วันที่ ศุกร์ กันยายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"วังใหม่" หรือ "วังกลางทุ่ง" ณ ทุ่งปทุมวัน สนามกีฬาแห่งชาติในปัจจุบัน


"วังใหม่" หรือ "วังกลางทุ่ง" นั้น รัชกาลที่ ๕ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างตึกใหญ่ขึ้นหลังหนึ่งที่กลางทุ่งปทุมวัน เรียกกันสามัญว่า “ ตึกหอวัง ” พระราชทานให้เป็นที่ประทับของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฏราชกุมาร ( มกุฏราชกุมารพระองค์แรกของสยาม ) ซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ที่ประสูติ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี และทรงเป็นพระเชษฐาร่วมพระอุทรของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ( พระบิดาของในหลวงรัชกาลปัจจุบัน )

เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศฯ ประชวรด้วยพระโรคอวัยวะภายในพระอุระพิการได้เสด็จสวรรคตลง ต่อมาเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฏราชกุมาร ( รัชกาลที่ ๖ ) ขึ้นครองราชย์ พระองค์ท่านได้พระราชทานวังนี้พร้อมที่ดินบริเวณรอบๆ วัง จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่เศษ ให้เป็นสมบัติของ โรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ต่อมาได้มีการตั้งแผนกฝึกหัด ครูของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น จึงได้มีโรงเรียนมัธยมหอวังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้บรรดานิสิตของแผนกฝึกหัดครู หาความชำนาญในด้านการสอน และใช้พระตำหนัก คือ ตึกหอวัง เป็นอาคารเรียน

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ทางราชการต้องการให้มีสนามกีฬาแห่งชาติ และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมเรื่องที่ตั้งการก่อสร้างแล้วเห็นว่า บริเวณโรงเรียนมัธยมหอวังฯ เป็นสถานที่เหมาะสมที่สุด ที่จะเป็นบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ จึงให้โรงเรียนย้ายไปยังอาคารเรียนที่สร้างใหม่ ( ซึ่งที่ทางตอนนั้นมีมากมายไม่รู้จักไปสร้างเอา ต้องมาทุบวังแล้วสร้างทับให้มันเสียเวลาและงบประมาณไปซะงั้น ) จากนั้นกรมพละศึกษาโดย หลวงศุภชลาศัย เป็นอธิบดีกรมคนแรก จึงได้ขอเช่าพื้นที่จากจุฬาฯ และดำเนินการรื้อวัง แล้วสร้างสนามกีฬาแห่งชาติขึ้นมา โดยปัจจุบันก็ได้คืนพื้นที่บางส่วนให้จุฬาฯ ไปแล้ว และก็ยังมีการพบเศษซากที่เหลือของวังเมื่อคราวปรับปรุงพื้นที่ของสำนักวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ

ขอบคุณภาพจาก Internet :: ข้อมูลจาก คุณ  [[Joachim]] http://www.pantip.com/cafe/library/topic/K8337465/K8337465.html

โดย สายลมที่ผ่านมา

 

กลับไปที่ www.oknation.net