วันที่ อังคาร กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จังหวัดยโสธร


แหล่งที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/

 

จังหวัดยโสธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำขวัญ

 

เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่ออักษรไทย

ยโสธร

 

ชื่ออักษรโรมัน

Yasothon

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด

กระบาก

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

บัวหลวง

 

ข้อมูลสถิติ

 

พื้นที่

4,161.44 ตร.กม.
(อันดับที่ 54)

 

 ประชากร

539,284 คน[1] (พ.ศ. 2551)
(อันดับที่ 46)

 

 ความหนาแน่น

129.58 คน/ตร.กม.
(
อันดับที่ 31)

 

ศูนย์ราชการ

 

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

 

โทรศัพท์

(+66) 0 4571 2722

 

โทรสาร

(+66) 0 4571 4212

 

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 9 อำเภอ 78 ตำบล และ 835 หมู่บ้าน 

แต่เดิมจังหวัดยโสธรเป็นอำเภอยโสธร อำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2515 ได้ยกฐานะเป็นจังหวัดยโสธร ตามประกาศคณะปฏิวัติ นับเป็นจังหวัดที่ 71 ของประเทศไทย

หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 78 ตำบล 835 หมู่บ้าน

1.           อำเภอเมืองยโสธร

2.           อำเภอทรายมูล

3.           อำเภอกุดชุม

4.           อำเภอคำเขื่อนแก้ว

5.           อำเภอป่าติ้ว

6.           อำเภอมหาชนะชัย

7.           อำเภอค้อวัง

8.           อำเภอเลิงนกทา

9.           อำเภอไทยเจริญ 

การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

·               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

 

 สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

·               ตราประจำจังหวัด: รูปพระธาตุอานนท์ ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดยโสธร ขนาบด้วยรูปสิงห์ 2 ตัว เบื้องล่างของภาพดังกล่าวรองรับด้วยรูปดอกบัวบาน

·               ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบัวหลวง (Nympheas lotus)

·               ต้นไม้ประจำจังหวัด: กระบาก (Anisoptera costata)

·               คำขวัญประจำจังหวัด: เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ


อ้างอิง

1.            ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.

แหล่งข้อมูลอื่น

·               เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัด

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°47′N 104°09′E / 15.79°N 104.15°E / 15.79; 104.15

·               แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดยโสธร

o                                      แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ กูเกิลแมปส์

o                                      ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

o                                      ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย

 

โดย ส.บุญยืน

 

กลับไปที่ www.oknation.net