วันที่ จันทร์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จังหวัดกาฬสินธุ์


แหล่งที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/

 

จังหวัดกาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำขวัญ

เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา
ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว
ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่ออักษรไทย

กาฬสินธุ์

ชื่ออักษรโรมัน

 Kalasin

ชื่อไทยอื่นๆ

เมืองน้ำดำ

ต้นไม้ประจำจังหวัด

มะหาด

ดอกไม้ประจำจังหวัด

พยอม

ข้อมูลสถิติ

พื้นที่

6,946.746 ตร.กม.
(อันดับที่ 29)

ประชากร

978,583 คน[1] (พ.ศ. 2551)
(อันดับที่ 22)

 ความหนาแน่น

140.87 คน/ตร.กม.
(
อันดับที่ 28)

ศูนย์ราชการ

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์

(+66) 0 4381 3215

โทรสาร

(+66) 0 4381 1620

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย นับเป็นเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่ง โดยมีหลักฐานแสดงอารยธรรมเก่าแก่กว่า 1,600 ปี และยังมีแหล่งซากไดโนเสาร์หลาย

แห่งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอสหัสขันธ์ นอกจากนี้ยังมีชื่อ

เสียงด้านโปงลาง

ตามบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ในปี พ.ศ. 2336 บ้านแก่งสำโรง

ได้รับการสถาปนาเป็น เมืองกาฬสินธุ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หลังจากเจ้าโสมพะมิตรเข้า

เฝ้าฯ ถวายสวามิภักดิ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งขึ้นเป็น

"พระยาไชยสุนทร" เจ้าเมืองท่านแรกโดยให้รั้งเมืองสืบไป

หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 18 อำเภอ 134 ตำบล 1509 หมู่บ้าน

1.                       อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

2.                       อำเภอนามน

3.                       อำเภอกมลาไสย

4.                       อำเภอร่องคำ

5.                       อำเภอกุฉินารายณ์

6.                       อำเภอเขาวง

7.                       อำเภอยางตลาด

8.                       อำเภอห้วยเม็ก

9.                       อำเภอสหัสขันธ์

10.                   อำเภอคำม่วง

11.                   อำเภอท่าคันโท

12.                   อำเภอหนองกุงศรี

13.                   อำเภอสมเด็จ

14.                   อำเภอห้วยผึ้ง

15.                   อำเภอสามชัย

16.                   อำเภอนาคู

17.                   อำเภอดอนจาน

18.                   อำเภอฆ้องชัย

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

·   ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกพยอม (Shorea roxburghii)

·   ต้นไม้ประจำจังหวัด: มะหาด (Artoccarpus lacucha)

·   คำขวัญประจำจังหวัด: เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว

ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี


 

การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

·   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

·   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

·   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์กาฬ

สินธุ์

สถาบันอาชีวศึกษา

·   วิทยาลัยเทคนิกาฬสินธุ์

·   โรงเรียนกาฬสินธุ์พาณิชยการ

·   โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ กาฬสินธุ์

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตร

·   ข้าว

·   มันสำปะหลัง

·   อ้อย

อาหารพื้นเมือง

·   หมูทุบ

ห้างสรรพสินค้า

·   กาฬสินธุ์พลาซ่า 1

·   กาฬสินธุ์พลาซ่า 2

ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน

·   วัดกลาง

·   พิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว)

·   เขื่อนลำปาว

·   สวนสะออน

·   อุทยานแห่งชาติภูพาน

อุทยาน

·   อุทยานแห่งชาติภูพาน

 

บุคคลที่มีชื่อเสียง

·   ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

(ดนตรีพื้นบ้าน)ผู้เป็นต้นกำเนิดเครื่องดนตรี "โปงลาง" เครื่องดนตรี

ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

·   บุญมี นามวัย นักร้องเพลงอิสาน หมอรำ และเพลงลูกทุ่ง "สาวนาสะอื้น"

·   สมพงษ์ คุนาประถม (อี๊ด โปงลางสะออน) นักร้อง,

ดารา-นักแสดง

·   น่านฟ้า กาฬสินธุ์ นักร้อง,ดารา-นักแสดง

·   นายบัณฑูร สุภัควณิช กรรมการ (ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ)

·   เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ (จิ๊ก เนาวรัตน์) นักแสดง-ดารา

นามสกุลพระราชทานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาฬสินธุ์

·   ณ กาฬสินธุ์

อ้างอิง

1.                        ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนัก

ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร

แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียน

ราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30

มกราคม 2552.

 

แหล่งข้อมูลอื่น

·   เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัด

·   ข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์

·   ลีฟ กาฬสินธุ์

พิกัดภูมิศาสตร์: 16°26′N 103°30′E / 16.43°N 103.5°E / 16.43; 103.5

·   แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดกาฬสินธุ์

o                          แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ กูเกิลแมปส์

o                          ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

o                          ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย

 

โดย ส.บุญยืน

 

กลับไปที่ www.oknation.net