขอบคุณคุณอ้นมา  ณ  ที่นี้  ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้แก่น้องๆลูกช้าง

และท่านใดที่สนใจจะศึกษาหรือร่วมสักการะรัชกาลที่ ๔ ที่พระนครคีรี  จังหวัดเพชรบุรี

ก็เรียนเชิญในวันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.นี้ค่ะ

เรามาชมภาพประกอบคำบรรยายดีกว่าค่ะ

เตรียมพร้อมการศึกษาแหล่งเรียนรู้พระนครคีรี

หน้าอุโบสถจะเห็นเป็นพระเศวตฉัตรรัชกาลที่ ๔

ชาวบ้านมาร่วมพิธี

ร่วมถือด้ายสายสิญจน์

ตั้งใจกันอย่างดีทั่วหน้า

หลวงพ่อวัดเขาวังร่วมพิธีกรรม

สู่ยอดอุโบสถ

ลุ้นคุณครูไปเก็บพวงมาลัย

คุณอ้น  วิทยากรให้ความรู้กับคุณลุงลาวโซ่งอายุ ๙๒ ปี

สนทนาความหลังครั้งแต่ก่อนได้รับความรู้อย่างดีเยี่ยม

รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระตำหนัก

คุณวุฒิโชติ  ทองวิจิตร

ผู้ช่วยเลขานุการ

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วิทยากรบรรยายให้ความรู้

โคมไฟไว้ใช้วางตะเกียง

สนามหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๔ ปัจจุบันคือสนามกีฬาหน้าพระนครคีรี

  นั่งพักฟังความรู้เกี่ยวกับโรงเลี้ยงม้าและโรงรถสมัยรัชกาลที่ ๔

ฉะนั้นที่นั่งกันอยู่คือโรงรถสังเกตจากทางที่ลาดชันขึ้นมา

ก่อนจะถึงพระตำหนัก  รับฟังรายละเอียดกันก่อน

เราจึงทราบว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงให้ประชาชนเข้าเฝ้าและถวายการแสดงที่นี่

ทางขึ้นพระตำหนักทางขวามือของตำหนักฝ่ายใน  ทางซ้ายมือของตำหนักฝ่ายนอก

บริเวณหน้ามุขคือที่ประทับชมการแสดงที่นางสนมจัดการแสดงถวาย

ลานถวายการแสดง

ปล่องไฟที่เห็นคือโรงครัวอาหาร

สถานที่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลาแล้วครับ....แล้วอย่าลืมแวะมาเยี่ยมกันบ้างนะ

โดย KruKung

 

กลับไปที่ www.oknation.net