วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ก.ต.ช.คืออะไร?วสิษฐ เดชกุญชร

สำนักข่าว เจ้าพระยา (23 ก.ย. 2552)
http://www.chaoprayanews.com/

ก.ต.ช.เป็นชื่อย่อของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ก.ต.ช.ประกอบด้วยกรรมการ ๑๑ คน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง ๗ คน (รวมนายกรัฐมนตรี) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ คน

โปรดสังเกตว่า กรรมการผู้ “ทรงคุณวุฒิ” ๔ คนนั้น จะออกเสียงลงคะแนนยังไงๆ ก็ต้องแพ้กรรมการโดยตำแหน่งทั้ง ๗ คนอยู่วันยังค่ำ

ก.ต.ช.มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจ และกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส.ต.ช.) ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย

ที่เขียนข้างบนนั้น ผมลอกเอามาจาก พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ส่วนที่เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้นั้น ผมทำเอง เพื่อให้เห็นชัดและสะกิดใจท่านผู้อ่าน ให้รู้ว่า ก.ต.ช.มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย และถึงแม้จะมีอำนาจหน้าที่ “กำกับดูแล” ด้วย แต่ก็กำกับดูแล ส.ต.ช.ให้ปฏิบัติตามนโยบาย

ไม่ใช่ไปยุ่งเกี่ยวกับการบังคับบัญชา ซึ่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฯ กำหนดให้เป็นของนายกรัฐมนตรี

กฎหมายฉบับนั้นระบุด้วยว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็น “ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองจากนายกรัฐมนตรี”

ถ้าสงสัยว่า ทำไมกฎหมายจึงเอาตำรวจไปขึ้นกับนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา (สูงสุด) ของตำรวจ ผมก็จะบอกให้ว่า พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ นั้น ประกาศใช้ในสมัยที่ (พ.ต.ท.)ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และผู้ร่างกฎหมาย (ซึ่งเป็นตำรวจ) ร่างตามความต้องการของ (พ.ต.ท.)ทักษิณ

อะไรเกิดขึ้นกับตำรวจหลังจากที่ (พ.ต.ท.)ทักษิณได้เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจเป็นที่รู้กันทั่วไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งตำรวจแบบเล่นพรรคเล่นพวกและเล่นญาติ นอกระบบคุณธรรม (merit system) เรื่องการปราบปรามยาเสพติดแบบเด็ดขาด ที่ทำให้เกิดการ “ฆ่าตัดตอน” กันจนตายเป็นพัน หรือเรื่องการปราบ “โจรกระจอก” ที่ยังปราบไม่ลงมาจนถึงวันนี้

เมื่อคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาเป็นนายกรัฐมนตรี คุณอภิสิทธิ์ก็ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจใน ส.ต.ช.ตามกฎหมาย

เมื่อตำแหน่ง ผบ.ตร.ว่างลง กฎหมายกำหนดให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจ แล้วเสนอ ก.ต.ช.เพื่อ “พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน” แล้วจึงนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง เป็น ผบ.ตร.

คุณอภิสิทธิ์ทำตามกฎหมายแล้วครั้งหนึ่ง ในการประชุม ก.ต.ช.เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า ก.ต.ช.ลงคะแนนเสียงไม่ให้ความเห็นชอบ คุณอภิสิทธิ์พยายามจะทำอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายนนี้ แต่ยังไม่ทันจะ “พิจารณาให้ความเห็นชอบ” ก็รู้เสียแล้วว่า ก.ต.ช.มีอาการหนักกว่าเดิม

ก.ต.ช.จะบังคับให้คุณอภิสิทธิ์เอาชื่อ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย รอง ผบ.ตร.คนเดียวเท่านั้น

เสนอ แล้ว ก.ต.ช.จึงจะให้ความเห็นชอบ

ก.ต.ช.กำลังจะเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของตน จากการกำกับดูแลให้ ส.ต.ช.ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมาย ไปเป็นการแต่งตั้ง ผบ.ตร. ซึ่งเป็นการบริหารราชการใน ส.ต.ช. ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

ก.ต.ช.กำลังแสดงให้เห็นว่า เจตนารมณ์ของกฎหมายไม่สำคัญ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ไม่สำคัญ

เรื่องการแต่งตั้ง ผบ.ตร.จึงยังเป็นปัญหาอยู่จนถึงขณะนี้

มีผู้วิจารณ์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แต่ผมไม่เห็นเป็นยังงั้น ผมเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์ยังไม่ได้เอาใส่ปากอม เพราะฉะนั้นจึงยังไม่มีปัญหาเรื่องจะกลืน หรือจะคาย หรือจะถ่มทิ้ง

ส่วนกรรมการใน ก.ต.ช. นั้น หลายคนอมหรือกลืนเข้าไปแล้ว คนที่อมต่างหากจึงกำลังมีปัญหาว่าจะกลืนหรือจะถ่มทิ้งดี

คนที่กลืนเข้าไปแล้วก็ไม่แน่นักว่า จะกำลังสบายท้อง หรือในไม่ช้าสิ่งที่กลืนเข้าไปมันจะกลายเป็นพิษ ต้องขย้อน สำรอก หรือราก (อาเจียน) ออกมาหรือไม่


กรรมการใน ก.ต.ช.กำลังจะพิสูจน์ว่า ก.ต.ช.ที่ตั้งขึ้นมา เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจ และกำกับดูแล ส.ต.ช. ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ฯลฯ นั้น ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้จริงตามนั้นหรือไม่


ถ้าไม่ได้ ก.ต.ช.ไพล่ไปแย่งอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีมาทำ และตั้ง ผบ.ตร.เสียเอง ระบบการบริหารราชการของ ส.ต.ช.ก็จะรวน นายกรัฐมนตรีจะบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจใน ส.ต.ช.ต่อไปไม่ได้ หรือได้ก็จะมีปัญหาใหญ่น้อยอื่น ๆ ตามมาไม่รู้สิ้นสุด

ก.ต.ช.จะกลายเป็นองค์กรที่มีตำหนิ ง่อย ไร้กฎเกณฑ์และหลักการ อำนาจหน้าที่อื่นใดที่กฎหมายกำหนด ก็จะพลอยไร้ความหมายไปด้วย ก.ต.ช.จะเป็นได้ก็แต่เพียงเครื่องสนองความต้องการนอกกฎหมายของผู้มีอำนาจ

หรือว่านี่จะเป็นเจตนาอันแท้จริงของผู้ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗?


ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนท

http://twitter.com/indexthai

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net