วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เผยโฉมแล้ว ‘นิตยสารหัวใจเดียวกัน’ ฉบับปฐมฤกษ์ปกนิตยสารหัวใจเดียวกัน ฉบับปฐมฤกษ์

หลังจากต้องเลื่อนเวลาครั้งแล้วครั้งเล่า...

ในที่สุดนิตยสารหัวใจเดียวกัน ฉบับปฐมฤกษ์ ก็เสร็จสมบูรณ์

...ด้วยเป็นนิตยสารเล่มเล็กๆ ที่ก่อเกิดมาจากผู้คนที่มีหัวใจเดียวกัน

...ด้วยความตั้งใจถักทอหัวใจงดงามของคนธรรมดาสามัญที่อยากร่วมสร้างสรรค์โลก

...ด้วยเข้าใจสภาพปัญหาของวงการนิตยสาร ทั้งในแง่การจัดจำหน่าย การตลาด การโฆษณา ฯลฯ

เราจึงตั้งใจหล่อเลี้ยงชีวิตของหนังสือเล่มนี้ด้วยหยาดเหงื่อ แรงกาย และลงขันกันด้วย หัวใจ

 ที่อยู่ที่ยืน และทางรอดของนิตยสารฉบับนี้ คือการเน้นไปที่ระบบสมาชิก และสมาชิกอุปถัมภ์

ใครที่ต้องการร่วมเดินทางไปบนเส้นทางฝันของการส่งเสริมทุนทางปัญญาแก่เยาวชน มุ่งสร้างสะพานสานสัมพันธ์ความรู้สึกผู้คนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ กับผู้คนทั้งประเทศ เพื่อร้อยรัดความรู้สึกดีๆ เสนอชุดข้อมูลความจริงที่สะท้อนสัมพันธภาพอันดีงามของผู้คนต่างชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ เชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารหัวใจเดียวกัน รายเดือน

อัตราค่าสมาชิก ๘๐๐ บาท/๑๒ ฉบับ (ราคาเต็ม ๙๖๐ บาท, จำหน่ายฉบับละ ๘๐ บาท)

 

หรือ ร่วมส่งเสริมทุนทางปัญญาสู่เยาวชน กับโครงการผ้าป่า/ซากาตหนังสือ

สมทบทุน ๑,๐๐๐ บาท จะได้รับหนังสือ โปสการ์ด สมุดบันทึก ฯลฯ รวมมูลค่า ๒,๐๖๐ บาท

ประกอบด้วย

 ๑.หนังสือรวมบทกวีและภาพถ่ายชายแดนใต้ หัวใจเดียวกัน มูลค่า ๒๑๐ บาท

๒.หนังสือสารคดี สายฝนเหนือปากน้ำบางนรา มูลค่า ๒๓๐ บาท

๓.หนังสือสารคดี ใต้ความทรงจำ มูลค่า ๒๑๐ บาท

๔.หนังสือรวมบทความ เกาะติดวิกฤตไฟใต้ มูลค่า ๒๑๐ บาท

๕.โปสการ์ด ใต้ความทรงจำ ๑ ชุด (๑๒ ภาพ) มูลค่า ๙๐ บาท

๖.สมุดบันทึกหัวใจเดียวกัน ๒ เล่ม ๑๕๐ บาท

๗.สมาชิกนิตยสารหัวใจเดียวกัน (๑๒ ฉบับ)

๘.สิทธิพิเศษอื่นๆ ในการร่วมกิจกรรมของสำนักหัวใจเดียวกัน

 

สนใจติดต่อ :  ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ๐๘๙-๘๑๒-๘๔๗๒

  ชวิน ถวัลย์ภิยโย ๐๘๑-๔๕๐-๔๕๓๐

 กฤษณา โกศลภิรมย์ชาติ ๐๘๖-๓๒๒-๗๗๐๓

  

 

หมายเหตุ : 

๑.เนื้อหาสาระและภาพถ่ายในนิตยสารฉบับนี้ มุ่งจัดทำเพื่อก่อให้เกิดความรักและสันติสุขในทุกพื้นที่ของโลก เราจึงยินดีให้ทุกท่าน ทุกองค์กร สามารถนำไปใช้ เผยแพร่ และอ้างอิงได้โดยเสรี โดยโปรดระบุที่มาว่า จากนิตยสารหัวใจเดียวกัน

๒.ด้วยอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาเพื่อขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเป็น มูลนิธิหัวใจเดียวกัน ระหว่างนี้สำนักหัวใจเดียวกันจึงใช้บัญชีธนาคารในนามบุคคลเป็นการชั่วคราว

ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่บัญชี ๗๒๐-๒-๗๘๙๓๒-๘

กฤษณา โกศลภิรมย์ชาติ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย ๔ เลขที่บัญชี ๒๖๑-๒-๖๑๐๖๔-๓

สารบัญ

บทบรรณาธิการ โดย ธนาคม พจนาพิทักษ์

"เพราะไม่เชื่อว่ากลางวิกฤตไฟใต้ เราทำได้...แค่นั่งดู"

รายชื่อคณะผู้จัดทำ

เรื่องจากปก

เบตง : ต้นแบบเมืองสมานฉันท์

คอลัมน์ PHOTO STORY

'ตามรอยกวีซีไรต์ อินไซด์ เบตง-ปีนัง'

ซ้าย คอลัมน์ ย่ำเดือนกลับมาหยาดเหงื่อหอม โดย เรืองรอง รุ่งรัศมี

ขวา คอลัมน์ ตำบลเรื่องสั้น โดย มนตรี ศรียงค์

รายงานพิเศษ

'เส้นทางฝันฉบับเมฆใต้ฟ้ า'

เรื่องเล่าของเยาวชนนักเขียนชายแดนใต้

๖ เรื่องเล่าจากเยาวชนนักเขียนน้อยชายแดนใต้

คอลัมน์ สัมภาษณ์พิเศษ

"ยุติธรรม ต้องชอบธรรม" ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

คอลัมน์ เขียนด้วยแสง โดย ชวิน ถวัลย์ภิยโย

'แสงแรก ณ ตลาดเช้าเมืองนราฯ'

คอลัมน์ ท่องไป ใต้-ดาว-เดือน

'ตามรอยอารยธรรม "ปัตตานี" '

คอลัมน์ หมู่บ้านกวีนิพนธ์

บทกวี 'นิ่งไหว' โดย จิระนันท์ พิตรปรีชา

คอลัมน์ ชิงช้าช่างคิด (ถึง)

'กุดจี่' พรชัย แสนยะมูล

คอลัมน์ ปลาดาวกับบูดู โดย ธนาคม พจนาพิทักษ์

บทเพลง 'หัวใจเดียวกัน'

คอลัมน์ของชาวบล็อก โอ.เค.เนชั่น ที่ร่วมขบวน 'หัวใจเดียวกัน' 

ก้อนหินรำพัน โดย รชฏ มีตุวงศ์

http://www.oknation.net/blog/LOSTGEO

พระจันทร์รำพึง โดย กฤษณา โกศลภิรมย์ชาติ

http://www.oknation.net/blog/baan-koo-kai

มองไกลเห็นใกล้ โดย เงาศิลป์

http://www.oknation.net/blog/shadowy

เรือนเพาะชำ โดย ปลายมนัส ลิ้มสุวรรณ

http://www.oknation.net/blog/hyacinth

เขียนด้วยแสง โดย หนุมานชาญสมร

http://www.oknation.net/blog/wintawan

The Way of The World โดย เจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสสกี้

http://www.oknation.net/blog/charoenkwan

ขอได้รับความขอบคุณ

  www.our-heart.com

โดย หัวใจเดียวกัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net