วันที่ อังคาร กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จังหวัดหนองคาย


แหล่งที่มา  http://th.wikipedia.org/wiki/

 

          

                   จังหวัดหนองคาย

 

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำขวัญ

 

วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส
สะพานไทย-ลาว

 ข้อมูลทั่วไป

ชื่ออักษรไทย

หนองคาย

ชื่ออักษรโรมัน

 Nong Khai

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ชิงชัน

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ชิงชัน

ข้อมูลสถิติ

พื้นที่

7,332.3 ตร.กม.
(อันดับที่ 27)

ประชากร

906,877 คน[1] (พ.ศ. 2551)
(อันดับที่ 25)

ความหนาแน่น

123.68 คน/ตร.กม.
(
อันดับที่ 37)

ศูนย์ราชการ

ที่ตั้ง

ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับประเทศลาว 

มีพื้นที่แคบแต่ยาว มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษา

หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 17 อำเภอ 115 ตำบล 1099 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองหนองคาย

อำเภอท่าบ่อ

อำเภอบึงกาฬ

อำเภอพรเจริญ

อำเภอโพนพิสัย

อำเภอโซ่พิสัย

อำเภอศรีเชียงใหม่

อำเภอสังคม

อำเภอเซกา

อำเภอปากคาด

อำเภอบึงโขงหลง

อำเภอศรีวิไล

อำเภอบุ่งคล้า

อำเภอสระใคร

อำเภอเฝ้าไร่

อำเภอรัตนวาปี

อำเภอโพธิ์ตาก

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกชิงชัน (Dalbergia oliveri)

ต้นไม้ประจำจังหวัด: ชิงชัน (Dalbergia oliveri)

คำขวัญประจำจังหวัด: วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว

รายพระนามและรายนามผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

รายพระนามและรายนาม

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1. พระยาสมุทศักดารักษ์ (เจิม วิเศษรัตน์)

พ.ศ. 2458 - 2462

2. หม่อมเจ้าโสตถิผล ชมพูนุช

พ.ศ. 2462 - 2463

3. พระยาบริหารราชอาณาเขต (ยิ้ม นิลโยธิน)

พ.ศ. 2463 - 2470

4. พระปทุมเทวาภิบาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์)

พ.ศ. 2470 - 2479

5. หลวงบริบาลนิคมเขตร์ (ชวน ทรัพย์สาร)

พ.ศ. 2479 - 2480

6. หลวงพำนักนิกรชน (อุณท์ สมิตามร)

พ.ศ. 2480 - 2481

7. พระบริรักษ์ภูธร (เพิ่ม ทนิฐายน)

พ.ศ. 2481 - 2482

8. พอ.พระศรีราชสงคราม (ศรี สุขะวาที)

พ.ศ. 2482 - 2483

9. พอ.หลวงยุทธสารประสิทธิ์ (แม้น โรหิตเศรนี)

พ.ศ. 2483 - 2484

10. พระบรรณศาสารสาทร (สง่า คุปตารักษ์)

พ.ศ. 2484 - 2468

11. นายปกรณ์ อังคศุสิงห์

พ.ศ. 2486 - 2490

12. ร.ท.ถวิล ระวังภัย

พ.ศ. 2490 - 2490

13. นายชาญ จารุวัสตร์

พ.ศ. 2490 - 2492

14. นายแสวง รุจิรัต

พ.ศ. 2492 - 2494

15. นายชุณห์ นกแก้ว

พ.ศ. 2494 - 2495

16. นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล

พ.ศ. 2495 - 2497

17. นายกำจัด ผาติสุวัณณ

พ.ศ. 2497 - 2502

18. นายสมอาจ กุยยถานนท์

พ.ศ. 2502 - 2503

19. พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์

พ.ศ. 2503 - 2505

20. นายเจริญ ปานทอง

พ.ศ. 2505 - 2510

21. พลตรีวิทย์ นิ่มนวล

พ.ศ. 2510 - 2514

22. พลตรีชาย อุบลเดชประชารักษ์

พ.ศ. 2514 - 2517

23. นายกัมพล กลิ่นสุคนธ์

พ.ศ. 2517 - 2519

24. นายชำนาญ พจนา

พ.ศ. 2519 - 2521

25. นายกุศล ศานติธรรม

พ.ศ. 2521 - 2525

26. นายศักดา อ้อพงศ์

พ.ศ. 2525 - 2529

27. นายสันติ มณีกาญจน์

พ.ศ. 2529 - 2532

28. ร.ต.สนั่น ชานีรัตน์

พ.ศ. 2532 - 2534

29. ร.ต.ไมตรี ในยะกุล

พ.ศ. 2534 - 2535

30. นายอนันต์ แจ้งกลีบ

พ.ศ. 2535 - 2538

31. นายสนิทวงศ์ อุเทศนันท์

พ.ศ. 2538 - 2541

32. นายสันติ เกรียงไกรชุน

พ.ศ. 2541 - 2541

33. นายบรรทัด สิงหบุตร

พ.ศ. 2541 - 2543

34. นายบุณยรงค์ นิลวงศ์

พ.ศ. 2543 - 2544

35. นายธวัช เสถียรนาม

พ.ศ. 2544 - 2545

36. นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์

พ.ศ. 2545 - 2548

37. นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ

พ.ศ. 2548 - 2550

38. นายเจด็จ มุสิกวงศ์

พ.ศ. 2550 - 2551

39. นายกวี กิตติสถาพร

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

อันดับที่สำคัญ

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Modern Maturity ของสหรัฐเมื่อ พ.ศ. 2544 ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุชาวอเมริกันอันดับที่ 7 ของโลก [2]

บุคคลที่มีชื่อเสียง

ดารุณี กฤตบุญญาลัย (เจ๊ดา) นักธุรกิจหญิง,ดารา-นักแสดง

ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา (จ๋า)อดีตรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ ,ดารา-นักแสดง,พิธีกร

อ้างอิง

^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.

^ http://207.5.46.81/tat_news/detail.asp?id=963

ดูเพิ่ม

สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย

แหล่งข้อมูลอื่น

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พิกัดภูมิศาสตร์: 17°53′N 102°44′E / 17.88°N 102.74°E / 17.88; 102.74

แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ จังหวัดหนองคาย

แผนที่ จาก มัลติแมป โกลบอลไกด์ หรือ กูเกิลแมปส์

ภาพถ่ายทางอากาศ จาก เทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

ภาพถ่ายดาวเทียม จาก วิกิแมเปีย

 

โดย ส.บุญยืน

 

กลับไปที่ www.oknation.net