วันที่ จันทร์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จังหวัดระนอง


แหล่งที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/

 

จังหวัดระนอง

 

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำขวัญ

คอคอดกระ ภูเขาหญ้า
กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่ออักษรไทย

ระนอง

 

ชื่ออักษรโรมัน

Ranong

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด

อินทนิล

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

โกมาชุม

 

ข้อมูลสถิติ

 

พื้นที่

3,298.045 ตร.กม.
(อันดับที่ 59)

 

ประชากร

182,729 คน[1] (พ.ศ. 2551)
(อันดับที่ 76)

 

ความหนาแน่น

55.41 คน/ตร.กม.
(
อันดับที่ 70)

 

ศูนย์ราชการ

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดระนอง ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

 

โทรศัพท์

(+66) 0 7782 5210

 

ระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 2,141,250 ไร่ มีพื้น

ที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับประเทศสห

ภาพพม่า และทะเลอันดามัน 

มีลักษณะพื้นที่เรียวและแคบ มีความยาวถึง 169 กิโลเมตร และมี

ความแคบในบริเวณอำเภอกระบุรี เพียง 9 กิโลเมตร

ระนองเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็ก เป็นเมือง

ขึ้นของเมืองชุมพร

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของระนอง ประกอบด้วยภูเขาสูงในทางทิศตะวันออก

 และลาดลงสู่ทะเลอันดามันในทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำและคลอง

สำคัญหลายสาย และมีภูเขาสูงสุดคือ ภูเขาพ่อตาโชงโดง

แม่น้ำลำคลองที่สำคัญมีดังนี้

·   แม่น้ำกระบุรี เป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนไทย-พม่า มีความยาว

ประมาณ 95 กิโลเมตร

·   คลองลำเลียง มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร

·   คลองปากจั่น ไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรี มีความยาวประมาณ 30

กิโลเมตร

·   คลองวัน ไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรี มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร

·   คลองกระบุรี มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร

·   คลองละอุ่น ไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรี มีความยาวประมาณ 35 กิโล

เมตร

·   คลองหาดส้มแป้น มีความยาวประมาณ 19 กิโลเมตร

·   คลองกะเปอร์ มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร

·   คลองกำพวน มีความยาวประมาณ 19 กิโลเมตร

ภูมิอากาศ

จังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมือง "ฝนแปด แดดสี่" นั่นคือมีฝนตก 8 เดือน และฝนแล้งเพียง 4 เดือน นับว่าเป็นจังหวัดที่ฝนตกชุกมากที่สุดใน

ประเทศไทย เนื่องจากอยู่ติดกับทะเลอันดามัน ได้รับอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างมาก

หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 5 อำเภอ 30 ตำบล 167 หมู่บ้าน

1.                       อำเภอเมืองระนอง

2.                       อำเภอละอุ่น

3.                       อำเภอกะเปอร์

4.                       อำเภอกระบุรี

5.                       อำเภอสุขสำราญ

อุทยาน

·   อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี

·   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

·   อุทยานแห่งชาติแหลมสน

·   อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

·   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

·   ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกโกมาชุม (Dendrobium formosum)

·   ต้นไม้ประจำจังหวัด: อินทนิล (Lagerstroemia spesiosa)

·   คำขวัญประจำจังหวัด: คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธาร

น้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง ("กาหยู" หมายถึงมะม่วงหิมพานต์)

อ้างอิง

1.                        ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร

แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียน

ราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น

30 มกราคม 2552.

ดูเพิ่ม

·   รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระนอง

แหล่งข้อมูลอื่น

·   เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัด

·   สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

พิกัดภูมิศาสตร์: 9°58′N 98°38′E / 9.97°N 98.63°E / 9.97; 98.63

·   แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดระนอง

o                          แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ กูเกิลแมปส์

o                          ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

o                          ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย

 

โดย ส.บุญยืน

 

กลับไปที่ www.oknation.net