วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิถีชีวิตของชาวบ้าน บ้านไอร์แยง


                        วิถีชีวิตของชาวบ้าน  บ้านไอร์แยง
                บ้านไอร์แยง  หมู่.3 ต.ศรีสาคร  อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส  96210
       บ้านไอร์แยง  เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ  ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม  จะประกอบอาชีพทำสวน  ทำไร่  และเลี้ยงสัตว์เป็นบางส่วน  แต่สวนใหญ่จะประกอบอาชีพทำสวนยางพาราเป็นหลัก

รูปสวนยางพารา

รูปแสดงลักษณะการกรีดยาง

       การทำสวนยางพาราของชาวบ้าน  บ้านไอร์แยง  จะเครื่องมือการทำสวนคือ  ถ้วยหรือพรกยาง  มีดตัก  ตะเกียงแก๊ส  หินลับมีด  หมวก  ถังน้ำยาง  รางยาง  จักรรีดยาง  น้ำยาฆ่ายาง  ชาวสวนจะตื้นตั้งแต่ตี  2-3  ออกกรีดยาง  และตอนย่ำรุ่งในอากาศที่สบายเพื่อที่จะให้น้ำยางไหลออกมาก

                      

                                                                                               


        การทำสวนผลไม้ของชาวบ้าน สวนมากจะปลูก เงาะ ทุเรียน ลองกอง  จะมีเครื่องมือไม่มากนัก  เช่น  จอบ  เสียม  มีด  พร้า  กรอมเก็บผลไม้  ไม้ขอย  และตะกร้าเพื่อใช้ในการโยงผูกกิ่งไม้  เมื่อขึ้นเก็บบนต้นสูง  และมีเชือกยาวสำหรับหย่อนตะกร้าให้คนข้างล่าง  และยังมีผ้าแล่สะพายไหล่สำหรับใส่พืชผักและผลไม้บางชนิด  มีเข่งและโต๊ะสำหรับใส่ผลไม้

                                                       บ่อปลานิล
       การเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้าน  บ้านไอร์แยง จะเลี้ยงสัตว์ไว้ข้างบ้าน  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลา  และไก่  เพื่อใช้ปรุงอาหาร  และขายบ้าง บางส่วน

โรงเรียนตาดีกาประจำหมู่บ้าน

โรงเรียนตาดีกา เป็นโรงเรียนสอนศาสนาสำหรับเด็ก ๆ จะสอนเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์

                             

                             

ลำธารประจำหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านจะใช้ในการอุปโภค บริโภค

โดย mangstap

 

กลับไปที่ www.oknation.net