วันที่ จันทร์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

--- เยือนลันเตา .. สักการะองค์พระเทียนถาน ---


ณ เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะฮ่องกง .. เกาะลันเตา 
พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก สูง ๓๔ เมตร 
ด้วยทองสัมฤทธิ์กว่า ๒๐๒ แผ่น น้ำหนักรวม ๒๕๐ ตัน
"พระพุทธรูปเทียนถาน" พระพุทธรูปปางประทานพร
ได้ประดิษฐานอยู่ที่ความสูงกว่า ๓๗๑ เมตร เหนือน้ำทะเล 
พระพักตร์หันสู่ทะเลจีนใต้ ท่ามทิวทัศน์งดงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงราย
เบื้องหน้ารายล้อมด้วย ๖ องค์นางฟ้าต่างถวายบรรณาการ
ภายในฐานองค์พระ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
และพระพุทธรูปหยกขาวอันได้รับการอัญเชิญจากศรีลังกา
ที่นี่....บันได ๒๖๘ ขั้น พร้อมรองรับการพิสูจน์ศรัทธาสักการะ

โดย 5cats

 

กลับไปที่ www.oknation.net